ดูดวงปี 2556 - 2557 สำหรับท่านที่เกิด ปีมะเมีย

ดูดวงปี 2556 - 2557 สำหรับท่านที่เกิด ปีมะเมีย ท่านใด ที่เกิดปีมะเมีย ชาติกำเนิดเป็นเทพธิดา ทรงม้า ธาตุไฟ ปีนี้เราได้นำตำราโบราณมาถึง 4 ตำรา อันได้แก่ ตำราพยากรณ์ 12 ราศี, ตำราดูโชคลาภร้ายดีรายปี, ตำราดูดวงโชคลาภรายเดือน, และสุดท้าย ตำรานักษัตร เพื่อมาทำนายดวงชะตาโดยรวมของท่าน หากดีร้าย ประการใด เพื่อเสริมดวงดี สร้างกุศล ลดเคราะห์ ท่านสามารถทำได้ง่ายๆ คือบอกต่อด้วยการกดแชร์ เพื่อให้คนอื่นๆได้เตรียมตัวรับมือ เตรียมตัวทำบุญ จะเป็นกุศลแก่ตัวท่านเอง

ท่านที่เกิดปีมะเมีย คือท่านที่เกิดปี พ.ศ. 2545, 2533, 2521, 2509, 2497

สารบัญ
  1. ดูดวงโชคลาภ ร้ายดี รายปี สำหรับปีมะเมีย 2556
  2. ดูดวง พยากรณ์ 12 ราศี ปีมะเมีย 2556
  3. ดูดวง โชคลาภ ร้ายดี รายเดือน ปีมะเมีย 2556
  4. ดูดวง นักษัตร มะเมีย ประจำปี 2556

ดูดวงโชคลาภ ร้ายดี รายปี สำหรับปีมะเมีย 2556

ดวงโชคลาภของท่าน ปีนี้ ชื่อ สุกะขันธโชค มีลาภ ได้ของใหม่มักจะเสียของเก่า ยากภายหลัง จะทำการสิ่งใด มักมีสุขบ้าง ทุกข์บ้าง จะมีลาภเล็กน้อย
เดือน 5-6-7 เดือน 11-12-1 จะผิดพ่อแม่ครูอาจารย์ มิฉะนั้นป่วยมือเท้า
เดือน 2-3-4 ผู้ใหญ่จะให้ลาภแต่ท่านจะเสียตน

ดูดวง พยากรณ์ 12 ราศี ปีมะเมีย 2556
ท่านที่เกิด พ.ศ. 2545, 2533, 2521, 2509, 2497

เพศหญิง ปีนี้ เกณฑ์ชะตาของคุณตก คอขาด ท่านว่า ปีนี้ จะประสบความร้อนอกร้อนใจ จะมีคดีความถึงโรงถึงศาล ทำให้ต้องเสียเงินทองของรัก ไม่มีเวลาประกอบอาชีพ ทำมาหากินอย่างปกติสุข ไม่ดีเลย

ถ้าตกศีรษะขาด โชคชะตาปีนี้ จัดว่าร้าย จะเสียเงิน เสียทอง ของรัก ให้ระวังอันตรายจะมีผู้คิดร้าย ญาติพี่น้องจะทำให้เดือดร้อน คิดอะไรจะมีอุปสรรค อาจจะเป็นความขึ้นโรงขึ้นศาลได้


เพศชาย ปีนี้ เกณฑ์ชะตาของคุณตก แม่มด ท่านว่า ปีนี้จะมีคนนำลาภมาให้ แต่ต้องแลกเปลี่ยนกับความช่วยเหลือจากเจ้าชาตา มีความสบายใจพอประมาณแต่จะเหนื่อยใจ ดีปานกลาง

แลถ้าตกแม่มด ชะตาปีนี้ จะมีผู้คอยให้ความช่วยเหลือ จะมีเรื่องหนักใจในสิ่งที่เดือดร้อนอยู่บ้าง แต่ก็จะแก้ไขไปได้ จะมีผู้ใหญ่เชื่อถือและรักใคร่ดี ชะตาในปีนี้นับว่าพอสมควร จะมีลาภก็เพียงเล็กน้อย

