สุภาษิต สํานวนไทย หรือ สำนวนสุภาษิตไทย

สุภาษิต หมายถึง คำกล่าวที่มีคติควรฟัง มีจุดมุ่งหมายเพื่อการสั่งสอน เตือนสติให้ได้คิด แบ่งออกเป็นสองประเภท คือ

ADVERTISEMENT

 1. เมื่ออ่าน หรือ ฟังแล้วสามารถเข้าใจเนื้อความได้ทันที โดยไม่ต้องแปลความหมาย ตีความหมายเช่น ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่ง
 2. เมื่ออ่าน หรือ ฟังแล้ว ไม่สามารถเข้าใจเนื้อความนั้นในทันที ต้องนึกตรึกตรอง ต้องแปลความ ตีความหมายเสียก่อนจึงจะทราบเนื้อแท้ของคำเหล่านั้น เช่น ผีบ้านไม่ดีผีป่าก็พลอย


สำนวน หมายถึง โวหาร ทำนองพูด ถ้อยคำที่เรียบเรียง ถ้อยคำที่ไม่ถูกไวยากรณ์แต่รับใช้เป็นภาษาที่ถูกต้อง การแสดงถ้อยคำออกมาเป็นข้อความพิเศษเฉพาะภาษาหนึ่ง ๆ

สํานวนไทย จะมีความหมายโดยนัย เป็นลักษณะความหมายเชิงอุปมาเปรียบเทียบ จะไม่แปลความหมายตรงตามตัวอักษร จึงฟังแล้วมักจะ ไม่ได้ความหมายของตัวมันเอง ต้องนำไปประกอบกับบุคคล กับเรื่อง หรือเหตุการณ์จึงจะได้ความหมายเป็น คติ เตือนใจเช่นเดียวกับคำที่เป็นสุภาษิต 

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำที่เรียบเรียงขึ้นมา แฝงคติเตือนใจหรือ ข้อคิดสะกิดใจให้นำไปปฏิบัติได้ เป็นความหมายกลาง ๆ คือ ไม่เน้นการสั่งสอน และ เนื้อหาของใจความนั้นก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นความดี หรือ ความจริงแท้ แน่นอน

ความแตกต่างของ สุภาษิต สำนวน และคำพังเพย 
สุภาษิต จะไม่มีการเสียดสีหรือติชมอย่างคำพังเพย เป็นถ้อยคำที่แสดงหลักความจริง เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่ว ๆ ไป ภาษิตนี้ยังมีความหมายรวมไปถึง สัจธรรม คำสั่งสอนที่เป็นความจริงอันเที่ยงแท้ทางศาสนาด้วย เช่น ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน เป็นต้น  

สารบัญของ สุภาษิต สํานวนไทย หรือ สํานวนสุภาษิตไทย ดังนี้ 
สํานวน สุภาษิตไทย หมวด ก.ไก่ << คลิ๊ก
สํานวน สุภาษิตไทย หมวด ข.ไข่ << คลิ๊ก
สํานวน สุภาษิตไทย หมวด ค.ควาย << คลิ๊ก
สํานวน สุภาษิตไทย หมวด ง.งู << คลิ๊ก
สํานวน สุภาษิตไทย หมวด จ.จาน << คลิ๊ก
สํานวน สุภาษิตไทย หมวด ฉ.ฉิ่ง << คลิ๊ก
สํานวน สุภาษิตไทย หมวด ช.ช้าง << คลิ๊ก
สํานวน สุภาษิตไทย หมวด ซ.โซ่ << คลิ๊ก
สํานวน สุภาษิตไทย หมวด ด.เด็ก << คลิ๊ก 
สํานวน สุภาษิตไทย หมวด ต.เต่า << คลิ๊ก
สํานวน สุภาษิตไทย หมวด ถ.ถุง << คลิ๊ก
สํานวน สุภาษิตไทย หมวด ท.ทหาร << คลิ๊ก
สํานวน สุภาษิตไทย หมวด น.หนู << คลิ๊ก
สํานวน สุภาษิตไทย หมวด บ.ใบไม้ << คลิ๊ก
สํานวน สุภาษิตไทย หมวด ป.ปลา << คลิ๊ก
สํานวน สุภาษิตไทย หมวด ผ.ผึ้ง << คลิ๊ก
สํานวน สุภาษิตไทย หมวด พ.พาน << คลิ๊ก
สํานวน สุภาษิตไทย หมวด ฟ.ฟัน << คลิ๊ก
สํานวน สุภาษิตไทย หมวด ม.ม้า << คลิ๊ก
สํานวน สุภาษิตไทย หมวด ย.ยักษ์ << คลิ๊ก
สํานวน สุภาษิตไทย หมวด ร.เรือ << คลิ๊ก
สํานวน สุภาษิตไทย หมวด ล.ลิง << คลิ๊ก
สํานวน สุภาษิตไทย หมวด ศ.ศาลา << คลิ๊ก
สํานวน สุภาษิตไทย หมวด ส.เสือ << คลิ๊ก
สํานวน สุภาษิตไทย หมวด ห.หีบ << คลิ๊ก
สํานวน สุภาษิตไทย หมวด อ.อ่าง << คลิ๊ก
สํานวน สุภาษิตไทย หมวด ก.ไก่

กระดี่ได้น้ำ (As gay as a lark.)
สุภาษิต สํานวนไทย หรือ สำนวนสุภาษิตไทย
ความหมาย ใช้เปรียบเทียบคนที่แสดงอาการดีอกดีใจตื่นเต้นจนตัวสั่น เกินงาม


กิ้งก่าได้ทอง
สุภาษิต สํานวนไทย หรือ สำนวนสุภาษิตไทย

ความหมาย คนเย่อหยิ่งจองหอง หรือลำพองตน เป็นการพูดติเตียนบุคคลผู้หลงผิดคิดว่าตนดีกว่าคนอื่น หรือคนที่มีฐานะด้อย เมื่อได้ดีแล้วลืมตัว ทำเย่อหยิ่งไม่นึกถึงคนที่เคยทำคุณแก่ตน

ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่ง
สุภาษิต สํานวนไทย หรือ สำนวนสุภาษิตไทย
ความหมาย ความสวยงามเกิดขึ้นได้จากการปรุงแต่ง คนจะงามได้ก็ต้องแต่งตัวให้ดูดี

กลิ้งครกขึ้นภูเขา
สุภาษิต สํานวนไทย หรือ สำนวนสุภาษิตไทย
ความหมาย เรื่องที่กำลังจะทำหรือจะทำให้สำเร็จบรรลุผลนั้น ยากลำบากแสนเข็ญมิใช่ของที่ทำได้ง่ายนักเปรียบได้กับ การกลิ้งครกขึ้นภูเขาไปสู่ยอดเขา

