วันอาสาฬหบูชาวันอาสาฬหบูชา ความสำคัญ และประวัติ


วันอาสาฬหบูชา ความสำคัญ และประวัติ border="0" border=
วันอาสาฬหบูชา วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ นับเป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งพระพุทธศาสนา เป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเทศนาหรือหลักธรรมที่ทรงตรัสรู้ เป็นครั้งแรกให้แก่เบญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ณ มฤคทายวัน ตำบลอิสิปตนะ เมืองพาราณสี ในชมพูทวีปสมัยโบราณซึ่งในปัจจุบันตั้งอยู่ประเทศอินเดีย พระพุทธองค์นั้นทรงเปรียบดังผู้ทรงเป็นธรรมราชา ทรงบันลือธรรมเภรียังล้อแห่งธรรมให้หมุนรุดหน้าไป เริ่มต้นแผ่ขยายอาณาจักรแห่งธรรม ความสงบสุขและนำความร่มเย็นมาให้แก่หมู่ประชา ดังนั้นแล้วธรรมเทศนาที่ทรงแสดงครั้งแรกจึงได้ชื่อว่า ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ซึ่งแปลว่า พระสูตรแห่งการแผ่ขยายธรรมจักรหรือพระสูตรแห่งการหมุนวงล้อธรรม กล่าวคือดินแดนแห่งธรรม  เมื่อตอน ๒๕๐๐ กว่าปีมาแล้วนั้นชมพูทวีปในสมัยโบราณ กำลังเข้าสู่ยุคใหม่แห่งความเจริญก้าวหน้า รุ่งเรืองเฟื่องฟูทุกด้านและมีคนหลายประเภททั้งชนผู้มั่งคั่งร่ำรวย นัก


Tag : วันอาสาฬหบูชาgo to top