การศึกษา แนวข้อสอบ ข้อสอบก.พ. ประกาศผลสอบ


advertisements
วันลอยกระทง ความสำคัญและกิจกรรมในวันลอยกระทง
วันลอยกระทง ความสำคัญและกิจกรรมในวันลอยกระทง

วันลอยกระทง เป็นอีกวันหนึ่งที่สำคัญของชาวไทย ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย ตามปฏิทินจันทรคติล้านนานั้นมักจะอยู่ในราวเดือนพฤศจิกายน ตามปฏิทินสุริยคติประเพณีนี้กำหนดขึ้นมาเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์หรือการขอขมาต่อพระแม่คงคา บางหลักฐานเชื่อกันว่าเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทของริมฝั่งแม่น้ำนัมทามหานที และบางหลักฐานก็เชื่อกันว่าเป็นกา..

อ่านต่อคลิ๊ก

วันเข้าพรรษา ประวัติ และความเป็นมา
วันเข้าพรรษา ประวัติ และความเป็นมา

วันเข้าพรรษา วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญของพุทธศาสนาวันหนึ่ง ที่พระสงฆ์เถรวาทนั้นจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดช่วงระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยจะไม่ไปค้างแรมที่อื่น หรือเรียกติดปากกันโดยทั่วไปว่า จำพรรษา ("พรรษา" ซึ่งแปลว่า ฤดูฝน, "จำ" ซึ่งแปลว่า พักอยู่) พิธีเข้าพรรษาถือเ..

อ่านต่อคลิ๊ก

วันอาสาฬหบูชา ความสำคัญ และประวัติ
วันอาสาฬหบูชา ความสำคัญ และประวัติ

วันอาสาฬหบูชา วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ นับเป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งพระพุทธศาสนา เป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเทศนาหรือหลักธรรมที่ทรงตรัสรู้ เป็นครั้งแรกให้แก่เบญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ณ มฤคทายวัน ตำบลอิสิปตนะ เมืองพาราณสี ในชมพูทวีปสมัยโบราณซึ่งในปัจจุบันตั้งอยู่ประเทศอินเดีย พระพุทธองค์นั้นทรงเปรียบดังผู้ทรงเป็นธรรมราชา ทรงบันลือธรรมเภรี..

อ่านต่อคลิ๊ก

ภาพแห่งความทรงจำ ภาษาไทย ป.1 ชุดที่1 (มานี มานะ ปีติ ชูใจ)
ภาพแห่งความทรงจำ ภาษาไทย ป.1 ชุดที่1 (มานี มานะ ปีติ ชูใจ)

ภาพแห่งความทรงจำ ภาษาไทย ป.1 ชุดที่1  (มานี มานะ ปีติ ชูใจ) ก็ลองโพสต์เล่นๆดูในแฟนเพจเวปรักจัง เห็นคนคอมเม้นท์และกดไรค์เยอะมาก จึงได้ความคิดว่า เอ๊ทำใม ไม่เอา ภาพแห่งความทรงจำเหล่านี้มารวมไว้ ในเวปรักจังเล่า ก็เลยเป็นสาเหตุที่ได้โพสต์ภาพแห่งความทรงจำชุดนี้ เอาเป็นว่า ภาพเหล่านี้ มันเป็นมากกว่าคำพูดและเป็นมากกว่าภาพเขียน ส่วนตัวพอเห็นภาพชุ..

อ่านต่อคลิ๊ก

 วันหยุดประจําปี 2556 วันหยุดราชการ 2556 วันหยุดธนาคารปี 2556 (2013)
วันหยุดประจําปี 2556 วันหยุดราชการ 2556 วันหยุดธนาคารปี 2556 (2013)

วันหยุดประจําปี 2556 วันหยุดราชการ 2556 วันหยุดธนาคารปี 2556 (2013) ปีนี้ได้แยก วันหยุดราชการ กับวันหยุดธนาคารออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้สับสน และเราได้แยกวันหยุดประจำปี2556 ออกเป็นเดือนๆไป เพื่อสะดวกในการดูวันหยุดในแต่ละเดือน จุดประสงค์ก็เพื่อให้ทราบวันหยุด เพื่อที่จะวางแผน ลาหยุด ลาพักร้อน และอื่นๆ เหมือนเช่นเคยทุกปี ที่เคยทำมาสารบัญ วัน..