ดูดวง โชคลาภ ร้ายดี รายเดือน ปีมะเมีย 2556

ดูดวงปี2556 รายเดือนของท่านที่เกิดปีมะเมีย พ.ศ. 2497, 2533 ดังนี้
เดือน 5 ถึง เดือน 7 จะได้ลาภ แล้วจะมีทุกข์โศก เพราะญาติ
เดือน 8 ถึง เดือน 10 จะพลัดพรากจากที่อยู่ที่กิน
เดือน 11 ถึงเดือน 1 จะเจ็บไข้ปวดหัวปวดท้อง เพราะต้องคุณเขาทำมา
เดือน 2 ถึง เดือน 4 จะเป็นปากเสียงกับเพื่อนญาติพี่น้องและท่านผู้ใหญ่

ดูดวงปี2556 รายเดือนของท่านที่เกิดปีมะเมีย พ.ศ. 2509, 2545 ดังนี้
เดือน 5 ถึง เดือน 7 ถ้าไปจากที่อยู่ จะได้ลาภอันพึงใจ
เดือน 8 ถึง เดือน 10 อยู่กับที่ จะเกิดความด้วยเพื่อนบ้าน
เดือน 11 ถึงเดือน 1 จะได้ลาภคือสัตว์ 4 เท้า 2 เท้า
เดือน 2 ถึง เดือน 4 จะมีสุขสวัสดีมีชัย

ดูดวงปี2556 รายเดือนของท่านที่เกิดปีมะเมีย พ.ศ. 2521 ดังนี้
เดือน 5 ถึง เดือน 7 จะได้ลาภอันดี และมีชื่อเสียงปรากฏ ถ้าทำราชการจะได้เลื่อนยศตามสมควร
เดือน 8 ถึง เดือน 10 จะได้ลาภอันดี และจะมีสวัสดีมีชัย
เดือน 11 ถึงเดือน 1 ท่านผู้ใหญ่ที่อยู่จะให้ลาภอันดี
เดือน 2 ถึง เดือน 4 จะได้ข้าทาสมาเลี้ยงรักษา


ดูดวง นักษัตร มะเมีย ประจำปี 2556
ในปี 2556 นี้ ท่านจะอายุครบกี่ขวบปี โดยท่านต้องนับปีย่าง ของท่าน แล้วเอามาเทียบกับคำทำนายในช่วงอายุของท่าน ดังต่อไปนี้
  • ปี 2556 เป็นปีแห่งโชคลาภ สำหรับ ชาวปีมะเมีย ที่มีอายุครบ ดังนี้ั go to top

เมื่อชายอายุ ๑๓, ๒๐, ๒๕, ๓๗, ๔๔, ๔๙, ๕๖ ปี
และหญิงอายุ ๑๓, ๑๘, ๒๕, ๓๐, ๓๗, ๔๒, ๔๙, ๕๔ ปี

เป็นปีแห่งการมีโชคลาภ คิดทำการสิ่งใดจะสำเร็จสมความประสงค์ทุกประการ ซึ่งจะแยกออกได้ดังนี้

การศึกษา  ผลของการเล่าเรียนศึกษา จะสอบไล่ได้ดังใจประสงค์ ในอันดับที่ดีเด่นสูง% แทบทุกสาขา จะได้รับความนิยมยกย่องจากผู้อยู่ในวงงานใกล้ชิดเดียวกัน มีความดีเด่นเป็นพิเศษในการสอบ 

โชคลาภ  จะได้รับทรัพย์สินเงินทอง ธนสารสมบัติอันเป็นเพชรนิลจินดา เสื้อผ้าของใช้ หรือที่อยู่อาศัย ที่พึ่งผู้อุปการะช่วยเหลือ หรือบำเหน็จรางวัล ได้รับเงินเดือนเพิ่มหรือเงินจรเป็นพิเศษ เช่นถูกล็อตเตอรี่หรือเก็บของตกได้

