วันหยุดประจําปี 2561 วันหยุดราชการ 25561 วันหยุดธนาคารปี 2561 (2018)

วันหยุดประจําปี 2561 วันหยุดราชการ 25561 วันหยุดธนาคารปี 2561 (2018)


เดือนมกราคม 2561 มีวันหยุด 2 วัน

 • วันจันทร์ ที่1 มกราคม พ.ศ.2561 เป็นวันขึ้นปีใหม่
 • วันอังคาร ที่2 มกราคม พ.ศ.2561 เป็นวันหยุดชดเชยวันปีใหม่

 

เดือนกุมภาพันธ์ 2561มีวันหยุด 1 วัน

 • วันศุกร์ ที่16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เป็นวันตรุษจีน(ในจังหวัด นราธิวาส ปัตตานี ยะลา)

 

เดือนมีนาคม 2561 มีวันหยุด 1 วัน

 • วันพฤหัสบดี ที่1 มีนาคม พ.ศ.2561 เป็นวันมาฆบูชา

 

เดือนเมษายน 2561 มีวันหยุด 5 วัน

 • วันศุกร์ที่6 เมษายน พ.ศ.2561 เป็นวันจักรี
 • วันศุกร์ที่13 ถึง 15 เมษายน พ.ศ.2561 เป็นวันสงกรานต์
 • วันจันทร์ที่16 เมษายน พ.ศ.2561 เป็นวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์

 

เดือนพฤษภาคม 2561มีวันหยุด 3 วัน

 • วันอังคารที่1 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เป็นวันแรงงาน(เฉพาะเอกชน)
 • วันพฤหัสบดี ที่10 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เป็นวันพืชมงคล (เฉพาะราชการ)
 • วันอังคารที่29 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เป็นวันวิสาขบูชา

 

เดือนกรกฎาคม 2561มีวันหยุด 2 วัน

 • วันศุกร์ที่27 กรกฎาคม พ.ศ.2561เป็นวันอาสาฬหบูชา
 • วันเสาร์ที่28 กรกฎาคม พ.ศ.2561เป็นวันเข้าพรรษา
 • วันเสาร์ที่28 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร (ร.10)

 

เดือนสิงหาคม 2561มีวันหยุด 2 วัน

 • วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2561เป็นวันแม่แห่งชาติ
 • วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2561 เป็นวันหยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ 

เดือนตุลาคม 2561มีวันหยุด 2 วัน

 • วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2561เป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ร.9)
 • วันอังคารที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2561 เป็นวันปิยมหาราช

 

เดือนธันวาคม 2561มีวันหยุด 2 วัน

 • วันพุธที่ 5 ธันวาคม พ.ศ2561เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
 • วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ2561เป็นวันรัฐธรรมนูญ
 • วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ2561 เป็นวันสิ้นปี

 

 

วันหยุดธนาคาร ประจำปี 2561

เดือนมกราคม

 • วันจันทร์ที่1 มกราคม พ.ศ.2561 เป็นวันขึ้นปีใหม่
 • วันอังคารที่2 มกราคมพ.ศ.2561 เป็นวันหยุดชดเชยวันสิ้นปี

เดือนกุมภาพันธ์

 • วันศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เป็นวันตรุษจีน(ในจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา)

เดือนมีนาคม

 • วันพฤหัสบดีที่1 มีนาคมพ.ศ.2561 เป็นวันมาฆบูชา

 

เดือนเมษายน

 • วันศุกร์ที่6 เมษายนพ.ศ.2561 เป็นวันจักรี
 • วันศุกร์ที่13 เมษายนพ.ศ.2561 เป็นวันสงกรานต์
 • วันจันทร์ที่16 เมษายนพ.ศ.2561 เป็นวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์(เพราะวันที่ 14-15 เมษายนตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์)

 

เดือนพฤษภาคม

 • วันอังคารที่1 พฤษภาคมพ.ศ.2561 เป็นวันแรงงานแห่งชาติ
 • วันอังคารที่29 พฤษภาคมพ.ศ.2561 เป็นวันวิสาขบูชา

 

เดือนกรกฎาคม

 • วันศุกร์ที่27 กรกฎาคมพ.ศ.2561 เป็นวันอาสาฬหบูชา
 • วันจันทร์ที่30 กรกฎาคมพ.ศ.2561 เป็นวันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร (ชดเชยวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ร.10))

 

เดือนสิงหาคม

 • วันจันทร์ที่13 สิงหาคมพ.ศ.2561 เป็นวันหยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ

 

เดือนตุลาคม

 • วันจันทร์ที่15 ตุลาคมพ.ศ.2561 เป็นวันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ร.9)
 • วันอังคารที่23 ตุลาคมพ.ศ.2561 เป็นวันปิยมหาราช

 

เดือนธันวาคม

 • วันพุธที่5 ธันวาคมพ.ศ.2561 เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ร.9)บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
 • วันจันทร์ที่10 ธันวาคมพ.ศ.2561 เป็นวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
 • วันจันทร์ที่31 ธันวาคมพ.ศ.2561 เป็นวันสิ้นปี:

ร่วมแสดงความคิดเห็น


captcha


Back to top