ADVERTISEMENT • กินบนเรือนขี้รดบนหลังคา  ความหมาย คนที่เนรคุณคนเปรียบได้กับคนที่อาศัยพักพิงบ้านเขาอยู่แล้วคิดทำมิดีมิชอบให้เกิดขึ้นภายในบ้านนั้น ทำให้เจ้าของบ้านที่ให้อาศัยต้องเดือดร้อน
 • กินปูนร้อนท้อง  ความหมาย คนที่ทำพิรุธหรือทำอะไรไว้ไม่อยากให้ใครรู้แต่เผอิญมีใครไปแคะได้ หรือเรียบเคียงเข้าหน่อยทั้ง ๆ ที่เขาไม่ได้เจตนาเจาะจงแต่ตัวเอง ก็แสดงอาการเป็นเชิงเดือดร้อนออกมาให้เขารู้
 • ไก่แก่แม่ปลาช่อน    ความหมาย   หญิงค่อนข้างมีอายุที่มีมารยาและเล่ห์เหลี่ยมมาก และมีกิริยาจัดจ้าน
 • กิ่งทองใบหยก    ความหมาย    หญิงและชายที่มีฐานะเสมอกัน ทั้งหน้าตาและรูปร่างสวยงามพอกัน มีอะไรที่เหมาะสมกัน จึงเป็นคู่ครองที่เหมาะสมกันมาก
 • กินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้อง ความหมาย  รู้ดีอยู่แก่ใจ เพราะทำเองแล้วแสร้งไม่รู้ไม่เห็น
 • กำขี้ ดีกว่า กำตด  ความหมาย  ได้ในสิ่งที่เห็นหรือเป็นของได้แน่ ดีกว่าคิดอยากได้ในสิ่งหรือของที่ไม่เห็นเหมือนไม่มีตัวตน 
 • ใกล้เกลือกินด่าง    ความหมาย    ใกล้ของดี แต่ไม่ได้กิน อยู่ใกล้กับของดีแท้ ๆ แต่ไม่ได้รับเพราะกลับไปคว้าเอาของที่ดี หรือมีราคาด้อยกว่า
 • ก่อกรรมทำเข็ญ    ความหมาย    ทำให้ยุ่งยากลำบากใจ
 • เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน  ความหมาย  ถึงจะทำงานเล็กใหญ่ หรือค้าขายอะไรก็ตาม ก็พยายามค่อย ๆ ทำให้มีผลได้แม้เล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ยังดีกว่าปล่อยให้หลุดลอยไปเสีย
 • กว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้  ความหมาย  ช้าเกินการ ได้อย่างเสียอย่าง การทำอะไรมัวรีรออยู่ ไม่รีบลงมือทำเสียแต่แรกครั้นพอลงมือจะทำ ก็ไม่ทันการเสียแล้วเพราะคนอื่นเขาเอาไปทำเสียก่อน การคั่วถั่วกับงาในกระทะเดียวกัน ถั่วเป็นของสุกช้างาสุกเร็วมัวรอไห้ถั่วสุก งาก็ไหม้เสียก่อน สำนวนนี้หมายถึงการทำอะไรสองอย่างพร้อมกันหรือทำอะไรสักอย่างที่ไม่รอบคอบ มัวคิดแต่จะได้ทางหนึ่งต้องเสียทางหนึ่ง
 • กินที่ลับ ขับที่แจ้ง ความหมาย  ทำอะไรไว้ในที่ลับแล้วอดปากไว้ไม่ได้เอามาเปิดเผย ให้คนทั้งหลายรู้เพื่อจะอวดว่าตนเก่งกล้า หรือสามารถทำอย่างนั้นได้
 • กินน้ำใต้ศอก  ความหมาย  หญิงที่ได้สามี แต่ต้องตกไปอยู่ในตำแหน่งเมียน้อย หรือ ได้อะไรที่ไม่เทียมหน้าเทียมตาคนอื่นเขา
 • เกลียดขี้ขี้ตาม เกลียดความความถึง ความหมาย การที่คนเราเกลียดสิ่งไหนแล้วมักจะได้สิ่งนั้นเปรียบได้กับชายที่เกลียด ผู้หญิงขี้บ่นจู้จี่แต่มักลงท้ายกลับไปได้ภรรยาขี้บ่นจู้จี่เข้าจนได้
 • ไก่กินข้าวเปลือก ความหมาย ตราบใดที่ไก่ยังกินข้าวเปลือกอยู่ ตราบนั้นคนเราก็ยังอดกินสินบนไม่ได้ นั่นเอง
 • แกว่งเท้าหาเสี้ยน  ความหมาย คนที่ชอบทำอะไรเป็นการสอดแทรกเข้าไปยุ่งกับเรื่องของผู้อื่นเข้า จนกระทั้งกลาย เป็นเรื่องกับตัวเองจนได้เสมอ
 • กินข้าวร้อนนอนสบาย ความหมาย เกียจคร้าน ชอบทำอะไรจวนตัว
สํานวน สุภาษิตไทย หมวด ข.ไข่

 • ขี่ช้างจับตั๊กแตน
  สุภาษิต สํานวนไทย หรือ สำนวนสุภาษิตไทย
  ความหมาย ลงทุนเสียมากมายเพื่อทำงานเล็ก ๆ เท่านั้น เป็นทำนองว่าผลประโยชน์ที่ได้ไม่คุ้มกับที่ลงทุน
 • เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม
  สุภาษิต สํานวนไทย หรือ สำนวนสุภาษิตไทย
  ความหมาย ที่ใหนเขาประพฤติอย่างไร ก็ประพฤติตามเขาไปด้วย อย่าไปประพฤติขัดแย้งกับเขา
 • ขว้างงูไม่พ้นคอ
  สุภาษิต สํานวนไทย หรือ สำนวนสุภาษิตไทย
  ความหมาย มีภาระหรือมีเรื่องเดือดร้อน ทั้งของตนเองและที่เกี่ยวข้องอยู่ แต่ไม่สามารถจะแก้ไขให้รอดพ้นไปได้

 • ข้าวใหม่ปลามัน
  สุภาษิต สํานวนไทย หรือ สำนวนสุภาษิตไทย
  ความหมาย สามีภรรยาที่เพิ่งจะแต่งงานกันใหม่ ๆ ย่อมจะอยู่ในระหว่างกำลังเสพสุขสมรสมีรสชาติ

 • เขียนเสือให้วัวกลัว ความหมาย การที่ทำอะไรอย่างหนึ่งเพื่อให้เป็นการข่มขู่อีกฝ่ายหนึ่งไว้ก่อนให้กลัว 
 • ขมินกับปูน ความหมาย คนที่ไม่ลงลอยกัน หรือ รสนิยมเข้ากันไม่ได้ เมื่ออยู่ใกล้กัน ก็มักเป็นปากเสียงทะเลาะวิวาทกัน เปรียบดังขมิ้นกับปูน
 • ขี้ก้อนใหญ่ให้เด็กเห็น ความหมาย การทำอะไร ที่เป็นเรื่องไม่ดี เป็นเรื่องชั่วร้ายเลวทราม หรือการทุจริต โดยไม่มีความละอายใจ ให้ผู้อื่นเห็น โดยเฉพาะ หมายถึง ผู้ใหญ่ที่ทำให้ผู้น้อย เห็นอย่างชัดแจ้ง
 • ขนมพอผสมกับน้ำยา ความหมาย ทั้งสองฝ่ายต่างพอดีกัน จะว่าข้างไหนดีก็ไม่ได้
 • ขี่ช้างอย่าวางขอ ความหมาย การที่มีลูกน้อง หรือมีผู้น้อยอยู่ในความปกครอง บังคับบัญชาของเรา ก็อย่าประมาทละเลยเสีย ต้องหมั่นกวดขันกำชับ เปรียบได้กับคนขี่ช้างต้องคอยถือขอสับช้างบังคับช้างไว้อยู่ตลอดเวลา ถ้าวางขอหรือไม่ใช้ขอคอยสับไว้ ช้างก็อาจพาลเกเรไม่ทำงานได้
 • เขียนด้วยมือลบด้วยเท้า ความหมาย คนที่แต่แรกทำความดีจนเป็นที่เชื่อถือไว้แล้ว แต่ภายหลัง กลับทำความชั่วลบล้างความดีของตนเสียง่าย ๆ
 • ข้างนอกสุกใสข้างในเป็นโพรง ความหมาย สิ่งที่แลดูภายนอกเป็นของดีหรือของแท้ แต่แท้จริงแล้วกลับไม่ใช่ของดี หรือของแท้นัก


สํานวน สุภาษิตไทย หมวด ค.ควาย

 • คนล้มอย่าข้าม ไม้ล้มจึงข้าม
  สุภาษิต สํานวนไทย หรือ สำนวนสุภาษิตไทย
  ความหมาย คนที่เคยมีอำนาจและวาสนามาก่อน แต่ต้องตกต่ำลงก็อย่าเพิ่งไปคิดดูถูกเหยียบย่ำเข้า เพราะเขาอาจกลับฟื้นฟูขึ้นอีกได้ ไม่เหมือนไม้ที่ไม่มีชีวิตวางทิ้งไว้จะข้ามจะเหยียบอย่างไรก็ได้

 • คบคนพาลพาลพาไปหาผิด คบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล
  สุภาษิต สํานวนไทย หรือ สำนวนสุภาษิตไทย
  ความหมาย คบคนชั่ว คนชั่วก็ชักพาเราให้พลอยไปทำชั่วด้วย ถ้าคบคนดีมีความรู้ ก็ทำให้เราได้รับผลดีหรือได้รับความรู้ดีตามไปด้วย

 • คนรักเท่าผืนหนัง คนชังเท่าผืนเสื่อ 
  สุภาษิต สํานวนไทย หรือ สำนวนสุภาษิตไทย
  ความหมาย คนที่จะรักเราจริง ๆ มีน้อยแต่คนเกลียดหรือคนชังเรามีเป็นส่วนมากกว่า
 • คนเดียวหัวหาย สองคนเพื่อนตาย ความหมาย เมื่อเวลาไปไหนคนเดียวไม่ปลอดภัยนัก อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ ถ้าไปด้วยกันสองคน ก็อาจจะช่วย ขจัดเหตุร้าย หรือเป็นเพื่อนอุ่นใจ ได้ดีกว่า ไปคนเดียว
 • ความวัวไม่ทันหาย ความควายเข้ามาแทรก ความหมาย มีเรื่องราว เดือดร้อนเกิดขึ้น ยังไม่ทันจะแก้ไข หรือจัดการให้สงบดี ก็เกิดมีเรื่องใหม่ซ้อนขึ้นมาอีกครั้ง
 • คนตายขายคนเป็น ความหมาย คนที่ตายไปแล้ว มีหนี้สินติดตัวอยู่มาก ทำให้คนที่อยู่ ซึ่งเกี่ยวข้อง หรือเป็นญาติพี่น้องต้องรับผิดชอบใช้หนี้ และมิหนำซ้ำ ต้องเป็นภาระในการจัดทำศพอีกด้วย
 • โค่นกล้วยอย่าไว้หน่อ ความหมาย คิดกำจัดศัตรู ก็ต้องปราบให้เรียบ อย่าให้พรรคพวกของมันเหลือไว้เลย แม้แต่คนเดียว มิฉะนั้นพวกที่เหลือนี้จะกลับฟื้นฟูกำลังขึ้นมา เป็นศัตรูกับเราภายหน้าได้อีก คือต้อง ขุดราก ถอนโคน
 • ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด ความหมาย เป็นคนมีความรู้สารพัด เกือบทุกอย่าง แต่ถึงคราวเกิดเรื่องขึ้นกับตัวเอง กลับจนปัญญาแก้ไข 
 • คางคกขึ้นวอ