อ่านต่อคลิ๊ก

สุภาษิต สํานวนไทย หรือ สำนวนสุภาษิตไทย
สุภาษิต สํานวนไทย หรือ สำนวนสุภาษิตไทย

สุภาษิต หมายถึง คำกล่าวที่มีคติควรฟัง มีจุดมุ่งหมายเพื่อการสั่งสอน เตือนสติให้ได้คิด แบ่งออกเป็นสองประเภท คือ เมื่ออ่าน หรือ ฟังแล้วสามารถเข้าใจเนื้อความได้ทันที โดยไม่ต้องแปลความหมาย ตีความหมายเช่น ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่ง เมื่ออ่าน หรือ ฟังแล้ว ไม่สามารถเข้าใจเนื้อความนั้นในทันที ต้องนึกตรึกตรอง ต้องแปลความ ตีความหมายเสียก่อนจึงจะท..

อ่านต่อคลิ๊ก

คําราชาศัพท์ หมวดต่างๆ เครื่องใช้ ร่างกาย เครือญาติ คำกิริยา สรรพนาม พระสงฆ์
คําราชาศัพท์ หมวดต่างๆ เครื่องใช้ ร่างกาย เครือญาติ คำกิริยา สรรพนาม พระสงฆ์

คําราชาศัพท์ รักจังดอทคอมได้รวบรวม ความหมาย วิธีการใช้ รวมทั้งที่มา และ คำราชาศัพท์หมวดต่างๆ ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น หมวดเครื่องใช้ หมวดร่างกาย หมวดเครือญาติ หมวดอากัปกิริยา รวมทั้งหมวดอื่นๆ มาไว้ให้ทุกท่านศึกษาอย่างแจ่มแจ้ง หวังว่าคงเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านสารบัญ คําราชาศัพท์ หมายถึง   ที่มาของคำราชาศัพท์   คําราชาศัพท์หมวดเ..

อ่านต่อคลิ๊ก

เรียงความวันพ่อแห่งชาติ วิธีเขียนเรียงความวันพ่อ และตัวอย่างเรียงความวันพ่อ
เรียงความวันพ่อแห่งชาติ วิธีเขียนเรียงความวันพ่อ และตัวอย่างเรียงความวันพ่อ

เรียงความวันพ่อ เรียงความวันพ่อแห่งชาติ วิธีเขียนเรียงความวันพ่อ และตัวอย่างรางวัลชนะเลิศ เวปรักจังดอทได้ได้รวบรวมวิธีเขียนเรียงความวันพ่อ และเรียงความวันพ่อที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดเวทีต่างๆมารวมไว้ให้ ผู้ที่สนใจได้ฝึกฝีมือ ในการเขียนเรียงความวันพ่อ หรือท่านสามารถอ่านเพื่อความบันเทิง และระลึกถึงคุณความดีของ "พ่อ" ได้ที่นี่เรียบเรียงโดย w..

อ่านต่อคลิ๊ก

จดหมายลาครู ตัวอย่าง การเขียนจดหมายลาครู จดหมายลาป่วย
จดหมายลาครู ตัวอย่าง การเขียนจดหมายลาครู จดหมายลาป่วย

จดหมายลาครู ตัวอย่าง การเขียนจดหมายลาครู จดหมายลาป่วย เมื่อเกิดเจ็บป่วย หรือมีกิจธุระจำเป็นที่ไม่สามารถไปเรียนได้ เราสามารถส่งจดหมายเพื่อขอลาครูได้ โดยทางเวปรักจังได้นำ ตัวอย่างการเขียนจดหมายลาครู มาไว้ให้นักเรียน นักศึกษาที่มีความจำเป็นไม่สามารถไปเรียนได้ ไว้เป็นตัวอย่างสิ่งที่ควรทำเมื่อต้องการเขียน จดหมายลาครู ควรใช้กระดาษที่สุภาพ เช่นกระดา..

อ่านต่อคลิ๊ก

ภาษาเหนือ คําเมือง ภาษาถิ่นเหนือ
ภาษาเหนือ คําเมือง ภาษาถิ่นเหนือ

ภาษาเหนือ ภาษาถิ่นเหนือ รักจัง สอนพูดภาษาเหนือ วิธีง่ายๆ วันเดียว สามารถพูดได้คล่องเลยค่ะ มีคลิปวีดีโอ การออกเสียงให้ดูให้เรียนแบบ สำเนียงด้วย ซึ่งภาษาเหนือนั้น เป็นภาษาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของคนภาคเหนือ ซึ่งมีน้ำเสียงอ่อนหวาน ไพเราะ น่าฟัง เรามาหัดพูดกันค่ะ ถ้าใครมี คำอื่นๆ ที่น่าสนใจ ก็ลงไว้ให้ด้วยนะค่ะ จำนวนนับภาษาเหนือ 1 = นึ่ง&nb..