เกียรติยศ  ได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่ในการงานหรือได้ประดับยศศักดิ์เพิ่มขึ้น ถ้าว่างงานก็จะมีงานทำ และจะได้รับความนิยมนับถือ และไว้วางใจ หรือได้เกียรติยศตำแหน่งส่วนตัวหรือภายในครอบครัว และวงชีวิตในสังคมทั่วไป

ชื่อเสียง  มีชื่อเสียงดีเด่นเป็นที่รู้จักของคนกว้างขวางออกไป นอกจากหมู่ญาติสนิทมิตรที่รัก ไกลออกไปภายในนอกในหมู่มวลสังคมส่วนใหญ่ เป็นที่ประจักษ์แจ้งแก่คนในหมู่สมาคมทั่วไป

ความสุข  ได้ลิ้มรสแห่งความรัก และได้รับความพอใจในด้านชีวิต เช่นทางจิตใจ ความรัก กามารมณ์ คนที่กำลังอยู่ในวัยหนุ่มสาว ซึ่งมีคู่ครองแล้ว จะได้พยานแห่งความรัก สำหรับคนที่มีความสุขอยู่อย่างสมบูรณ์แล้วก็จะได้เพิ่มจำนวนชีวิตเข้ามาในครอบครัวหรือในวงงาน ทำให้เพิ่มความสุขมากขึ้นอีก

ตามที่กล่าวมานี้ จะบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านอย่างไร มากน้อยเพียงใด และในลักษณะข้อใดย่อมแล้วแต่

๑. อายุ

๒. ความเป็นอยู่ และสิ่งแวดล้อมทั่วไป

๓. อำนาจอิทธิพลของฤกษ์ คือเวลาเกิด วัน เดือน ปีเกิดของท่าน

            ปีนี้นับว่าเป็นปีแห่งการตั้งต้นชีวิตของท่านขั้นหนึ่ง

 

เมื่อชายอายุ ๑๔, ๑๙, ๒๖, ๓๑, ๓๘, ๔๓, ๕๐, ๕๕ ปี
และหญิงอายุ ๑๙, ๒๔, ๓๑, ๓๖, ๔๓, ๔๗, ๕๕, ๖๐ ปี

            เป็นปีแห่งการมีโชคดี แต่จะดีเป็นลำดับตั้งแต่ต้นปี และทวีขึ้นไปตามลำดับจนถึงปลายปี ได้แก่การศึกษาจะเกิดความเข้าใจ ชำนาญ และเชี่ยวชาญไปทีละเล็กละน้อย เช่น สอบภาคต้นได้ ๕๐% ภาคกลางได้ ๗๕% พอตกปลายปีก็จะสอบไล่ได้ ๑๐๐% เหล่านี้

            ความรักที่พบในปีนี้เป็นครั้งแรก เมื่อเป็นที่พอใจและติดตามพยายามทำความสัมพันธ์กันต่อๆ ไป เมื่อถึงปลายปีก็จะได้พบจุดหมายแห่งความรักเป็นต้น

            การงานก็เช่นเดียวกัน ข้าพเจ้าจะขอนำอุทาหรณ์ที่ได้รู้จักนายทหารผู้มีโชคดีคนหนึ่ง ซึ่งท่านมีอายุอยู่ในระยะนี้ ต้นปีได้เลื่อนยศเป็นพันตรี กลางปีได้เลื่อนเป็นนายพันโท และพอไปถึงปลายปีก็ได้เป็นนายพันเอก ซึ่งเป็นลำดับดังนี้ การงานอื่นเช่นการค้าขาย การเงินทองทางอื่นใดก็เข้าทำนองนี้ โดยอาศัยความเป็นไปจากวัยและสิ่งแวดล้อมความเป็นอยู่ของท่านเอง

 

       ปี 2556 เป็นปีชง หรือปีแห่งโชคร้าย สำหรับ ชาวปีมะเมีย ที่มีอายุครบ ดังนี้ั go to top


