ดูดวงปี 2556 - 2557 สำหรับท่านที่เกิด ปีมะเส็ง

ดูดวงปี 2556 - 2557 สำหรับท่านที่เกิด ปีมะเส็ง ท่านใด ที่เกิดปีมะเส็ง ชาติกำเนิดเป็นมนุษย์ผู้ชาย ขี่งูเป็นพาหนะ ธาตุไฟ ปีนี้เราได้นำตำราโบราณมาถึง 4 ตำรา อันได้แก่ ตำราพยากรณ์ 12 ราศี, ตำราดูโชคลาภร้ายดีรายปี, ตำราดูดวงโชคลาภรายเดือน, และสุดท้าย ตำรานักษัตร เพื่อมาทำนายดวงชะตาโดยรวมของท่าน หากดีร้าย ประการใด เพื่อเสริมดวงดี สร้างกุศล ลดเคราะห์ ท่านสามารถทำได้ง่ายๆ คือบอกต่อด้วยการกดแชร์ เพื่อให้คนอื่นๆได้เตรียมตัวรับมือ เตรียมตัวทำบุญ จะเป็นกุศลแก่ตัวท่านเอง

ท่านที่เกิดปีมะเส็ง คือท่านที่เกิดปี พ.ศ. 2544, 2532, 2520, 2508, 2496

สารบัญ
  1. ดูดวงโชคลาภ ร้ายดี รายปี สำหรับปีมะเส็ง 2556
  2. ดูดวง พยากรณ์ 12 ราศี ปีมะเส็ง 2556
  3. ดูดวง โชคลาภ ร้ายดี รายเดือน ปีมะเส็ง 2556
  4. ดูดวง นักษัตร มะเส็ง ประจำปี 2556

ดูดวงโชคลาภ ร้ายดี รายปี สำหรับปี
มะเส็ง 2556

ดวงโชคลาภของท่าน ปีนี้ ชื่อ ทรัพย์โชค ดีมีลาภ
เดือน 5-6-7 จะได้มรดกแห่งชาติ
เดือน 8-9-10 ท่านผู้ใหญ่จะรักษา ให้เกรงคนที่รักจะทำโทษ
เดือน 11-12-1 จะเจ็บไข้ ให้เกรงอย่าให้คนอาศัยเรือน
เดือน 2-3-4 ให้ระวังจะมีภัยให้เกรงจะต้องมีปากเสียงกันและจะได้ผ้าผ่อน ข้าวของเงินทองและสัตว์ 4 เท้า 2 เท้าแล

ดูดวง พยากรณ์ 12 ราศี ปีมะเส็ง 2556
ท่านที่เกิด พ.ศ. 2544, 2532, 2520, 2508, 2496

เพศหญิง ปีนี้ เกณฑ์ชะตาของคุณตก ฉัตรเงิน ท่านว่า ปีนี้จะมีลาภผลเงินทอง ใช้พอสบายไม่เดือดร้อนกายในครอบครัว ไปทางทิศใด จะมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูพอประมาณ

แลถ้าตกฉัตรเงิน ชะตาปีนี้ดี จะมีความสุข และจะได้ลาภ แต่ไม่มากนัก จะมีคนช่วยเหลือ ไม่เดือดร้อน คิดการงานอะไร จะสำเร็จสมความปรารถนา


เพศชาย ปีนี้ เกณฑ์ชะตาของคุณตก นาคราช ท่านว่า ปีนี้จะมีอำนาจวาสนา ชะตากำลังดี มีคนมาอ่อนน้อมยอมเป็นคนรับใช้ จะได้ลาภจากบริวารและผู้ใหญ่ แต่ให้ระวังคำพูดและอารมณ์ให้มาก ดีปานกลาง

แลถ้าตกนาคราช ในปีนี้ ชะตาจัดว่าร้าย ให้ระวังตัว จะเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วย จะมีความเดือดร้อนใจเสมอ และจะมีผู้คอยคิดร้าย ให้ระวังอันตราย จงตั้งจิตนำกุศลหันเข้าหาทางธรรมบ้าง จะช่วยให้ดีขึ้น


