กลอนกวนๆกลอนกวนๆ ไม่มาวเหล้า


กลอนกวนๆ ไม่มาวเหล้า border="0" border=
ไม่มาวเหล้า แต่เรายังมาวเบียร์อีกสาวเชียร์ ก็น่ารัก เป็นหนักหนาได้ทั้งมาวได้ทั้งเพลินเจริญตาแสนหรรษาจริงเรา...ได้มาวเบียร์เบียร์เย็นๆ ช่วยคลายทุกข์ ที่รุกเร้าดับความเศร้า โศกสลด ให้หมดเสียสดุดีพระคุณล้ำของน้ำเบียร์ดีกว่าเมียที่บ้านบานตะไท...เอิ้กๆๆ ขอบคุณ เครดิต คุณ ศรีเปลื่อง


Tag : ไม่เมาเหล้ากลอนกวนๆกลอนกวนgo to top