วันหยุดประจําปี 2556 วันหยุดราชการ 2556 วันหยุดธนาคารปี 2556 (2013)

วันหยุดประจําปี 2556 วันหยุดราชการ 2556 วันหยุดธนาคารปี 2556 (2013) ปีนี้ได้แยก วันหยุดราชการ กับวันหยุดธนาคารออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้สับสน และเราได้แยกวันหยุดประจำปี2556 ออกเป็นเดือนๆไป เพื่อสะดวกในการดูวันหยุดในแต่ละเดือน จุดประสงค์ก็เพื่อให้ทราบวันหยุด เพื่อที่จะวางแผน ลาหยุด ลาพักร้อน และอื่นๆ เหมือนเช่นเคยทุกปี ที่เคยทำมา

สารบัญ

วันหยุดราชการปี 2556

วันหยุดราชการ 2556 เดือน มกราคม (หยุด 1 วัน)
วันที่
วัน
วันหยุดราชการ 2556
1 มกราคม 2556
อังคาร
วันขึ้นปีใหม่

วันหยุดราชการ 2556 เดือน กุมภาพันธ์ (หยุด 1 วัน)
วันที่
วัน
วันหยุดราชการ 2556
25 กุมภาพันธ์ 2556
จันทร์
วันมาฆบูชา

วันหยุดราชการ 2556 เดือน มีนาคม (ไม่มีวันหยุด)
วันที่
วัน
วันหยุดราชการ 2556
ไม่มีวันหยุด
ไม่มีวันหยุด
ไม่มีวันหยุด

วันหยุดราชการ 2556 เดือน เมษายน (หยุด 6 วัน)
วันที่
วัน
วันหยุดราชการ 2556
6 เมษายน 2556
เสาร์
วันจักรี
8 เมษายน 2556
จันทร์
วันหยุดชดเชย วันจักรี
13 เมษายน 2556
เสาร์
วันสงกรานต์
14 เมษายน 2556
อาทิตย์
วันสงกรานต์
15 เมษายน 2556
จันทร์
วันสงกรานต์
16 เมษายน 2556
อังคาร
วันหยุดชดเชย วันสงกรานต์

วันหยุดราชการ 2556 เดือน พฤษภาคม (หยุด 4 วัน)
วันที่
วัน
วันหยุดราชการ 2556
5 พฤษภาคม 2556
อาทิตย์
วันฉัตรมงคล
6 พฤษภาคม 2556
จันทร์
วันหยุดชดเชย วันฉัตรมงคล
รอประกาศ
รอประกาศ
วันพืชมงคล
6 พฤษภาคม 2556
ศุกร์
วันวิสาขบูชา

วันหยุดราชการ 2556 เดือน มิถุนายน (ไม่มีวันหยุด)
วันที่
วัน
วันหยุดราชการ 2556
ไม่มีวันหยุด
ไม่มีวันหยุด
ไม่มีวันหยุด

วันหยุดราชการ 2556 เดือน กรกฎาคม (หยุด 2 วัน)
วันที่
วัน
วันหยุดราชการ 2556
22 กรกฎาคม 2556
จันทร์
วันอาสาฬหบูชา
23 กรกฎาคม 2556
อังคาร
วันเข้าพรรษา

วันหยุดราชการ 2556 เดือน สิงหาคม (หยุด 1 วัน)
วันที่
วัน
วันหยุดราชการ 2556
12 สิงหาคม 2556
จันทร์
วันแม่แห่งชาติ

วันหยุดราชการ 2556 เดือน กันยายน (ไม่มีวันหยุด)
วันที่
วัน
วันหยุดราชการ 2556
ไม่มีวันหยุด
ไม่มีวันหยุด
ไม่มีวันหยุด

วันหยุดราชการ 2556 เดือน ตุลาคม (หยุด 1 วัน)
วันที่
วัน
วันหยุดราชการ 2556
23 ตุลาคม 2556
พุธ
วันปิยมหาราช

วันหยุดราชการ 2556 เดือน พฤษจิกายน (ไม่มีวันหยุด)
วันที่
วัน
วันหยุดราชการ 2556
ไม่มีวันหยุด
ไม่มีวันหยุด
ไม่มีวันหยุด

วันหยุดราชการ 2556 เดือน ธันวาคม (หยุด 3 วัน)
วันที่
วัน
วันหยุดราชการ 2556
5 ธันวาคม 2556
พฤหัสบดี
วันพ่อแห่งชาติ
10 ธันวาคม 2556
อังคาร
วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
31 ธันวาคม 2556
อังคาร
วันสิ้นปี
*ตัวอักษรสีแดง คือ วันที่ธนาคารไม่หยุด วันพืชมงคล, วันเข้าพรรษา