ดูดวง โชคลาภ ร้ายดี รายเดือน ปีมะเส็ง 2556

ดูดวงปี2556 รายเดือนของท่านที่เกิดปีมะเส็ง พ.ศ. 2496, 2532 ดังนี้
เดือน 5 ถึง เดือน 7 จะเสียของในเรือน ลูกเมียข้าคนจะหนีไป
เดือน 8 ถึง เดือน 10 หาได้เท่าใดเสียเท่านั้น
เดือน 11 ถึงเดือน 1 อยู่ด้วยท่าน ๆ จะให้โทษต่าง ๆ และจะเสียทรัพย์เงินทอง
เดือน 2 ถึง เดือน 4 จะได้ของขาวเหลืองดีนัก

ดูดวงปี2556 รายเดือนของท่านที่เกิดปีมะเส็ง พ.ศ. 2508, 2544 ดังนี้
เดือน 5 ถึง เดือน 7 จะมีคนต่างเมืองนำเอาลาภอันชอบใจมากให้
เดือน 8 ถึง เดือน 10 จะเป็นเหตุ คือคนในเรือนจะหนีไป
เดือน 11 ถึงเดือน 1 จะมีความผิด เพราะท่านผู้ใหญ่หรือครูบาอาจารย์ อนึ่งจะเจ็บหัวปวดท้องและจะเจ็บตีนเจ็บมือ ทั้งเลือดจะตกยางจะออก
เดือน 2 ถึง เดือน 4 จะได้ลาภคือสัตว์ 4 เท้า 2 เท้า และลูกเมียอันชอบใจ

ดูดวงปี2556 รายเดือนของท่านที่เกิดปีมะเส็ง พ.ศ. 2520 ดังนี้
เดือน 5 ถึง เดือน 7 ให้ประหยัดจงดี จะมีทุกข์ภัยไข้เจ็บ และจะเสียของรัก
เดือน 8 ถึง เดือน 10 จะได้ข้าวของแล้วจะกลับเสีย
เดือน 11 ถึงเดือน 1 ไปหาท่าน ๆ จะใส่โทษแก่ตน ๆ จะเสียทรัพย์สินเงินทอง
เดือน 2 ถึง เดือน 4 จะเสียทรัพย์ข้าวของและภายหลังจะเจ็บไข้ถึงที่ฆาตครั้งหนึ่ง


ดูดวง นักษัตร มะเส็ง ประจำปี 2556
ในปี 2556 นี้ ท่านจะอายุครบกี่ขวบปี โดยท่านต้องนับปีย่าง ของท่าน แล้วเอามาเทียบกับคำทำนายในช่วงอายุของท่าน ดังต่อไปนี้
  • ปี 2556 เป็นปีแห่งโชคลาภ สำหรับ ชาวปีมะเส็ง ที่มีอายุครบ ดังนี้ั go to top

เมื่อชายอายุ ๑๔, ๒๑, ๒๖, ๓๓, ๓๘, ๔๕, ๕๐, ๕๗ ปี
และหญิงอายุ ๑๔, ๑๙, ๒๖, ๓๑, ๔๓, ๕๐, ๕๕ ปี

เป็นปีแห่งการมีโชคลาภ คิดทำการสิ่งใดจะสำเร็จสมความประสงค์ทุกประการ ซึ่งจะแยกออกได้ดังนี้

การศึกษา  ผลของการเล่าเรียนศึกษา จะสอบไล่ได้ดังใจประสงค์ ในอันดับที่ดีเด่นสูง% แทบทุกสาขา จะได้รับความนิยมยกย่องจากผู้อยู่ในวงงานใกล้ชิดเดียวกัน มีความดีเด่นเป็นพิเศษในการสอบ 

โชคลาภ  จะได้รับทรัพย์สินเงินทอง ธนสารสมบัติอันเป็นเพชรนิลจินดา เสื้อผ้าของใช้ หรือที่อยู่อาศัย ที่พึ่งผู้อุปการะช่วยเหลือ หรือบำเหน็จรางวัล ได้รับเงินเดือนเพิ่มหรือเงินจรเป็นพิเศษ เช่นถูกล็อตเตอรี่หรือเก็บของตกได้

เกียรติยศ  ได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่ในการงานหรือได้ประดับยศศักดิ์เพิ่มขึ้น ถ้าว่างงานก็จะมีงานทำ และจะได้รับความนิยมนับถือ และไว้วางใจ หรือได้เกียรติยศตำแหน่งส่วนตัวหรือภายในครอบครัว และวงชีวิตในสังคมทั่วไป