  ความหมาย เปรียบเทียบคนที่มีฐานะต่ำต้อย พอได้ดีแล้วก็มักแสดงกิริยาอวดดีลืมตัว วอในที่นี้ มีความหมายถึง วอที่นั่ง มีบริวารคอยหามเวลาเดินทางไปใหนมาใหน

 • คลื่นกระทบฝั่ง ความหมาย คือเรื่องราวที่เกิดขึ้น แล้วดูจะเป็นเรื่องใหญ่โต เรื่องสำคัญแต่แล้วเรื่องนั้นก็เงียบหายไปเฉยๆ เหมือนกับคลื่นน้ำในทะเลนั่นเอง
 • คบคนจรหมอนหมิ่น ความหมาย คบคนแปลกหน้า ที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน อาจเกิดโทษหรืออันตรายได้ เหมือนหนุนหมอนหมิ่น ๆ ไม่ยอมหนุนตรงกลางหมอนอาจตกหมอนคอเคล็ดได้เช่นกัน
 • คมในฝัก ความหมาย เป็นคนเก่ง แต่เงียบไว้ไม่โอ้อวด
 • คาบลูกคาบดอก ความหมาย อยู่ในระยะคับขันกำลังจะได้หรือเสียก้ำกึ่งกัน เปรียบเทียบกับ ต้นไม้ที่ออกดอกและกำลังจะเป็นลูกคาบเกี่ยวกันนั่นเอง
 • คู่เรียงเคียงหมอน ความหมาย ชายหญิงที่อยู่กินร่วมกันฉันผัวเมีย ผัวเมียที่อยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันนั่นเอง
 • คดในข้องอในกระดูก ความหมาย คนที่เชื่อและไว้วางใจไม่ได้ ซึ่งมีสันดานคดโกงและฉ้อฉล


สํานวน สุภาษิตไทย หมวด ง.งู

ADVERTISEMENT

 • งูเห็นนมไก่ ไก่เห็นตีนงู

  ความหมาย คนสองคนต่างคนต่างเห็นหรือรู้เรื่องเดิมหรือรู้ความในกันดี แต่คนอื่นอาจไม่เห็น หรือไม่รู้เรื่องของคนสองคนนี้เลย
 • งูกินหาง

  ความหมาย เกี่ยวกันเป็นวงจนหาที่สิ้นสุดไม่ได้ ตัวอย่าง ฉันเบื่อการทวงหนังสือคืนแล้วหละ ทวงคนนี้บอกว่าอยู่ที่คนนั้น ทวงคนนั้นบอกว่าอยู่ที่คนโน้น ไม่สิ้นสุดราวกับงูกินหางเลยทีเดียว
 • งอมพระราม ความหมาย มีความทุกข์ยากลําบากเต็มที่ เหมือนพระรามต้องถูกขับไล่ไปอยู่ป่า
 • งูเงี้ยวเขี้ยวขอ ความหมาย สัตว์ร้ายนานาชนิดสำนวนนี้บ่งบอกถึงอันตรายตรงๆของสัตว์มีพิษพวกนี้เพราะชีวิตของคนสมัยก่อนต้องทำไร่ทำสวน ต้องเดินผ่านสุมทุมพุ่มไม้ หรือเดินตามคันนาหัวไร่ หรือไปไหนมาไหนตอนกลางค่ำกลางคืนก็ให้ระวัง งูเงี้ยวเขี้ยวขอ มันจะกัดจะต่อยเอา
 • เงาตามตัว หมายถึง ผลของการกระทำที่เกิดตามติดมาทันที หรือผู้ที่ไปไหนไปด้วยกันแทบไม่คลาดกันเลย
 • เหงื่อไหลไคลย้อย หมายถึง เหงื่อ และขี้ไคล เช่น อากาศร้อนมากจนเหงื่อไหลไคลย้อยกันหมดแล้ว หรือออกแรงทำงานหนัก ๆ
 • งมเข็มในมหาสมุทร

  หมายถึง ค้นหาสิ่งที่ยากจะค้นหาได้ ทํากิจที่สําเร็จได้ยาก
 • เงื้อง่าราคาแพง หมายถึง จะทําอะไรก็ไม่กล้าตัดสินใจทําลงไป ดีแต่ทําท่าหรือวางท่าว่าจะทําเท่านั้น
 • โง่เง่าเต่าตุ่น หมายถึง โง่มาก คือ เต่าเป็นสัตว์ที่เคลื่อนไหวช้า ตุ่นเป็นสัตว์ที่รูปร่างคล้ายหนู ชอบขุดรูอยู่ ชอบกินพืช เต่าและตุ่นมักถูกนำมาเปรียบกับคนโง่และคนเซ่อ เง่าหรือง่าว เป็นคำไทยเหนือแปลว่า โง่


สํานวน สุภาษิตไทย หมวด จ.จาน

 • จับปลาสองมือ 

  ความหมาย คนที่อยากจะได้สองอย่างทีเดียวพร้อมๆ กัน  โดยไม่คำนึงว่าตนเองมีความสามารถที่จะทำได้หรือไม่ เปรียบเทียบกับการใช้มือจับปลาตัวเดียวให้มั่นดีกว่าจับด้วยมือเดียวหรือข้างละตัว ซึ่งอาจจะไม่มั่นพอ ทำให้ปลาทั้งสองตัวหลุดตกน้ำไปหมด ไม่ได้อะไรเลย
 • จับเสือมือเปล่า

  ความหมาย ใช้เปรียบกับการที่ทำงานอะไรสักอย่างโดยไม่ต้องลงทุน หรือไม่มีทุนจะลงเลย ซึ่งอาจจะเป็นผลสำเร็จหรือไม่ก็ตามเรียกว่าเป็นการลองเสี่ยง หรือการลองใช้ความสามารถส่วนตัวทำดู
 • จอดเรือไม่ดูท่า ขี่ม้าไม่ดูทาง

  ความหมาย การทำอะไรไม่พิจารณาให้รอบคอบเสียก่อน ซึ่งอาจจะเกิดการผิดพลาดหรือเสียหายได้ เปรียบเทียบกับการจอดเรือหรือขี่ม้า ถ้าไม่ตรวจดูท่าจอดให้แน่นอน หรือไม่ดูหนทางที่จะขี่ม้าไปว่าจะเหมาะหรือไม่ อาจจะเกิดความผิดพลาดเสียหายได้
 • โจรปล้น ๑๐ ครั้งไม่เท่าไฟไหม้ครั้งเดียว ถึงแม้คนเราจะถูกโจรขึ้นปล้นบ้านสัก ๑๐ ครั้ง ก็ยังไม่ทำให้ข้าวของ หรือทรัพย์สินบางอย่างภายในบ้านเราถึงขนาดหมดเกลี้ยงตัวเลยทีเดียวนัก แต่ไฟไหม้ครั้งเดียว เผาผลาญทั้งทรัพย์สิน และที่อยู่เราวอดวายเป็นจุลไปหมดเกลี้ยง
 • จับปูใส่กระด้ง