เมื่อชายอายุ ๒๑, ๒๔, ๓๓, ๓๖, ๔๕, ๔๘, ๕๗, ๖๐ ปี  
และหญิงอายุ ๒๐, ๒๓, ๓๕, ๔๔, ๔๗, ๕๖, ๕๙ ปี

            เป็นปีแห่งโชคร้าย ตามตำรับกล่าวว่า “ให้เร่งระวังตัว” ซึ่งอาจะแบ่งได้ดังนี้คือ

            ๑. จะประสบความทุกข์โศกเสียใจ

            ๒. โรคภัยจะเบียดเบียน ทำให้ไม่มีความสุข

            ๓. การเงินทองต้องใช้จ่ายมาก ทั้งในทางที่จำเป็นและไม่จำเป็น เรียกว่าเป็น “ปีแห่งการลงทุน” ในทางจำเป็น และเป็นปีแห่งการจ่าย “ในทางไม่จำเป็น”

            ๔. หวังประโยชน์ในทางใด มักจะผิดนัดพลาดหวัง รายได้น้อยกว่ารายจ่าย หรือได้มาก็จ่ายหมดไปเก็บไม่อยู่

            ๕. ญาติสนิทมิตรสหายที่รักใคร่ จะกลายเป็นศัตรูแตกความสามัคคี

            ๖. ที่อยู่หรือที่ทำงาน “ร้อน” มีหวังโยกย้ายหรือเดินทางไกลไปต่างถิ่นต่างแดน หรือท่านไม่ย้ายจากไปก็อาจมีคนภายในหรือญาติสนิทจากไป

            ๗. ได้รับความลำบากตรากตรำ หรือเหน็ดเหนื่อย ต้องมีมานะอดทน

 เมื่อชายอายุ ๑๖, ๑๘, ๒๘, ๓๐, ๔๐, ๔๒, ๕๒, ๕๔ ปี  
และหญิงอายุ ๑๔, ๑๗, ๒๖, ๒๙, ๓๘, ๔๑, ๕๐, ๕๓ ปี

            ปีนี้เป็นปีแห่งการเคราะห์ร้าย ตามตำรากล่าวว่าระวังตัวให้จงหนักทีเดียว เพราะเหตุจะเกิดขึ้นได้หลายประการด้วยกันคือ

            ๑. เกิดความหายนะล่มจม คือเงินทองหมดตัว หรือหมดไปมาก

            ๒. เกิดการโยกย้าย พลัดพรากจากกันไปโดยถูกทำโทษ หรือได้รับความลำบาก หรือเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนด้วยความจำเป็น สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะโยกย้าย หรือเดินทางย่อมมีหวังสำเร็จสมประสงค์

            ๓. ญาติสนิทมิตรที่รัก จะกลายเป็นศัตรูเกลียดชังกัน

            ๔. ถูกฉ้อโกงหลอกลวง ทำร้ายให้สูญเสียสิ่งที่รักหวงแหน

            ๕. ถูกลักขโมย หรืออัคคีภัย ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย เหตุการณ์ดังกล่าวนี้จะเกิดขึ้นแก่ตัวท่านมากหรือน้อยเพียงใด ต้องอาศัยความพินิจพิจารณาจาก ๑. วัย  ๒. สิ่งแวดล้อม  ๓. ฤกษ์และวันเดือนปีเกิด

            ๖. สภาพความเป็นอยู่ของท่านประกอบด้วย เช่น ผู้ปกครอง คู่ครอง หรือบุตรบริวาร


  • ปี 2556 เป็นปีเป็นปกติ สำหรับ ชาวปีมะเมีย ที่มีอายุครบ ดังนี้ั go to top

เมื่อชายอายุ ๒๒, ๒๓, ๓๔, ๓๕, ๔๖, ๔๗, ๕๘, ๕๙ปี  
และหญิงอายุ ๑๕, ๑๖, ๒๗, ๒๘, ๓๙, ๔๐, ๕๑, ๕๒ ปี