ชื่อเสียง  มีชื่อเสียงดีเด่นเป็นที่รู้จักของคนกว้างขวางออกไป นอกจากหมู่ญาติสนิทมิตรที่รัก ไกลออกไปภายในนอกในหมู่มวลสังคมส่วนใหญ่ เป็นที่ประจักษ์แจ้งแก่คนในหมู่สมาคมทั่วไป

ความสุข  ได้ลิ้มรสแห่งความรัก และได้รับความพอใจในด้านชีวิต เช่นทางจิตใจ ความรัก กามารมณ์ คนที่กำลังอยู่ในวัยหนุ่มสาว ซึ่งมีคู่ครองแล้ว จะได้พยานแห่งความรัก สำหรับคนที่มีความสุขอยู่อย่างสมบูรณ์แล้วก็จะได้เพิ่มจำนวนชีวิตเข้ามาในครอบครัวหรือในวงงาน ทำให้เพิ่มความสุขมากขึ้นอีก

ตามที่กล่าวมานี้ จะบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านอย่างไร มากน้อยเพียงใด และในลักษณะข้อใดย่อมแล้วแต่

๑. อายุ

๒. ความเป็นอยู่ และสิ่งแวดล้อมทั่วไป

๓. อำนาจอิทธิพลของฤกษ์ คือเวลาเกิด วัน เดือน ปีเกิดของท่าน

            ปีนี้นับว่าเป็นปีแห่งการตั้งต้นชีวิตของท่านขั้นหนึ่ง

 

 เมื่อชายอายุ ๑๕, ๒๐, ๒๘, ๓๒, ๓๔, ๔๔, ๕๑, ๕๖ ปี
และหญิงอายุ ๑๓, ๒๐, ๒๕, ๓๒, ๓๗, ๔๔, ๔๙, ๕๖ ปี

            เป็นปีแห่งการมีโชคดี แต่จะดีเป็นลำดับตั้งแต่ต้นปี และทวีขึ้นไปตามลำดับจนถึงปลายปี ได้แก่การศึกษาจะเกิดความเข้าใจ ชำนาญ และเชี่ยวชาญไปทีละเล็กละน้อย เช่น สอบภาคต้นได้ ๕๐% ภาคกลางได้ ๗๕% พอตกปลายปีก็จะสอบไล่ได้ ๑๐๐% เหล่านี้

            ความรักที่พบในปีนี้เป็นครั้งแรก เมื่อเป็นที่พอใจและติดตามพยายามทำความสัมพันธ์กันต่อๆ ไป เมื่อถึงปลายปีก็จะได้พบจุดหมายแห่งความรักเป็นต้น

            การงานก็เช่นเดียวกัน ข้าพเจ้าจะขอนำอุทาหรณ์ที่ได้รู้จักนายทหารผู้มีโชคดีคนหนึ่ง ซึ่งท่านมีอายุอยู่ในระยะนี้ ต้นปีได้เลื่อนยศเป็นพันตรี กลางปีได้เลื่อนเป็นนายพันโท และพอไปถึงปลายปีก็ได้เป็นนายพันเอก ซึ่งเป็นลำดับดังนี้ การงานอื่นเช่นการค้าขาย การเงินทองทางอื่นใดก็เข้าทำนองนี้ โดยอาศัยความเป็นไปจากวัยและสิ่งแวดล้อมความเป็นอยู่ของท่านเอง

 

  • ปี 2556 เป็นปีชง หรือปีแห่งโชคร้าย สำหรับ ชาวปีมะเส็ง ที่มีอายุครบ ดังนี้ั go to top

เมื่อชายอายุ ๑๓, ๑๖, ๒๕, ๒๘, ๓๗, ๔๐, ๔๙, ๕๒ ปี  
และหญิงอายุ ๒๑, ๒๔, ๓๓, ๓๖, ๔๕, ๔๘, ๕๗, ๖๐ ปี

            เป็นปีแห่งโชคร้าย ตามตำรับกล่าวว่า “ให้เร่งระวังตัว” ซึ่งอาจะแบ่งได้ดังนี้คือ

            ๑. จะประสบความทุกข์โศกเสียใจ

            ๒. โรคภัยจะเบียดเบียน ทำให้ไม่มีความสุข

            ๓. การเงินทองต้องใช้จ่ายมาก ทั้งในทางที่จำเป็นและไม่จำเป็น เรียกว่าเป็น “ปีแห่งการลงทุน”ในทางจำเป็น และเป็นปีแห่งการจ่าย “ในทางไม่จำเป็น”