  ความหมาย ปูมักไม่คอยจะอยู่นิ่งเมื่อจับไปวางตรงไหน มันก็พยายามจะไต่ไปไต่มาเพื่อจะหาทางออก หรือคิดหนีไปท่าเดียว เปรียบได้กับคนหรือเด็กเล็ก ๆ ที่ซกซนอยู่ไม่นิ่ง ถึงจะอยู่ในที่บังคับอย่างไรก็จะดิ้นหรือซนเรื่อยไป
 • ใจปลาซิว ความหมาย มีใจไม่อดทน ยอมแพ้อะไรง่ายๆ
 • จ้าวไม่มีศาล สมภารไม่มีวัด ความหมาย เป็นสำนวนเปรียบเปรยถึงคนที่เร่ร่อนไม่มีที่อยู่ประจำเป็นหลักแน่นอน.
 • จิ้งจกตีนศาล ความหมาย หากินเล็กๆน้อยๆ กับผู้มาติดต่อราชการ หรือพวกกระจอกงอกง่อย
 • เจ้ายศเจ้าอย่าง ความหมาย ถือยศถาบรรดาศักดิ์ ถือตัวถือศักดิ์ มีพิธีรีตรอง
 • จับแพะชนแกะ ความหมาย เอาทางโน้นมาใช้ทางนี้ เอาทางนี้ไปแทนทางโน้น สับสนวุ่นวายไปหมดหรือทำให้ไม่ประสานกันหรือไม่ต่อเนื่องกัน นั่นเอง
 • จูบคำถลำแดง ความหมาย มุ่งหมายที่จะเอาอย่างหนึ่ง กลับไปได้อีกอย่างหนึ่ง
 • เจ้าชู้ประตูดิน ความหมาย เจ้าชู้ที่เกี้ยวไม่เลือกหน้า คือสมัยก่อนหนุ่มๆที่อยากดูสาวชาววังก็ต้องรอตอนสาวชาววังออกมาจับจ่ายซื้อหาข้าวของนอกประตูดินถึงจะได้เห็น และได้เกี้ยว 
 • เจ้าชู้ไก่แจ้ ความหมาย บุคคลบางคน มีนิสัยชอบผู้หญิง แต่ไม่กล้าไปพูดจาเกี้ยวพาราสีกลัวเขาจะไม่พูดด้วย กลัวจะเสียหน้า จึงได้แต่แต่งตัวดี ๆ แต่งตัวหล่อ ๆ หวีผมทาแป้งแล้วไปเดินผ่าน เดินกรีดกรายทำท่าทางกระดิกกระดี้ให้หมู่สตรีเขาแลมองเท่านั้นเอง


สํานวน สุภาษิตไทย หมวด ฉ.ฉิ่ง

 • ฉลาดแกมโกง ความหมาย การใช้ความรู้ความสามารถเอาเปรียบผู้อื่น ยกตัวอย่างเช่น ศรีธนญชัย
 • ฉิบหายวายป่วง ความหมาย การทำอะไรที่ ทำให้สูญเสียหมด ล่มจม วอดวาย 
 • ฉ้อราษฎร์บังหลวง ความหมาย ข้าราชการที่ใช้อำนาจหน้าที่เบียดบังเอาเงินทอง และทรัพย์สิน โดยอำนาจหน้าที่ราชการที่มีอยู่
 • ฉับพลันทันด่วน ความหมาย เป็นอะไร หรือ เกิดอะไรขึ้น รวดเร็ว ไม่ทันตั้งตัว
 • ฉกชิงวิ่งราว ความหมาย มิจฉาชีพที่ทำอาชีพทุจริต โดยการ ฉก ชิง วิ่งราว แย่งเอาจากเจ้าของโดยไม่ได้ยินยอม
 • ฉิบหายขายตน ความหมาย เหมือนกับ ฉิบหายวายป่วง คือ เกิดความสูญเสีย ล่มจม วอดวาย


สํานวน สุภาษิตไทย หมวด ช.ช้าง

 • ช้า ๆ ได้พร่าเล่มงาม 

  ความหมาย การทำอะไรสักอย่างหนึ่ง ถ้ามุ่งจะให้ได้ประโยชน์สมบูรณ์ก็ต้องทำด้วยความรอบคอบ หรือไม่รีบร้อนจนเกินไปนัก คือ ให้ค่อย ๆ คิด ค่อย ๆ ทำ อย่าเร่งรีบจนเกินไป แต่ไม่ได้หมายความว่า ทำงานแบบเอื่อยเฉื่อยไม่มีความกระตือรือร้น
 • ชักแม่น้ำทั้งห้า ความหมาย การเจรจา หว่านล้อมหรือขอร้องอะไรก็ตามที่จะไม่พูดตรงๆ แต่จะพูดอ้อมๆหว่าน ล้อมก่อนจะเข้าจุดประสงค์
 • ชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้าน นำศัตรูเข้าบ้าน คือ ทำอะไรก็ตามที่เป็นเหตุให้อันตรายมาถึงตัวเอง
 • ชาติคางคกยางหัวไม่ตกไม่รู้สำนึก ความหมาย คนที่อวดดี หรือชอบกระทำนอกลู่นอกทาง เมื่อมีคนทักท้วงก็ไม่เชื่อฟัง ยังขืนกระทำ จนเขาหมั่นไส้ปล่อยให้ลองทำเพื่อจะให้รู้สึกตัวบ้าง เพราะเชื่อว่าการกระทำนั้น ๆ จะต้องได้รับอันตรายถึงเลือดตกหรือเจ็บปวดเข้าก็ได้ จะได้รู้สึกได้ด้วยตัวเอง
 • ชักหน้าไม่ถึงหลัง ความหมาย เงินไม่พอใช้ ค่าใช้จ่ายเยอะ ไม่พอเพียงกับความต้องการใช้ในชีวิตประจำวัน
 • ชาติเสือต้องไว้ลาย ชาติชายต้องไว้ชื่อ ความหมาย ตามหลักที่ว่าผู้ชาย จะทำอะไรก็ต้องให้เก่งกล้า หรือองอาจ ไม่อ่อนแอเหมือนผู้หญิง โดยเฉพาะหมายความว่า ขึ้นชื่อว่าผู้ชายแล้วจะต้องเก่งกล้าสามารถทุกคนเปรียบได้กับเสือ เพราะเสือเป็นสัตว์ดุร้ายแต่เก่ง ถือเอาลายของมันเป็นสัญลักษณ์ของความ เก่งกาจ จึงได้ชื่อว่า ชาติเสือต้องไว้ลายชาติชายต้องไว้ชื่อ
 • ชักใบให้เรือเสีย ความหมาย เป็นการพูดหรือทำอะไรให้เป็นที่ขวาง ๆ หรือทำให้เรื่องในวงสนทนาต้องเขวออกนอกเรื่องไป โดยไม่คิดว่าเรื่องที่เขากำลังพูดหรือทำอยู่นั้นจะมีความสำคัญขนาดไหน จึงถือเป็นเรื่องไม่ถูกกาลเทศะ
 • ชิงสุกก่อนห่าม ความหมาย การทำอะไรก็ตาม ที่ข้ามขั้นตอน หรือยังไม่ถึงเวลาก็ชิงทำไปก่อน เช่น เด็กที่อายุไม่ถึงเวลามีแฟน ก็รีบมีก่อนที่จะเป็นสาวเต็มตัว
 • ชักธงขาว

  ความหมาย สัญลักษณ์ของการยอมแพ้ 
 • ชี้นกเป็นนก ชี้ไม้เป็นไม้ ความหมาย ว่ายังไงว่าตามกัน หรือ ไม่ว่าผู้มีอํานาจจะว่าอย่างใด ผู้น้อยก็ต้องคล้อยตามไปอย่างนั้นเพราะกลัวหรือประจบ
 • ชี้โพรงให้กระรอก

  ความหมาย ผู้ที่ชอบทำอะไรอยู่เป็นนิสัยแล้ว เช่น ชอบเที่ยวถ้ามีผู้บอกว่าที่นั่นที่นี่น่าเที่ยว ก็จะไป หรือผู้ที่เป็นขโมยถ้ามีผู้บอกว่า บ้านนั้นบ้านนี้มีทรัพย์สินเงินทองมาก ก็จะหาทางเข้าขโมย เช่นนี้ เรียกว่า ชี้โพรงให้กระรอก
 • ชายสามโบสถ์ หญิงสามผัว ความหมาย สำนวนนี้ คือผู้ชายที่บวชมาแล้ว ๓ ครั้ง กับผู้หญิงที่ผ่านการมีสามีมาแล้ว ๓ คน โบราณมีข้อห้ามมิให้เพศตรงข้ามไปมีสัมพันธ์ทางรักใคร่หรือชู้สาวด้วย คือผู้หญิงก็ไม่ควรไปมีสามีชนิดนี้ หรือผู้ชายก็ไม่ควรไปมีภรรยาชนิดนี้เข้า ซึ่งตามความเข้าใจว่าบุคคลชนิดนี้ใจคอไม่มั่นคงหรือรวนเลได้โดยสังเกตเอา อาการกระทำเป็นเครื่องวัด ในความโลเล ไม่มั่นคงสํานวน สุภาษิตไทย หมวด ซ.โซ่