อ่านต่อคลิ๊ก

คำนำ ตัวอย่างคำนำ การเขียนคำนำ คํานํารายงาน
คำนำ ตัวอย่างคำนำ การเขียนคำนำ คํานํารายงาน

คำนำ ตัวอย่างคำนำ การเขียนคำนำ คํานํารายงาน เป็นหน้าสำคัญที่แจ้งให้ผู้อ่านทราบวัตถุประสงค์ ความเป็นมาของหนังสือ แนวเนื้อหาสาระที่จะมีในเล่มเหตุผลในการแต่งแรงจูงใจ ระดับของผู้อ่าน การจัดลำดับของเรื่องราว ตัวอักษรย่อหรือลักษณะพิเศษของหนังสือและคำกล่าวขอบคุณผู้ที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้แต่ง ในการอ่านหนังสือควรเริ่มจากการอ่านคำนำก่อน ในหนังสือ..

อ่านต่อคลิ๊ก

วันหยุดประจําปี 2555 วันหยุดราชการ 2555 ปี2012
วันหยุดประจําปี 2555 วันหยุดราชการ 2555 ปี2012

วันหยุดประจําปี 2555 วันหยุดราชการ 2555 ปี2012 เรารวบรวมวันหยุดประจำปี 2555 ทั้งหมด และแสดงแต่ละเดือน ว่ามีวันหยุดกี่วัน คุณๆจะได้วางแผนว่าจะไปทำอะไร จะวางแผนการทำงาน การลาพักร้อน การหยุดงาน ยังไงดี หวังว่าคงมีประโยชน์กับทุกคน นะค่ะวันหยุดราชการ 2555 เดือน มกราคม วันขึ้นปีใหม่                  1 ม.ค. 25..

อ่านต่อคลิ๊ก

function:fsockopen ( filename, mode )
function:fsockopen ( filename, mode )

function:fsockopen ( filename, mode );return type:resourcecontent:ใช้เปิดไฟล์เพื่อใช้งาน โดยจะคืนค่ารหัสประจำไฟล์กลับมา ( ถ้าไม่สามารถเปิดไฟล์ได้จะคืนค่า false กลับมา )example:$fp = fsockopen ( "bamboo.txt", "w" );comment:ถ้า mode = r คือเปิดไฟล์เพื่ออ่านอย่างเดียว ( pointer อยู่ต้นไฟล์ ) ถ้า mode = r+ คือเปิดไฟล์เพื่ออ่านและเขียน ( pointer อยู่ต..

อ่านต่อคลิ๊ก

เกมที่ใช้ในการฝึกอบรม เกมที่ใช้ในการฝึกอบรมสันทนาการกลางแจ้ง นันทนาการกลางแจ้ง
เกมที่ใช้ในการฝึกอบรม เกมที่ใช้ในการฝึกอบรมสันทนาการกลางแจ้ง นันทนาการกลางแจ้ง

เกมที่ใช้ในการฝึกอบรม เกมที่ใช้ในการฝึกอบรมสันทนาการกลางแจ้ง นันทนาการกลางแจ้ง เราได้รวบรวมเกมส์ที่ใช้ในการอบรม สันทนาการกลางแจ้ง และนันทนาการกลางแจ้งมาไว้ให้ทุกท่านได้นำไปลองใช้ดู หวังว่าคงมีประโยชน์ เกมส์ที่ใช้ในการฝึกอบรมคือการปฤบัติกิจด้วยการเล่น หรือการแข่งขันของผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ความเข้าใจ ความส..

อ่านต่อคลิ๊ก

เลขยกกำลัง ข้อสอบเลขยกกำลัง แนวข้อสอบเรื่องเลขยกกำลัง
เลขยกกำลัง ข้อสอบเลขยกกำลัง แนวข้อสอบเรื่องเลขยกกำลัง

การบวก ลบ เลขยกกำลัง บทนิยามเลขยกกำลังเลขยกกำลัง ข้อสอบเลขยกกำลัง แนวข้อสอบเรื่องเลขยกกำลัง เรารวมคำนิยาม สมบัติของเลขยกกำลัง รวมทั้งแนวข้อสอบ พร้อมเฉลย ตัวอย่างเลขยกกำลังมารวมไว้ให้น้องๆที่สนใจ ได้มาฝึกทักษะ เพื่อให้สามารถทำข้อสอบได้ หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจทุกท่านนะค่ะ- บทนิยามเลขยกกำลัง- คุณสมบัติเลขยกกำลัง- ข้อสอบเลขยกก..

อ่านต่อคลิ๊ก

advertisements