            ๔. หวังประโยชน์ในทางใด มักจะผิดนัดพลาดหวัง รายได้น้อยกว่ารายจ่าย หรือได้มาก็จ่ายหมดไปเก็บไม่อยู่

            ๕. ญาติสนิทมิตรสหายที่รักใคร่ จะกลายเป็นศัตรูแตกความสามัคคี

            ๖. ที่อยู่หรือที่ทำงาน “ร้อน” มีหวังโยกย้ายหรือเดินทางไกลไปต่างถิ่นต่างแดน หรือท่านไม่ย้ายจากไปก็อาจมีคนภายในหรือญาติสนิทจากไป

            ๗. ได้รับความลำบากตรากตรำ หรือเหน็ดเหนื่อย ต้องมีมานะอดทน


 เมื่อชายอายุ ๑๙, ๒๗, ๓๑, ๓๔, ๔๓, ๔๖, ๕๕, ๕๘ ปี  
และหญิงอายุ ๑๕, ๑๘, ๒๗, ๓๐, ๓๙, ๔๒, ๕๑, ๕๔ ปี

            ปีนี้เป็นปีแห่งการเคราะห์ร้าย ตามตำรากล่าวว่าระวังตัวให้จงหนักทีเดียว เพราะเหตุจะเกิดขึ้นได้หลายประการด้วยกันคือ

            ๑. เกิดความหายนะล่มจม คือเงินทองหมดตัว หรือหมดไปมาก

            ๒. เกิดการโยกย้าย พลัดพรากจากกันไปโดยถูกทำโทษ หรือได้รับความลำบาก หรือเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนด้วยความจำเป็น สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะโยกย้าย หรือเดินทางย่อมมีหวังสำเร็จสมประสงค์

            ๓. ญาติสนิทมิตรที่รัก จะกลายเป็นศัตรูเกลียดชังกัน

            ๔. ถูกฉ้อโกงหลอกลวง ทำร้ายให้สูญเสียสิ่งที่รักหวงแหน

            ๕. ถูกลักขโมย หรืออัคคีภัย ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย เหตุการณ์ดังกล่าวนี้จะเกิดขึ้นแก่ตัวท่านมากหรือน้อยเพียงใด ต้องอาศัยความพินิจพิจารณาจาก ๑. วัย  ๒. สิ่งแวดล้อม  ๓. ฤกษ์และวันเดือนปีเกิด

            ๖. สภาพความเป็นอยู่ของท่านประกอบด้วย เช่น ผู้ปกครอง คู่ครอง หรือบุตรบริวาร


  • ปี 2556 เป็นปีเป็นปกติ สำหรับ ชาวปีมะเส็ง ที่มีอายุครบ ดังนี้ั go to top

 เมื่อชายอายุ ๒๓, ๒๔, ๓๕, ๓๖, ๔๗, ๔๘, ๕๙, ๖๐ปี  
และหญิงอายุ ๑๖, ๑๗, ๒๘, ๒๙, ๔๐, ๔๑, ๕๒, ๕๓ ปี

            เป็นปีแห่งการปกติ ไม่ร้ายจนเกินไป และไม่ดีมากขึ้นจนเกินไป การศึกษาพอสอบไล่ได้ไม่ตก ทำงานได้รับผลประโยชน์พอสมควร ค้าขายไม่ขาดทุน

            ญาติมิตรหมั่นไปมาหาสู่ ก็พอมีลู่ทางสมานความสามัคคีปรองดองกันได้

            การงานสิ่งใดต้องอาศัยความมานะพยายาม และใช้ความพินิจพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบ จึงจะเกิดผลดีขึ้น

            ความรักต้องอาศัยความมานะพยายาม จึงจะสามารถครองความรักซึ่งกันและกันไว้ได้ในสภาพพอควร คือไม่มากจนถึงที่หมาย และไม่ร้ายจนถึงกับขาดความสัมพันธ์  • ปี 2556 เป็นปีแห่งการส่งเสริม หรือซ้ำเติม สำหรับ ชาวปีมะเส็ง ที่มีอายุครบ ดังนี้ั go to top

