วันสำคัญ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันสำคัญต่างๆ


advertisements
วันลอยกระทง ความสำคัญและกิจกรรมในวันลอยกระทง
วันลอยกระทง ความสำคัญและกิจกรรมในวันลอยกระทง

วันลอยกระทง เป็นอีกวันหนึ่งที่สำคัญของชาวไทย ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย ตามปฏิทินจันทรคติล้านนานั้นมักจะอยู่ในราวเดือนพฤศจิกายน ตามปฏิทินสุริยคติประเพณีนี้กำหนดขึ้นมาเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์หรือการขอขมาต่อพระแม่คงคา บางหลักฐานเชื่อกันว่าเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทของริมฝั่งแม่น้ำนัมทามหานที และบางหลักฐานก็เชื่อกันว่าเป็นกา..

อ่านต่อคลิ๊ก

วันเข้าพรรษา ประวัติ และความเป็นมา
วันเข้าพรรษา ประวัติ และความเป็นมา

วันเข้าพรรษา วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญของพุทธศาสนาวันหนึ่ง ที่พระสงฆ์เถรวาทนั้นจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดช่วงระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยจะไม่ไปค้างแรมที่อื่น หรือเรียกติดปากกันโดยทั่วไปว่า จำพรรษา ("พรรษา" ซึ่งแปลว่า ฤดูฝน, "จำ" ซึ่งแปลว่า พักอยู่) พิธีเข้าพรรษาถือเ..

อ่านต่อคลิ๊ก

วันอาสาฬหบูชา ความสำคัญ และประวัติ
วันอาสาฬหบูชา ความสำคัญ และประวัติ

วันอาสาฬหบูชา วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ นับเป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งพระพุทธศาสนา เป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเทศนาหรือหลักธรรมที่ทรงตรัสรู้ เป็นครั้งแรกให้แก่เบญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ณ มฤคทายวัน ตำบลอิสิปตนะ เมืองพาราณสี ในชมพูทวีปสมัยโบราณซึ่งในปัจจุบันตั้งอยู่ประเทศอินเดีย พระพุทธองค์นั้นทรงเปรียบดังผู้ทรงเป็นธรรมราชา ทรงบันลือธรรมเภรี..

อ่านต่อคลิ๊ก

 วันหยุดประจําปี 2556 วันหยุดราชการ 2556 วันหยุดธนาคารปี 2556 (2013)
วันหยุดประจําปี 2556 วันหยุดราชการ 2556 วันหยุดธนาคารปี 2556 (2013)

วันหยุดประจําปี 2556 วันหยุดราชการ 2556 วันหยุดธนาคารปี 2556 (2013) ปีนี้ได้แยก วันหยุดราชการ กับวันหยุดธนาคารออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้สับสน และเราได้แยกวันหยุดประจำปี2556 ออกเป็นเดือนๆไป เพื่อสะดวกในการดูวันหยุดในแต่ละเดือน จุดประสงค์ก็เพื่อให้ทราบวันหยุด เพื่อที่จะวางแผน ลาหยุด ลาพักร้อน และอื่นๆ เหมือนเช่นเคยทุกปี ที่เคยทำมาสารบัญ วัน..

อ่านต่อคลิ๊ก

วันหยุดประจําปี 2555 วันหยุดราชการ 2555 ปี2012
วันหยุดประจําปี 2555 วันหยุดราชการ 2555 ปี2012

วันหยุดประจําปี 2555 วันหยุดราชการ 2555 ปี2012 เรารวบรวมวันหยุดประจำปี 2555 ทั้งหมด และแสดงแต่ละเดือน ว่ามีวันหยุดกี่วัน คุณๆจะได้วางแผนว่าจะไปทำอะไร จะวางแผนการทำงาน การลาพักร้อน การหยุดงาน ยังไงดี หวังว่าคงมีประโยชน์กับทุกคน นะค่ะวันหยุดราชการ 2555 เดือน มกราคม วันขึ้นปีใหม่                  1 ม.ค. 25..

อ่านต่อคลิ๊ก

advertisements