สายเขียว เฮลั่น ครม. อณุมัติ ปลูก กัญชง 6 จังหวัด จังหวัดไรบ้างไปดูกันคณะรัฐมนตรีอนุมัติปลูกกัญชงในพื้นที่กำหนด 6 จังหวัด 15 อำเภอ เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และอุตสาหกรรม ส่วน “กระท่อม-กัญชา-ยาบ้า” ยังไม่อนุมัติ ต้องศึกษาต่อให้รอบคอบก่อน ความคืบหน้าการปรับนโยบายเกี่ยวกับพืชเสพติดและตัวยาเสพติดรวม 4 ชนิด ประกอบด้วย กัญชง กัญชา กระท่อม และเมทแอมเฟตามีน(ยาบ้า) เพื่อให้นำมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และปลูกเพื่ออุตสาหกรรมได้ตามพื้นที่ที่กำหนด 

เลขาธิการ ป.ป.ส.กล่าวอีกว่า เยื่อของต้นกัญชงสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการประดิษฐ์เช่น การถักทอเป็นประเป๋าหรือสิ่งของต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนให้ชาวบ้านมีอาชีพ โดยโรงงานยาสูบจะเป็นผู้รับซื้อผลิตภัณฑ์จากต้นกัญชงที่เกษตรกรในพื้นที่ที่ระบุไว้โดยตรงส่วนพืชกระท่อมอยู่ระหว่างการศึกษาวิถีการใช้ของชาวบ้านเพื่อประโยชน์ทางสมุนไพรซึ่งต้องมีการแก้กฎหมายว่าสามารถนำมาใช้ในบ้าน เช่น เคี้ยวหรือต้ม 

ล่าสุด วันนี้ นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส) เปิดเผยว่า ขณะนี้ คณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติให้กัญชง สามารถปลูกได้ แต่ในพื้นที่ ที่กำหนด มีผลตั้งแต่ปี 2560 โดยจำกัดพื้นที่ 6 จังหวัด 15 อำเภอคือ 1.จังหวัดเชียงใหม่ 4 อำเภอ ได้แก่ อ.แม่วาง แม่ริม สะเมิง และแม่แจ่ม 2.จังหวัดเชียงราย 3 อำเภอ ได้แก่ อ.เทิง เวียงป่าเป้า และแม่สาย 3.จังหวัดน่าน 3 อำเภอ ได้แก่ อ.นาหมื่น สันติสุข และสองแคว 4.จังหวัดตาก เฉพาะที่ อ.พบพระ 5.จังหวัดเพชรบูรณ์ 3 อำเภอ ได้แก่ อ.หล่มเก่า เขาค้อ และเมือง และ 6 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในพื้นที่อ.เมือง 

สำหรับสายพันธุ์ที่นำมาปลูกได้ต้องมีนั้นจะต้องมีสารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทหรือสารทีเอชซี ไม่เกิน 1% หากตรวจพบว่าแปลงใดมีต้นกัญชงที่สารดังกล่าวเกินจะถือว่ามีความผิด 


สำหรับกัญชาซึ่งเป็นพืชเสพติดทางคณะอนุกรรมการศึกษาวิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมเมทแอมเฟตามีน ที่มีนายชาญเชาว์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฯอยู่ระหว่างการศึกษาเพิ่มเติมให้รอบด้าน ส่วนปรับบัญชีเมทแอมเฟตามีน จากยาเสพติดประเภท 1 คือให้โทษชนิดร้ายแรงไปเป็นยาเสพติดประเภท 2 เพื่อให้ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ก็ยังอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทั้งด้านกฎหมายและการนำมาใช้เป็นยารักษาโรค
:

ร่วมแสดงความคิดเห็น


captcha


Back to top