เมื่อชายอายุ ๑๗, ๑๘, ๒๙, ๓๐, ๔๑, ๔๒, ๕๓, ๕๔ ปี
และหญิงอายุ ๒๒, ๒๓, ๓๔, ๓๕, ๔๖, ๔๗, ๕๘,๕๙ ปี

            เป็นปีแห่งการ “ส่งเสริม” หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าปีแห่งการ “ซ้ำเติม” กล่าวคือในปีนี้ เป็นปีที่ท่านทำดีก็ได้รับผลดี ทำผิดก็จะได้รับผลร้ายตอบแทน ไม่มีทางผันแปรเปลี่ยนแปลงแก้ไข ว่าทำร้ายจะกลายเป็นดี หรือทำดีจะบังเกิดผลร้ายนั้นไม่มี

            ทำการสิ่งใดย่อมเป็นเสมือนเงาตามตัว แม้ผิดก็ต้องรับผลกรรม โดยไม่มีการอภัยหรือยอกย้อน โดยการผ่อนผันนั้นไม่มี หาผู้ช่วยเหลือไม่ได้ เข้าทำนองที่ว่า

                        ทำดีดีจักคุ้ม           ครองตน

            ทำชั่วชั่วจักดล                    เดือดร้อน

            หว่านพืชก็ได้ผล                 ดังหว่าน ไว้นา

            บุญบาปธรรมดาย้อน            ตอบโต้ตามสนอง

 ดูดวงปี 2556
ดูดวง ตามปีเกิด ปี 2556  ดูดวง ตาม ราศี ปี 2556ท่านสามารถดูดวงชะตาของเพื่อนๆ ญาติสนิทของคุณได้ โดยละเอียด ที่นี่ http://www.rakjung.com/horoscopes-no181.html

หากต้องการบอกต่อแก่เพื่อนๆ และญาติ คนใกล้ชิด กดแชร์ได้ที่ด้านล่าง จะเป็นการสะเดาะเคราะห์และสร้างกุศล แก่ตัวท่านเอง

*เนื่องจากได้มีผู้ copy บทความไปเผยแพร่เป็นจำนวนมาก ทางเวปรักจังดอทคอม อณุญาติ แต่มีข้อแม้ว่า คุณต้องให้เครดิต ด้วยการทำลิงค์กลับมาที่กระทู้ที่ทำการก๊อปปี้ไปเท่านั้น 

อยากดูดวงเร็ว ๆ จังเลยรีบทำนายมานะคะ


28 ธันวาคม 2554 - 14:31 , IP : 110.171.39.xxx

reply

อ่านดูแล้ว ทำดีได้ดี ถูกต้องค่ะ


30 ธันวาคม 2554 - 11:41 , IP : 118.173.39.xxx

reply

ปีมะเส็ง งูเล้กรบ ๔๗ ต้องทำบุญเยอะๆ ค่ะ


16 มกราคม 2555 - 15:24 , IP : 124.121.246.xxx

reply

ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วไม่มีแล้วค่ะ มีแต่ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ดีมีที่ทำงานของฉันนี่แหละ


16 มกราคม 2555 - 15:28 , IP : 124.121.246.xxx

reply

10/05/2520 การเงิน


26 พฤษภาคม 2555 - 15:04 , IP : 149.135.145.xxx

reply

เกิดปีมะเส็ง 20 อ่านแล้วมีอะไรต้องระวังเยอะเหมือนกัน แต่ก็ดีใจที่ตกที่ฉัตรเงิน ก็มีอะไรเข้ามาในชีวิตเยอะเหมือนกัน สู้ สู้ ชาวมะเส็ง