สํานวน สุภาษิตไทย หมวด ด.เด็ก 

 • ดอกกระดังงาไทย ไม่ลนไฟไม่หอม ความหมาย สิ่งใดก็ตามถ้าปล่อยทิ้งไว้เปล่า ๆ หรือไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เป็นสิ่งธรรมดา ไม่ดีหรือไม่เลว แต่ถ้าไปทำให้มีเรื่องขึ้น กลับดูเหมือนจะทำให้ดีกว่าเก่า ตามความหมายดังกล่าวนี้  เราจึงมักจะเอามาใช้เป็นสำนวนเปรียบเปรยว่า  หญิงสาวบางคนที่บริสุทธิ์ นั้นดูเป็นสิ่งธรรมดา ไม่มีอะไรเป็นจุดเด่น หรือ แปลกตา แต่ถ้าได้แต่งงานกับสามีหรือหย่าร้างกันไปก็เหมือน ดอกกระดังงาไทย ที่นำมาลนไฟด้วยเทียนผึ้งแล้วก็จะมีกลิ่นหอมโชย
 • ดูช้างให้ดูหาง ดูนางให้ดูแม่ ความหมาย  ดูวัวให้ดูหาง ดูนางให้ดูแม่ ” ” ดูข้างให้ดูหน้าหนาว ดูสาวให้ดูหน้าร้อน ” ดังที่ได้ยินได้ฟังมาบ้างแล้ว แต่สำนวนที่ว่า ” ดูช้างให้ดูหาง ” นี้ มุ่งให้ดูหางช้าง  ที่บอกลักษณะ ว่า เป็นช้างดี หรือ ช้างเผือก เพราะที่ปลายหางของมันยังเหลือให้เห็นสีขาวอยู่ ตามเรื่องที่เล่าว่า  เวลาช้างพังตกลูก เป็นช้างเผือกสีประหลาด พวกช้างพลายและช้างพังจะช่วยกัน ” ย้อม ” กลายลูกมันเสีย ด้วยการใช้ใบไม้ หรือ ขี้โคนดำ ๆ พ่นทับ เพื่อมิให้คนรู้ว่า เป็น ช้างเผือกแต่จะมีส่วนที่ยังหลงเหลืออยู่นั่นก็คือหางของมันนั่นเอง
 • เดินตามหลังราชสีห์ ดีกว่าเดินตามก้นสุนัข  ความหมาย  เป็นสำนวนที่เพิ่งเกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน  หรือ ไม่มีนานมานี้นัก เรืองอำนาจในสมัยนั้น โดยถือคติยอมเป็นสมัคพรรคพวกของผู้มีอำนาจราชศักดิ์  ดีกว่ายอมร่วมวง กับผู้ ที่ปราศจากอำนาจ หรือทรัพย์สินเงินทอง
 • ได้แกง เทน้ำพริก ความหมาย เปรียบเทียบว่า  ได้ใหม่แล้วลืมคนเก่านั่นเอง มักจะใช้เป็นสำนวนเปรียบเปรย  ผู้ชายเราที่ได้ภรรยาใหม่ก็ทิ้งเก่าไปเลย คำว่า ” น้ำพริก ”  หรือ  น้ำพริกถ้วยเก่า  เราจะหมายถึงภรรยาเก่าโดยเฉพาะ ก็เหมือนอาหารที่เราทำแล้วไม่มีรสชาติหรือขาดอะไรไปบางอย่างนั่นเอง

สํานวน สุภาษิตไทย หมวด ต.เต่า

 • ต้นไม้ตายเพราะลูก ความหมาย พ่อแม่ที่ต้องเสียเพราะลูก เช่น  การรักลูกมากจนยอมเสียสละชีวิต หรือทรัพย์สินเพื่อลูก ตามที่ว่า ” ต้นไม้ตายเพราะลูก ” โดยที่ว่าต้นไม้บางชนิด เมื่อมีลูก หรือ มีดอกผลมักจะตาย หรือ โคนเพราะคนมาเก็บ หรือเมื่อออกดอกออกผลแล้ว  ก็มักจะแห้งเหี่ยวตายไปตามๆกันเปรียบเหมือนต้นไม้ที่ขาดน้ำ
 • ตกกระไดพลอยโจน ความหมาย เป็นสำนวนที่ หมายความว่า  ติงานที่เขากำลังเริ่มต้นทำใหม่ ยังไม่ทันได้เห็นผลงานของเขา หรือเรียกว่า  มีปากก็ติพล่อย ๆ โดยไม่รู้ว่า  ฝีมือเขาจะเป็นยังไง ” โกลน ” สำนวนนี้หมายถึง ซุง ทั้งต้นที่เขาเอามาเกลาหรือถาก ตั้งเป็นรูปขึ้นก่อน เพื่อที่จะต่อเป็นเรือขุด โกลนในชั้นแรก จึงดูไม่ค่อยเป็น รูปร่างดีนัก
 • ตีวัวกระทบคราด ความหมาย เป็นการแสร้งทำหรือแสร้งพูด เพื่อที่จะให้กระทบกระเทือนอีกฝ่ายหนึ่ง การเอา วัวกับคาดมาเปรียบ ก็เพราะ คราดซึ่งใช้เป็นเครื่องมือกวาดลาน ฟาง หรือหญ้าในนานั้นผูกเป็นคันยาว ใช้วัวลากและคราดจะเป็นฝ่ายกระตุ้นให้วัวทำงานลากคราดไป ซึ่งผลงานคงจะอยู่ที่คราด เป็นตังกวาด เมื่อคราดไม่ทำงานก็เลยใช้วิธีตีวัวให้ลากคราด เป็นทำนองว่า ” ตีวัวกระทบคราด ” วัวเลยกลายเป็นแพะรับบาป เพราะคราด ความหมายคล้ายกับว่า  เราทำอะไรคนหนึ่งไม่ได้ แต่ไปลงกับอีกฝ่ายหนึ่ง เช่นสัตว์เลี้ยง หรือคนที่ไม่รับรู้อะไรเลย
 • ตัวเป็นขี้ข้า อย่าให้ผ้าเหม็นสาบ ความหมาย  เป็นการสอนให้คนเราประพฤติชอบแต่ในทางที่ดีไม่ให้ประพฤติตนไปในทางเสื่อมเสีย แม้จะมีฐานะยากจนหรือ เป็นตนใช้หรือลูกจ้างเขา ก็ตามแต่ ก็ต้องรักษาความดี ความซื่อสัตว์ รวมทั้งความสะอาดกายด้วย  อย่าปล่อยให้ตัวเองตกเป็นเหยื่อของความชั่วเป็นต้น
 • ตาบอดได้แว่น ความหมาย เช่น  คนหัวล้านได้หวี นิ้วด้วนได้แหวน ” มี ความหมายเดียวกัน หมายถึง การที่เราได้ในสิ่งที่มีประโยชน์แก่ตนเองแม้แต่น้อย เพราะคนศรีษะล้าน ย่อมไม่มีผมจะหวี และ คนตาบอดถึงจะใส่แว่นก็มองไม่เห็น เพราะคนตาบอดสัมผัสไม่ได้ถึงแสงสว่าง
 • ตีงูให้หลังหัก ความหมาย  เป็นการ เตือนสติให้เราได้รับรู้ว่า เมื่อคิดจะทำอะไรก็ต้อง ตัดสินใจทำเด็ดขาด หรือจริงจังไปเลย อย่าทำครึ่ง ๆ กลาง ๆ มิฉะนั้น ผลร้ายจะเกิดขึ้นภายหลังได้ เหมือนกับการที่จะตี หรือ กำจัดงูพิษ เราก็ต้องตีให้ตาย หรือ ให้หลังหักไปเลย ไม่ฉะนั้นมันจะย้อนกลับมาทำร้ายเราทีหลังได้
 • เต่าใหญ่ไข่กลบ  ความหมาย การที่จะทำอะไรที่เป็นพิรุธแล้วพยายามจะกลบเกลื่อนไม่ให้คนอื่นรู้ ก็เหมือนกับการเอาเต่ามาเป็นคำเปรียบเทียบ ก็เพราะธรรมชาติของเต่าใหญ่  เช่น เต่าตนุเวลาจะวางไข่ ก็คลานขึ้นมาบนหาดทราย แล้วคุ้ยทรายให้เป็นหลุมเพื่อไข่ พอไข่เสร็จ ก็คุ้ยทรายกลบไข่เสีย เพื่อซ้อนไข่ตนไม่ให้ศัตรูมาทำร้าย หรือ ทำลายไข่ของตน

 • ตีตนไปก่อนไข้ ความหมาย จะมีอะไรที่ไม่ดี หรือ ข่าวร้ายเกิดขึ้นกับตัว โดยที่ยังไม่เป็นที่แน่นอน ว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่จริงก็เป็นได้ แต่ก็ดันชิงแสดงอาการ ทุกข์ร้อน หรือ หวาดกลัว หรือ วิตกกังวลไปเสียก่อน แล้วทำให้หมดกำลังใจ หรือ กำลังความคิดที่คิดป้องกันไว้ก่อน  เรียกกันว่า  ไข้ยังไม่ทันมาถึงก็ดันตีตนไปก่อนไข้ หรือ กระวนกระวายไปเอง