            เป็นปีแห่งการปกติ ไม่ร้ายจนเกินไป และไม่ดีมากขึ้นจนเกินไป การศึกษาพอสอบไล่ได้ไม่ตก ทำงานได้รับผลประโยชน์พอสมควร ค้าขายไม่ขาดทุน

            ญาติมิตรหมั่นไปมาหาสู่ ก็พอมีลู่ทางสมานความสามัคคีปรองดองกันได้

            การงานสิ่งใดต้องอาศัยความมานะพยายาม และใช้ความพินิจพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบ จึงจะเกิดผลดีขึ้น

            ความรักต้องอาศัยความมานะพยายาม จึงจะสามารถครองความรักซึ่งกันและกันไว้ได้ในสภาพพอควร คือไม่มากจนถึงที่หมาย และไม่ร้ายจนถึงกับขาดความสัมพันธ์


  • ปี 2556 เป็นปีแห่งการส่งเสริม หรือซ้ำเติม สำหรับ ชาวปีมะเมีย ที่มีอายุครบ ดังนี้ั go to top

 เมื่อชายอายุ ๑๖, ๑๗, ๒๘, ๒๙, ๔๐, ๕๒, ๕๓ ปี
และหญิงอายุ ๒๑, ๒๒, ๓๒, ๓๔, ๔๕, ๔๖, ๕๗, ๕๘ ปี

            เป็นปีแห่งการ “ส่งเสริม” หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าปีแห่งการ “ซ้ำเติม” กล่าวคือในปีนี้ เป็นปีที่ท่านทำดีก็ได้รับผลดี ทำผิดก็จะได้รับผลร้ายตอบแทน ไม่มีทางผันแปรเปลี่ยนแปลงแก้ไข ว่าทำร้ายจะกลายเป็นดี หรือทำดีจะบังเกิดผลร้ายนั้นไม่มี

            ทำการสิ่งใดย่อมเป็นเสมือนเงาตามตัว แม้ผิดก็ต้องรับผลกรรม โดยไม่มีการอภัยหรือยอกย้อน โดยการผ่อนผันนั้นไม่มี หาผู้ช่วยเหลือไม่ได้ เข้าทำนองที่ว่า

                        ทำดีดีจักคุ้ม           ครองตน

            ทำชั่วชั่วจักดล                    เดือดร้อน

            หว่านพืชก็ได้ผล                 ดังหว่าน ไว้นา

            บุญบาปธรรมดาย้อน            ตอบโต้ตามสนอง


 ดูดวงปี 2556
ดูดวง ตามปีเกิด ปี 2556  ดูดวง ตาม ราศี ปี 2556ท่านสามารถดูดวงชะตาของเพื่อนๆ ญาติสนิทของคุณได้ โดยละเอียด ที่นี่ http://www.rakjung.com/horoscopes-no181.html

หากต้องการบอกต่อแก่เพื่อนๆ และญาติ คนใกล้ชิด กดแชร์ได้ที่ด้านล่าง จะเป็นการสะเดาะเคราะห์และสร้างกุศล แก่ตัวท่านเอง

*เนื่องจากได้มีผู้ copy บทความไปเผยแพร่เป็นจำนวนมาก ทางเวปรักจังดอทคอม อณุญาติ แต่มีข้อแม้ว่า คุณต้องให้เครดิต ด้วยการทำลิงค์กลับมาที่กระทู้ที่ทำการก๊อปปี้ไปเท่านั้น