วันหยุดธนาคารปี 2556
วันหยุดธนาคารปี 2556 เดือน มกราคม (หยุด 1 วัน)
วันที่
วัน
วันหยุดธนาคารปี 2556
1 มกราคม 2556
อังคาร
วันขึ้นปีใหม่

วันหยุดธนาคารปี 2556 เดือน กุมภาพันธ์ (หยุด 1 วัน)
วันที่
วัน
วันหยุดธนาคารปี 2556
25 กุมภาพันธ์ 2556
จันทร์
วันมาฆบูชา

วันหยุดธนาคารปี 2556 เดือน มีนาคม (ไม่มีวันหยุด)
วันที่
วัน
วันหยุดธนาคารปี 2556
ไม่มีวันหยุด
ไม่มีวันหยุด
ไม่มีวันหยุด

วันหยุดธนาคารปี 2556 เดือน เมษายน (หยุด 6 วัน)
วันที่
วัน
วันหยุดธนาคารปี 2556
6 เมษายน 2556
เสาร์
วันจักรี
8 เมษายน 2556
จันทร์
วันหยุดชดเชย วันจักรี
13 เมษายน 2556
เสาร์
วันสงกรานต์
14 เมษายน 2556
อาทิตย์
วันสงกรานต์
15 เมษายน 2556
จันทร์
วันสงกรานต์
16 เมษายน 2556
อังคาร
วันหยุดชดเชย วันสงกรานต์

วันหยุดธนาคารปี 2556 เดือน พฤษภาคม (หยุด 4 วัน)
วันที่
วัน
วันหยุดธนาคารปี 2556
1 พฤษภาคม 2556
พุธ
วันแรงงานแห่งชาติ
5 พฤษภาคม 2556
อาทิตย์
วันฉัตรมงคล
6 พฤษภาคม 2556
จันทร์
วันหยุดชดเชย วันฉัตรมงคล
24 พฤษภาคม 2556
ศุกร์
วันวิสาขบูชา

วันหยุดธนาคารปี 2556 เดือน มิถุนายน (ไม่มีวันหยุด)
วันที่
วัน
วันหยุดธนาคารปี 2556
ไม่มีวันหยุด
ไม่มีวันหยุด
ไม่มีวันหยุด

วันหยุดธนาคารปี 2556 เดือน กรกฎาคม (หยุด 2 วัน)
วันที่
วัน
วันหยุดธนาคารปี 2556
1 กรกฎาคม 2556
จันทร์
วันหยุดภาคครึ่งปี ธนาคาร
22 กรกฎาคม 2556
จันทร์
วันอาสาฬหบูชา

วันหยุดธนาคารปี 2556 เดือน สิงหาคม (หยุด 1 วัน)
วันที่
วัน
วันหยุดธนาคารปี 2556
12 สิงหาคม 2556
จันทร์
วันแม่แห่งชาติ

วันหยุดธนาคารปี 2556 เดือน กันยายน (ไม่มีวันหยุด)
วันที่
วัน
วันหยุดธนาคารปี 2556
ไม่มีวันหยุด
ไม่มีวันหยุด
ไม่มีวันหยุด

วันหยุดธนาคารปี 2556 เดือน ตุลาคม (หยุด 1 วัน)
วันที่
วัน
วันหยุดธนาคารปี 2556
23 ตุลาคม 2556
พุธ
วันปิยมหาราช

วันหยุดธนาคารปี 2556 เดือน พฤษจิกายน (ไม่มีวันหยุด)
วันที่
วัน
วันหยุดธนาคารปี 2556
ไม่มีวันหยุด
ไม่มีวันหยุด
ไม่มีวันหยุด

วันหยุดธนาคารปี 2556 เดือน ธันวาคม (หยุด 3 วัน)
วันที่
วัน
วันหยุดธนาคารปี 2556
5 ธันวาคม 2556
พฤหัสบดี
วันพ่อแห่งชาติ
10 ธันวาคม 2556
อังคาร
วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
31 ธันวาคม 2556
อังคาร
วันสิ้นปี

*ตัวอักษรสีน้ำเงิน คือ วันที่ ราชการไม่ได้หยุด วันแรงงานแห่งชาติ, วันหยุดครึ่งปีธนาคาร


ทำยังไงถึงจำปริ้นปฎิทินได้ค่ะ


23 ตุลาคม 2555 - 12:50 , IP : 124.122.131.xxx

reply

มติครม.กำหนดให้วันตรุษจีน และวันรายอของอิสลาม เป็นวันหยุดราชการในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้รวมทั้งสตูลและสงขลาด้วยนะครับ


15 กันยายน 2556 - 05:32 , IP : 27.55.12.xxx

reply

ร่วมแสดงความคิดเห็น


captcha


Back to top