 • ตัวตายดีกว่าชาติตาย ความหมาย เป็นสำนวน  ปลุกใจที่สืบต่อกันมาหลาย ชั่วอายุคนแล้ว มีความหมาย ไปในทางให้คนเรารักประเทศชาติบ้านเมืองของตนเอง เมื่อยามมีศัตรูมารุกรานบ้าเมือง ก็พร้อมที่จะร่วมกันพลีชีวิต ต่อสู้เพื่อ ป้องกันประเทศชาติบ้านเมืองเพื่อไม่ให้ผู้ใดมาทำลายประเทศของตนเอง
 • ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ ความหมาย การกระทำอะไรสักอย่างที่ไม่เหมาะสม หรือ ได้สมดุลกัน หรือ ใช้จ่ายทรัพย์ลงทุนไปในทางที่ไม่เกิดประโยชน์อะไร เช่น ลงทุนเล็กน้อยเพื่อทำงานใหญ่ ซึ่ง ต้องใช้เงินมาก ๆ ย่อมไม่อาจสำเร็จได้ง่าย ต้องสูญทุนไปเปล่า ๆ ก็เหมือนกับการตำน้ำพริกเพียงครกเดียว แล้วนำไปละลายในแม่น้ำบ่อใหญ่ๆนานๆไปก็สูญเปล่า

 • ตักน้ำใส่กะโหลก ชะโงกดูเงา ความหมาย เป็นเชิงเตือนสติคนที่ไม่รู้จัก ที่ต่ำ ที่สูง หรือ คนที่ทะเยอทะยานทำตนเสมอกับคนที่สูงกว่า  ให้รู้จักยั้งคิดว่าฐานะของตนเอง ว่า เป็นอย่างไรเสียก่อน จึงค่อยคิดจะไปเทียบเทียมหน้าคนอื่น  ความหมาย ทำนองเดียวกับที่ว่า  ส่องกระจกดูเงาของตัวเองเสียก่อนที่จะไปว่าคนอื่นเขา

 • ตีงูให้กากิน  ความหมาย การลงทุน หรือลงแรง ทำอะไรขึ้นอย่างโดยไม่ได้เกิดประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น  เปรียบดั่ง ตีงูซึ่งต้องใช้ความกล้า หรือ กำลังเล่นงานงู แต่ครั้นพองูตายแล้วก็เอามาทำประโยชน์อะไรไม่ได้  ต้องทิ้งให้มีกลิ่นเหม็นหรือไม่ก็นำไปทิ้งให้กามาจิกกินเนื้อของงูกาเหล่านี้มักจะบินตามกันมาเป็นฝูงใหญ่ๆ

 • เตี้ยอุ้มค่อม ความหมาย คนที่มีฐานะยากจนอยู่แล้ว ยังอุตส่าห์ไปช่วยคน ที่ยากจนกว่าตนเข้าอีกเท่ากับ ” เตี้ยอุ้มค่อม ” คือ ยิ่งทำให้ตัวเองแย่ลงไปอีก  หรือ จะเปรียบได้อีกทางหนึ่ง ว่า คนที่ทำงาน หรือ ทำอะไรที่เป็นภาระใหญ่ๆอยู่มากมาจนเกินสติกำลังของตนเองแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าตนเองจะทำไปได้ตลอดชีวิตของตนหรือเปล่า

สํานวน สุภาษิตไทย หมวด ถ.ถุง

 • ถวายหัว หมายถึง ความจงรักภักดีต่อคนที่รักและเคารพจนเอาชีวิตเป็นประกัน,ยอมสู้ยอมตายถวายชีวิตให้ ตัวอย่าง ทหารรักชาติยิ่งชีพยอมสละชีวิตเพื่อชาติ
 • ถอดเขี้ยวถอดเล็บ หมายถึง ละความเก่งกาจ,ความดุร้าย,เลิกแสดงอำนาจ เช่น วันนี้แม่ไม่ดุไม่ด่าสงสัยจะถอดเขี้ยวถอดเล็บแล้ว
 • ถอนขนห่านหมายถึง การรีดภาษี,ขูดรีดประชาชน ความเป็นมาคือ สมัยก่อนทางฝั่งยุโรปขนห่านเป็นของมีค่าใช้ทำที่นอน หมอน รวมทั้งเครื่องบรรณาการ ห่านเวลาจะวางไข่จะใช้ขนของตัวเองมาทำรังชาวบ้านจะมาเก็บเอาขนของห่านไปขาย เมื่อความต้องการมีมากขนตามรังห่านมีไม่พอ ก็ต้องจับห่านมาถอนเอาเลยสร้างความเจ็บปวดให้กับห่าน
 • ถอนหงอกหมายถึงการที่ผู้ใหญ่โดนเด็กหรือผู้น้อยว่ากล่าวทำให้เสียหาย ไม่มีความเคารพนับถือผู้ใหญ่เช่น ผู้ใหญ่สั่งสอนเด็กว่าห้ามโกหกนะแต่วันหนึ่งผู้ใหญ่กลับโกหกเด็กเสียเองเมื่อเด็กรู้เข้าจึงว่ากล่าวผู้ใหญ่โดยไม่เกรงใจ
 • ถีบหัวส่งหมายถึง ขับไล่,เสือกไส,ไล่ไปให้พ้น,ไม่ไยดีอีกต่อไปเช่น เมื่อหมดประโยชน์ก็ถีบหัวส่ง
 • ถึงพริกถึงขิงหมายถึงเต็มที่, เผ็ดร้อนถึงใจเช่น การถกเถียงการโต้วาทีนี้ถึงพริกถึงขิง
 • ถึงลูกถึงคนหมายถึง ติดตามอย่างจริงจังใกล้ชิด เช่น นักข่าวติดตามการทำข่าวอย่างถึงลูกถึงคน, พิธีกรสัมภาษณ์แขกรับเชิญอย่างถึงลูกถึงคน
 • ถูกเส้น หมายถึง เข้ากันได้, ชอบพอกัน, ถูกอกถูกใจ เช่น เธอคนนี้พูดคุยกับฉันได้ถูกเส้นมาก
 • ถ่มน้ำลายรดฟ้าหมายถึงดูหมิ่นหรือคิดร้ายกับผู้ที่เป็นที่เคารพของคนทั่วไปหรือมีฐานะสูงกว่าตน อนาคตอันใกล้จะเกิดผลร้ายกับตนเช่น ชอบแขวะชอบพูดเสียดสีกับคนที่ชอบทำความดีว่าเป็นการสร้างภาพ ทั้งๆที่ตัวเองไม่ทำอะไรเลยดีแต่พูดแขวะคนอื่นจงทำให้ไม่มีคนคบไม่มีคนนับถือ
 • ถ่านไฟเก่าหมายถึง ชายหญิงที่เคยรักใคร่หรือเคยได้เสียกันมาก่อนแม้เลิกร้างกันไป เมื่อมาพบกันใหม่ย่อมรักใคร่หรือปลงใจกันได้ง่ายขึ้น
 • เถรตรงหมายถึง ซื่อหรือตรงจนเกินไป, ไม่มีไหวพริบ, ไม่รู้จักผ่อนผันสั้นยาว, ไม่รู้จักผ่อนหนักผ่อนเบา
 • เถียงคำไม่ตกฟากหมายถึง ใช้กับเด็กที่ชอบเถียงผู้ใหญ่เถียงโดยไม่หยุดเถียงโดยไม่มีเหตุผล ไม่ว่าผู้ใหญ่จะพูดหรือสั่งสอนอย่างไรก็จะมีคำพูดตอบโต้เสมอ
 • ถอนรากถอนโคนหมายถึง ทำลายให้ถึงตอ ทำลายให้สิ้นเสี้ยนหนาม ถอนต้นก่นราก เช่น ในละครมีการฆ่าหรือกำจัดฝ่ายศัตรูให้หมดสิ้นซากถอนรากถอนโคนหรือการใช้วิธีถอนกำจัดวัชพืชแทนการตัดถ้าแค่ตัดวัชพืชก็จะงอกขึ้นมาใหม่ได้เร็วขึ้นแต่ถ้าใช้การถอน วัชพืชก็จะไม่ขึ้นหรือขึ้นยากกว่าเดิม
 • ถ่มน้ำลายแล้วกลับกลืนกินหมายถึง เป็นทำนองกลับคำพูดของตนเองที่ได้พูดไว้เช่น เมื่อไม่พอใจเพื่อนอีกคนหนึ่งก็ลั่นวาจาว่าจะเลิกคบไม่เกี่ยวข้องกันอีก แต่เมื่อเวลาผ่านไปก็กลับไปคบเพื่อนคนนี้อีกเช่นเคย
 • ถลำร่องชักง่าย ถลำกายชักยากหมายถึง ถ้าพลาดเดินตกลงไปในร่องพื้นยังพอจะก้าวขาออกมาจากพื้นร่องได้แต่ถ้าถลำตกลงไปทั้งตัวก็ย่อมเอาตัวออกมาได้ยากสำนวนสุภาษิตนี้เปรียบเทียบกับความรัก เมื่อได้รักปลักใจกับใครไปแล้วก็มักจะตัดใจยาก
 • ถี่ลอดตาช้าง ห่างลอดตาเล็นแปลตรงตัวหมายถึงที่ว่าตาข่ายถี่แล้วแต่ช้างยังลอดได้แสดงว่าไม่ถี่จริง(ถี่ถ้วน)ถ้าใช้กับคนคือคนที่ทำอะไรดูเป็นว่ารอบคบถี่ถ้วนดี แต่ความจริงไม่รอบคอบปล่อยให้มีช่องว่างเกิดขึ้นเช่น หอพักนี้ตรวจสอบคนเข้าออกอย่างถี่ถ้วนแต่พนักงานส่งจดหมาย คนส่งข้าว กาแฟ ยังเดินเข้าออกได้อย่างสบายๆ
 • ถ่อไม่ถึงน้ำ น้ำไม่ถึงถ่อหมายถึง การพูดหรือการกระทำอะไรที่ไม่ปฏิบัติให้ถึงแก่นสำคัญของเรื่อง หรือทำไปครึ่งๆกลางๆหรือขาดตกบกพร่องในการปฏิบัติ