ดูดวงแล้วมีความสุขจังเลยค่ะ


28 ธันวาคม 2554 - 13:00 , IP : 110.49.249.xxx

reply

พอดั้ยูดุูแล้วเครียดมากเพราะปีหน้าดวงไม่ดีทั้งคู่


22 พฤษจิกายน 2555 - 20:45 , IP : 49.229.95.xxx

reply

ดูดวงแล้วก็จะได้ ระมัดระวังตัว


8 ธันวาคม 2555 - 18:57 , IP : 113.211.15.xxx

reply

ขอบคุณคค่ะ ทั้งดี ทั้งไม่ดี จริงๆก็อย่างนี้ละ


10 ธันวาคม 2555 - 10:58 , IP : 27.55.8.xxx

reply

ตรงจังเลยคะ


23 ธันวาคม 2555 - 20:02 , IP : 122.155.42.xxx

reply

ปีนี้ดวงไม่ดีเลย


1 มกราคม 2556 - 20:14 , IP : 58.8.196.xxx

reply

ตรงครับ


4 มกราคม 2556 - 10:35 , IP : 10.235.16.xxx

reply

ดูแม่นมากๆเลยค่ะรู้สึกกังวนกับคำทำนายและเป็นปีชงของเราด้วย


8 มกราคม 2556 - 02:41 , IP : 81.226.253.xxx

reply

ดิฉันอยากใด้คำปรึกษาไม่รู้จะทำอย่างกับชีวิต


8 มกราคม 2556 - 02:47 , IP : 81.226.253.xxx

reply

ดูไว่้เพื่อเป้นการดำรงชีวิตไม่ให้ประมาท


10 มกราคม 2556 - 01:58 , IP : 27.55.139.xxx

reply

ดูแล้วอย่ายึดติดมาก ทำแต่ละวันอย่าประมาทเ่
เป็นคนดีก้ok


10 มกราคม 2556 - 02:08 , IP : 27.55.139.xxx

reply

มีวิธีแก้มั๊ยคะ...ตกคอขาดพอดี


10 มกราคม 2556 - 13:01 , IP : 60.28.49.xxx

reply

ได้อ่านแล้วทำให้เราระวังตัวมากขึ้น


11 มกราคม 2556 - 17:09 , IP : 180.183.178.xxx

reply

ขอบคุณค่ะ

จะได้ช่วยเหลือต่อๆกันในเรื่องแก้เคราะห์ร้ายค่ะ


11 มกราคม 2556 - 19:07 , IP : 49.48.84.xxx

reply

อยากเจอคนรู้ใจ


18 มกราคม 2556 - 13:46 , IP : 118.172.35.xxx

reply

ขอให้ทุกคนทำแต่ความดีความดีจะคุ้มครองคุณและครอบครัวให้มีแต่ความสุข...สาธุ


18 กุมภาพันธ์ 2556 - 10:00 , IP : 110.49.228.xxx

reply

เศร้าใจมีแต่เรื่องไม่ดี


5 มีนาคม 2556 - 21:13 , IP : 110.77.209.xxx

reply

เม่นค่ะ รู้ไว้ จะได้ระวังและแก้ไข ในสิ่งที่ไม่ดีค่ะ


23 มีนาคม 2556 - 13:50 , IP : 101.51.146.xxx

reply

ปีนี้จะหมดหนี้หมดสินหรือเปล่าหรือมีเคราะห์อะไรบางเริ่มท้อถอยแล้ว


29 พฤษภาคม 2556 - 18:56 , IP : 119.42.118.xxx

reply

รู้สึกหดหู่ ไม่มีไรดีเลย
แต่ก็จะได้ระวังตัว


4 กรกฎาคม 2556 - 09:27 , IP : 203.150.208.xxx

reply

ดูแล้วตรงเผงเลย จะได้วางแผนชีวิตหั้ยถูก


1 สิงหาคม 2556 - 00:28 , IP : 49.231.100.xxx

reply

ผมกับปลื้มจิตร์จะได้คบกันไหมปลื้มจิตร์เกิดวันที่9พศจิกายน2526


17 กันยายน 2556 - 03:17 , IP : 182.52.229.xxx

reply

ตรงกลับตัวหนูทุกอย่าง ทุกประการเลย


30 ตุลาคม 2556 - 23:12 , IP : 115.67.35.xxx

reply

บางเรื่องก็ตรงค่ะ บางเรื่องก็ไม่ตรงค่ะ มันเป็นเรื่องของดวงใครดวงมันช่ายป่าวค่ะ


3 มกราคม 2557 - 14:34 , IP : 182.52.113.xxx

reply

ร่วมแสดงความคิดเห็น


captcha


Back to top