เรียนภาษาเหนือภาษาเหนือ คําเมือง ภาษาถิ่นเหนือ


ภาษาเหนือ คําเมือง ภาษาถิ่นเหนือ border="0" border=
ภาษาเหนือ ภาษาถิ่นเหนือ รักจัง สอนพูดภาษาเหนือ วิธีง่ายๆ วันเดียว สามารถพูดได้คล่องเลยค่ะ มีคลิปวีดีโอ การออกเสียงให้ดูให้เรียนแบบ สำเนียงด้วย ซึ่งภาษาเหนือนั้น เป็นภาษาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของคนภาคเหนือ ซึ่งมีน้ำเสียงอ่อนหวาน ไพเราะ น่าฟัง เรามาหัดพูดกันค่ะ ถ้าใครมี คำอื่นๆ ที่น่าสนใจ ก็ลงไว้ให้ด้วยนะค่ะ จำนวนนับภาษาเหนือ 1 = นึ่ง  2 = สอง  3 = สาม  4 = สี่  5 = ห้า  6 = ฮก  7 = เจ๋ด  8 = แปด  9 = เก้า  10 = ซิบ  11 = ซิบเอ๋ด  20 = ซาว  21 = ซาวเอ๋ด  กลิ่น รส ภาษาเหนือ ส้มโจ๊ะโล๊ะ = รสเปรี้ยวมาก  จ๋างแจ้ดแผ้ด = จืดชืด  เหม็นโอ๊ง, เหม็นโอ่ = เหม็นเน่า  ขมแก๊ก = ขมมาก  ฝาดหยั่งก้นตุ๊ = รสฝาดมาก คลิปสอนภาษาเหนือ จากรายการภาษาเหนือวันละคำสองคำ 1 คำศัพท์ภาษาเหนือ คำน


Tag : ภาษาเหนือวันละคําภาษาเหนือ กำเมืองเรียนภาษาเหนือศัพท์ภาษาเหนือหัดพูดภาษาเหนือgo to top