สํานวน สุภาษิตไทย หมวด ท.ทหาร
สํานวน สุภาษิตไทย หมวด น.หนู
สํานวน สุภาษิตไทย หมวด บ.ใบไม้
สํานวน สุภาษิตไทย หมวด ป.ปลา
สํานวน สุภาษิตไทย หมวด ผ.ผึ้ง
สํานวน สุภาษิตไทย หมวด พ.พาน
สํานวน สุภาษิตไทย หมวด ฟ.ฟัน
สํานวน สุภาษิตไทย หมวด ม.ม้า
สํานวน สุภาษิตไทย หมวด ย.ยักษ์
สํานวน สุภาษิตไทย หมวด ร.เรือ
สํานวน สุภาษิตไทย หมวด ล.ลิง
สํานวน สุภาษิตไทย หมวด ศ.ศาลา
สํานวน สุภาษิตไทย หมวด ส.เสือ
สํานวน สุภาษิตไทย หมวด ห.หีบ
สํานวน สุภาษิตไทย หมวด อ.อ่าง


ได้ความรู้ดีมากๆเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ


3 สิงหาคม 2555 - 09:17 , IP : 118.172.246.xxx

reply

มีความรู้มาเลยค่ะ ขอบคุณนะคะ
พอดีครูให้มาหาเอาไปทำงาน


6 สิงหาคม 2555 - 20:06 , IP : 124.121.116.xxx

reply

รู้สำนวนดีๆๆๆ


9 สิงหาคม 2555 - 20:39 , IP : 182.232.105.xxx

reply

ดีค่ะ สำนวนที่มี ทำรายงานได้ทุกวันเลยคร่า


13 สิงหาคม 2555 - 10:19 , IP : 49.48.27.xxx

reply

เอามาลงเยอะๆๆๆ เลยก้ดีนะคร่า


13 สิงหาคม 2555 - 10:22 , IP : 49.48.27.xxx

reply

เยี่ยมมากเลยครัย


16 สิงหาคม 2555 - 18:34 , IP : 115.67.161.xxx

reply

ได้รู้เกี่ยวกับสำนวนต่างๆมากมาย
เวลาทำการบ้านก็ทำง่ายขึ้น


20 สิงหาคม 2555 - 16:43 , IP : 118.173.133.xxx

reply

ได้ อ่า ชอบๆ * สาถุ ขอให้สำนวนไทย เจริญๆ * :)


21 สิงหาคม 2555 - 09:55 , IP : 110.77.208.xxx

reply

เอามาเยอะๆน่อยน้า


21 สิงหาคม 2555 - 16:54 , IP : 118.175.162.xxx

reply

เยอะดีมาก


29 สิงหาคม 2555 - 19:08 , IP : 110.49.235.xxx

reply

สนุกเรียนรู้สำนวน


30 สิงหาคม 2555 - 14:32 , IP : 182.53.9.xxx

reply

ปิดหูปิดตา
เเปว่าไรชวยที


31 สิงหาคม 2555 - 19:33 , IP : 101.109.193.xxx

reply

ขอบคุณเจ้า


2 กันยายน 2555 - 17:39 , IP : 223.206.45.xxx

reply

เหนื่อยจีงฮู้(การบ้าน)


3 กันยายน 2555 - 17:05 , IP : 223.207.183.xxx

reply

ได้ความรู้มากเลยยยยยยย


4 กันยายน 2555 - 13:41 , IP : 180.183.59.xxx

reply

อยากทราบว่าวันที่โพสต์ข้อความ วันที่เท่าไหร่ค่ะ ด่วนๆค่ะ จะทำรายงาน


8 กันยายน 2555 - 19:18 , IP : 202.29.18.xxx

reply

ดีมาก^/^


10 กันยายน 2555 - 17:17 , IP : 180.180.199.xxx

reply

ไม่มีสำนวนมากพอมีแต่สำนวนที่เว็บอื่นมี


10 กันยายน 2555 - 19:03 , IP : 118.173.46.xxx

reply

สนุกจังเลยคะ


11 กันยายน 2555 - 13:30 , IP : 203.114.108.xxx

reply

เยอะมั้กมากเลยคร๊าฟ


11 กันยายน 2555 - 19:22 , IP : 124.122.177.xxx

reply

มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนมาก ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆค่ะ ขอชื่นชม