12 ตุลาคม 2555 - 10:27 , IP : 118.175.199.xxx

reply

สู้ค่ะปีงูจ้า


26 พฤษจิกายน 2555 - 21:01 , IP : 180.183.88.xxx

reply

ปีนี้เราก็อายุ 24 เพศ ญ ชงอีก กำเเท้ๆ


1 มกราคม 2556 - 00:11 , IP : 101.109.189.xxx

reply

หมอดูคู่กับหมอเดาเอาแน่เอานอนไม่ได้


3 มกราคม 2556 - 19:52 , IP : 125.27.43.xxx

reply

หมอดูคู่กับหมอเดาเอาแน่เอานอนไม่ได้


3 มกราคม 2556 - 19:52 , IP : 125.27.43.xxx

reply

อ่านแล้วก่อรู้เลีย ว่าจี่งบ้างไม่จี่งบ้าง


4 มกราคม 2556 - 21:00 , IP : 183.182.114.xxx

reply

การดูดวงเป็นสิ่งที่ดีครับผมชอบ


5 มกราคม 2556 - 11:39 , IP : 49.48.91.xxx

reply

เกิดปีมะเส็ง 2520 ขอให้สิ่งที่ไม่ดีผ่านไป และ ขอให้ได้แต่สิ่งดีๆๆๆ มีโชคลาศ ประสบความสำเร็จ


29 มกราคม 2556 - 10:35 , IP : 86.140.245.xxx

reply

เกิดปีมะเส็งอ่านแล้วต้องมั่นสร้างความดี ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว ไม่มีใครช่วยได้เลย ต้องช่วยตัวเองตรงมากๆ
ขอบคุณมากค่ะ


3 กุมภาพันธ์ 2556 - 14:03 , IP : 171.4.173.xxx

reply

แต่คนเกิดปีมะเส็งไม่ค่อยมีอะไรดีในชีวิตเลยนะ เท่าที่อ่านดวงมา ลุ่มๆ ดอนๆ หรือว่ามันแล้วแต่คน เพราะเกิดปีมะเส็งเหมือนกัน


5 มีนาคม 2556 - 15:51 , IP : 202.183.135.xxx

reply

#. เรื่องการเรียน ' ปีมะเส็ง ก็ค่อนข้างจะดี น่ะ ? แต่เรื่องอื่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แต่ยังไง ก้ ต้องสุ้ เพื่อ อนาคต !!!!
:))).


5 มีนาคม 2556 - 22:36 , IP : 101.109.255.xxx

reply

เกิดปีมะเส็ง อายุครบ 24 ปี เป็นปีชงด้วย ความจริงเรื่องดวงคำทำนายต่างๆ ถ้าไม่อ่านก็ไม่รู้สึกกลัวแต่ถ้าคำทำนายออกมาดีก็อยากอ่านนะ อยากรู้จังใครเป็นคนทำนาย ใครเป็นคนกำหนดดวงชะตาเรา


6 เมษายน 2556 - 10:05 , IP : 171.5.131.xxx

reply

เกิด 2532 อ่ะค่ะปีนี้อายุ24ปีค่ะ ชีวิตมีแต่ความเสียใจผิดหวัง.... กับชีวิต...
ยิ่งความรักยิ่งทรมานใจมาเป็นเดือนๆแล้วค่ะ ไม่รู่จะทะอย่างไรแล้ว จนตอนนี้เฉยกับมัน... แต่มันก็ไม่ได้หายแย่(มันก็แค่รู้สึกดีขึ้นมานิดหน่อย)


18 เมษายน 2556 - 11:56 , IP : 110.49.225.xxx

reply

ดีบ้างร้ายบ้างขอทำบุญไปก่อน


27 พฤษภาคม 2556 - 13:47 , IP : 1.0.199.xxx

reply

ก้อยังดีที่มีฉัตร (ฉัตรเงิน)


10 มิถุนายน 2556 - 00:14 , IP : 10.0.1.xxx

reply

ดิฉันเกิดปีมะเส็ง 2520 ค่ะ อ่านแล้วต้องควรระวังเป็นอย่างมากค่ะ ทำวันนี้ให้ดีที่สุดค่ะ สู้สู้


18 กรกฎาคม 2556 - 06:33 , IP : 110.49.249.xxx

reply

เหมือนกันคับ..ผมคนนึงปีมะเส็งตกมาปีนี้ไม่ดีเลยแถมแฟนหนีจาก..


31 กรกฎาคม 2556 - 09:44 , IP : 101.51.195.xxx

reply

อ่านแล้วซวยจัง


18 สิงหาคม 2556 - 10:34 , IP : 1.4.199.xxx

reply

ดูดวงแม่นจริง ๆ ตรงทุกอย่าง


4 ตุลาคม 2556 - 00:32 , IP : 1.10.224.xxx

reply

ร่วมแสดงความคิดเห็น


captcha


Back to top