12 กันยายน 2555 - 15:05 , IP : 110.49.227.xxx

reply

ดีมากเลยค่ะ


13 กันยายน 2555 - 08:49 , IP : 182.93.177.xxx

reply

เจ๋งไปเลย 555+ 555+ 555+


17 กันยายน 2555 - 12:10 , IP : 101.108.166.xxx

reply

เยี่ยมมากก่ะ


17 กันยายน 2555 - 20:27 , IP : 223.206.72.xxx

reply

แหม่ง ได้ความรู้โครตเยอะเลย น่ารักอัฮห์


19 กันยายน 2555 - 06:02 , IP : 113.53.97.xxx

reply

หนูชอบสำนวนสุภาตดีมากค่ะ


20 กันยายน 2555 - 08:45 , IP : 182.93.177.xxx

reply

ดีมากเลย


27 กันยายน 2555 - 16:28 , IP : 49.48.209.xxx

reply

i soryฉันขอโทดที่ตกภาษาไทย


1 ตุลาคม 2555 - 09:44 , IP : 125.27.18.xxx

reply

สนุกมากๆเลยครับที่ได้รู้สำนวนโวหาร


14 ตุลาคม 2555 - 19:18 , IP : 110.168.54.xxx

reply

ดีครับสำนวนไทยบางสำนวนตรงกับนิสัยคนครับ


20 ตุลาคม 2555 - 08:57 , IP : 110.49.225.xxx

reply

มีความรู้เยอะเลย


29 ตุลาคม 2555 - 09:09 , IP : 182.93.185.xxx

reply

ผมว่ามันน่าจะมีเยอะกว่านี้น่ะครับ


31 ตุลาคม 2555 - 17:31 , IP : 180.180.14.xxx

reply

มีประโยชน์มากคร้าา


31 ตุลาคม 2555 - 21:47 , IP : 113.53.62.xxx

reply

มีความรู้มากเลยค่า ขอบคุณมากที่มีกระทู้ดีๆๆๆๆมาให้ศึกษานะค่า


2 พฤษจิกายน 2555 - 08:47 , IP : 192.168.40.xxx

reply

ภาพน่ารักมากเลย


4 พฤษจิกายน 2555 - 09:43 , IP : 171.7.128.xxx

reply

ชอบมากเลย555อิอิ


4 พฤษจิกายน 2555 - 09:47 , IP : 171.7.128.xxx

reply

มีความรู้มากเลย^^


4 พฤษจิกายน 2555 - 13:23 , IP : 223.206.30.xxx

reply

:D มากเลยครูสั่งงานมาพอดี


4 พฤษจิกายน 2555 - 13:29 , IP : 223.206.30.xxx

reply

ครูสังงานพอดี เลย


5 พฤษจิกายน 2555 - 10:54 , IP : 118.174.22.xxx

reply

ยังไง ท่าพูดมาแล้ว

รูปสวยน๊


5 พฤษจิกายน 2555 - 11:03 , IP : 118.174.22.xxx

reply

ว่าไงเด็กลาวทั้งหลายๆ


5 พฤษจิกายน 2555 - 11:11 , IP : 118.174.22.xxx

reply

ขอบคุณมากครับช่วยได้เยอะเลย^^


5 พฤษจิกายน 2555 - 16:58 , IP : 58.9.136.xxx

reply

ขอบคุณที่ช่วยบอกฮะ


5 พฤษจิกายน 2555 - 19:53 , IP : 110.49.235.xxx

reply

ด้วยเกียรติของเซนต์ขอบคุณที่ช่วยบอกค่ะ


5 พฤษจิกายน 2555 - 19:58 , IP : 110.49.235.xxx

reply

ได้แล้วคำสุภาษิต สำนวนไทยดีๆ ขอบคุณน่ะค่ะ


5 พฤษจิกายน 2555 - 20:46 , IP : 110.49.234.xxx

reply

ขอบคุนนะค้ราบ


5 พฤษจิกายน 2555 - 21:22 , IP : 110.168.153.xxx

reply

มีน้อยไปนิดนึ่งงง แต่ก็มีประโยดดดดดดดด


6 พฤษจิกายน 2555 - 16:41 , IP : 49.0.100.xxx

reply

สุภาษิตมียามจำเป็น


7 พฤษจิกายน 2555 - 14:29 , IP : 1.0.180.xxx

reply

แมงคัดรอกไม่ได้ ผมไม่คอบคุณ


10 พฤษจิกายน 2555 - 13:48 , IP : 1.2.241.xxx

reply

สมาคมร็อค


12 พฤษจิกายน 2555 - 21:13 , IP : 49.48.247.xxx

reply

สมาคมร็อค


12 พฤษจิกายน 2555 - 21:13 , IP : 49.48.247.xxx

reply

สนุกมากกกกกกก


13 พฤษจิกายน 2555 - 20:25 , IP : 110.49.249.xxx

reply

นิด เดียว จัง


15 พฤษจิกายน 2555 - 22:02 , IP : 113.53.64.xxx

reply

ดีนะ


17 พฤษจิกายน 2555 - 16:01 , IP : 180.183.65.xxx

reply

ok เด็กดี


18 พฤษจิกายน 2555 - 22:09 , IP : 223.204.82.xxx

reply

เยอะ


19 พฤษจิกายน 2555 - 18:30 , IP : 110.49.233.xxx

reply

จบปะ


20 พฤษจิกายน 2555 - 09:13 , IP : 203.172.214.xxx

reply

ดีจังเลยมีสุภาษิตให้ดูด้วย


20 พฤษจิกายน 2555 - 13:26 , IP : 106.0.168.xxx

reply

โค้ต Rock เลยอะ


20 พฤษจิกายน 2555 - 18:01 , IP : 171.100.16.xxx

reply

แบบนี้okเลย


20 พฤษจิกายน 2555 - 19:42 , IP : 113.53.126.xxx

reply

ยอดเยี่ยมที่สุด ใช้เป็นสือการสอน ดีมาก ขอบคุณคะ


23 พฤษจิกายน 2555 - 10:44 , IP : 106.0.195.xxx

reply

กำลังเล่นคอมอยู่


26 พฤษจิกายน 2555 - 15:07 , IP : 101.51.177.xxx

reply

มีความรู้มากเลยค่ะ


26 พฤษจิกายน 2555 - 19:35 , IP : 49.49.223.xxx

reply

สำนวนสอนใจดีค่ะ


27 พฤษจิกายน 2555 - 11:07 , IP : 106.0.168.xxx

reply

ครูสั่งการบ้านเป็นพัน


29 พฤษจิกายน 2555 - 12:45 , IP : 106.0.168.xxx

reply

เราร็อคอ่ะเอ็งเข้าไจแม้ะ


1 ธันวาคม 2555 - 15:24 , IP : 49.48.217.xxx

reply

มีแค่นิดเอง


6 ธันวาคม 2555 - 17:18 , IP : 118.173.182.xxx

reply

หาม่ะเจอเรยอ่าTT


6 ธันวาคม 2555 - 20:37 , IP : 110.49.242.xxx

reply

มีความรู้มากกกกกกก


18 ธันวาคม 2555 - 21:49 , IP : 118.172.235.xxx

reply

ทำไมมีน้อยจุง


20 ธันวาคม 2555 - 18:33 , IP : 125.26.47.xxx

reply

คุณคุรสั้งไห้มาดูครับ


21 ธันวาคม 2555 - 12:49 , IP : 125.25.100.xxx

reply

ดีมากเลยครับ


22 ธันวาคม 2555 - 09:41 , IP : 204.69.230.xxx

reply

สุดยอดค่ะ


22 ธันวาคม 2555 - 20:14 , IP : 27.55.2.xxx

reply

ขอบคุณมากค่ะคุณครูสั่งแค่5ข้อ^^


23 ธันวาคม 2555 - 12:58 , IP : 49.0.78.xxx

reply

ดีมากๆ มีเยอะมาก มีเยอะจนขี้เกียจอ่าน
5555+


24 ธันวาคม 2555 - 21:14 , IP : 125.26.173.xxx

reply

สำนวนไทยที่เยี่อมที่สุด


25 ธันวาคม 2555 - 10:41 , IP : 223.205.135.xxx

reply

น่าจะมีรูปที่เยอะกว่านี้น่ะค่ะะ


31 ธันวาคม 2555 - 17:25 , IP : 115.67.70.xxx

reply

ความรู้ดูยิ่งล้ำ สินทรัพย์
คิดค่าเมืองนับ ยิงไซร้
เพระเหตุจักอยู่กับ กายอาต-มานา
โจรจักเบียนบ่ได้ เร่งรู้เรียนเอา
แปลว่าอะไรและตรงกับสำนวน,สุภาษิต


1 มกราคม 2556 - 12:51 , IP : 49.49.196.xxx

reply

ต้องเป็นเด็กที่ดี


3 มกราคม 2556 - 08:37 , IP : 118.173.126.xxx

reply

ชอบมากคราบ


3 มกราคม 2556 - 10:14 , IP : 183.89.16.xxx

reply

ได้ความรู้มาก


3 มกราคม 2556 - 13:44 , IP : 118.175.195.xxx

reply

ขอบคุณค่ะ


3 มกราคม 2556 - 22:01 , IP : 49.49.206.xxx

reply

เพิ่มความรู้ได้มากเลย


8 มกราคม 2556 - 17:43 , IP : 223.205.213.xxx

reply

สุภาษิตมากเลย


9 มกราคม 2556 - 20:06 , IP : 171.4.44.xxx

reply

ขอบคูณที่ให้ข้อมูลนะค่ะ


12 มกราคม 2556 - 18:16 , IP : 110.49.242.xxx

reply

ดีมากเลยครับ..แต่ทุกวันนี้ก็มีคนใช้ภาษาไม่ถูกต้องนะครับสงสารภาษาไทยเนอะ


12 มกราคม 2556 - 18:35 , IP : 110.49.250.xxx

reply

ดีมากเลยค่ะ


12 มกราคม 2556 - 21:07 , IP : 101.109.60.xxx

reply

สนุกมากๆๆค่ะ
ได้รู้สำนวนมากมาย


16 มกราคม 2556 - 08:43 , IP : 223.206.235.xxx

reply

ดีมากเลยคะ


17 มกราคม 2556 - 10:54 , IP : 182.93.240.xxx

reply

ขอความหมายของคำว่า ฉีกแข้งฉีกขา ยังไม่เข้าใจความหมาย


19 มกราคม 2556 - 23:38 , IP : 223.207.70.xxx

reply

ได้ความรู้มากมายหลายอย่าง อยู่ที่จะเลือกสิ่งไหนสิ่ง1


23 มกราคม 2556 - 17:50 , IP : 183.88.56.xxx

reply

สำนวนไทยไม่หล้าสมัยจริงๆคะ เยี่ยมมาก สุดยอกเลย


28 มกราคม 2556 - 13:55 , IP : 110.49.235.xxx

reply

ชอบรูปซักธงขาวครับ 55555555555555555+


31 มกราคม 2556 - 13:58 , IP : 203.172.219.xxx

reply

สุดยอดเลยนาย


1 กุมภาพันธ์ 2556 - 10:47 , IP : 182.93.207.xxx

reply

ไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่


3 กุมภาพันธ์ 2556 - 20:20 , IP : 124.120.187.xxx

reply

อยากได้สำนวน ภาษาอังกฤษด้วย เพราะจะเข้าสู่อาเซียนแล้ววววววววววว


4 กุมภาพันธ์ 2556 - 10:48 , IP : 223.204.40.xxx

reply

หนุกดีได้ความรู้ คร๊าบ


4 กุมภาพันธ์ 2556 - 17:49 , IP : 110.77.152.xxx

reply

ชอบมากกเลยจร้าถ้าเอามาเยอะกว่านี้คงจดีมากกกเลยจร้าแต่นี้ก้ดีแล้วเพราะหนุเอาไปทำรายงานได้ดีและเสรจด้วยต่อไปไม่ต้องไปหาที่อื่นอีกเลย


6 กุมภาพันธ์ 2556 - 09:38 , IP : 106.0.201.xxx

reply

สมองจำได้แว้วเรื่องภาษาไทย ตอน สำนวนสุภาษิต 55++


6 กุมภาพันธ์ 2556 - 20:23 , IP : 125.25.166.xxx

reply

สำนวนไทยทัมไห้เดกได้รุ้จักไช้กัน


7 กุมภาพันธ์ 2556 - 13:36 , IP : 172.20.103.xxx

reply

ร่วมแสดงความคิดเห็น


captcha


Back to top