คําราชาศัพท์ หมวดต่างๆ เครื่องใช้ ร่างกาย เครือญาติ คำกิริยา สรรพนาม พระสงฆ์

advertisements

คําราชาศัพท์ รักจังดอทคอมได้รวบรวม ความหมาย วิธีการใช้ รวมทั้งที่มา และ คำราชาศัพท์หมวดต่างๆ ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น หมวดเครื่องใช้ หมวดร่างกาย หมวดเครือญาติ หมวดอากัปกิริยา รวมทั้งหมวดอื่นๆ มาไว้ให้ทุกท่านศึกษาอย่างแจ่มแจ้ง หวังว่าคงเป็นประโยชน์แก่ทุกท่าน

สารบัญ
 1. คําราชาศัพท์ หมายถึง  
 2. ที่มาของคำราชาศัพท์  
 3. คําราชาศัพท์หมวดเครื่องใช้  
 4. คําราชาศัพท์หมวดร่างกาย  
 5. คําราชาศัพท์หมวดเครือญาติ ราชตระกูล  
 6. คําราชาศัพท์หมวดคำกิริยา  
 7. คําราชาศัพท์หมวดสรรพนาม  
 8. คําราชาศัพท์หมวดพระสงฆ์  
 9. วิธีใช้คําราชาศัพท์ที่ควรสังเกตุ  

คําราชาศัพท์ ตามรูปศัพท์ หมายถึง ถ้อยคำที่ใช้กับพระมหากษัตริย์

แต่ในปัจจุบัน คำราชาศัพท์ หมายถึง ถ้อยคำสุภาพ ไพเราะที่ใช้ให้เหมาะกับฐานะของบุคคลในสภาพสังคมไทย ซึ่งผู้ที่ต้องใช้คำราชาศัพท์ด้วยมี ดังนี้


 1. พระมหากษัตริย์ 
 2. พระบรมวงศานุวงศ์ 
 3. พระภิกษุ 
 4. ขุนนางข้าราชการ 
 5. สุภาพชน
ที่มาของคำราชาศัพท์
คำราชาศัพท์ นั้น มีที่มาอยู่ 2 อย่าง คือ
 1. รับมาจากภาษาอื่น ภาษาเขมร เช่น โปรด เขนย เสวย เสด็จ เป็นต้น ภาษาบาลี-สันสกฤต เช่น อาพาธ เนตร หัตถ์ โอรส  เป็นต้น
 2. การสร้างคำขึ้นใหม่ โดยการประสมคำ เช่น ลูกหลวงซับพระพักตร์ ตั้งเครื่อง เป็นต้น

คำราชาศัพท์หมวดเครื่องใช้

เครื่องใช้

คำราชาศัพท์

เครื่องใช้

คำราชาศัพท์

เสื้อ 

รองท้า 

ของเสวย

ที่นอน

ม่าน, มุ้ง

ถาดน้ำชา

คนโทน้ำ

ผ้าอาบน้ำ

ปืน

เข็มขัด


ประตู

เตียงนอน

ผ้าเช็ดตัว

ฉลองพระองค์

ฉลองพระบาท 

เครื่อง 

พระยี่ภู่

พระวิสูตร พระสูตร

ถาดพระสุธารส 

พระสุวรรณภิงคาร 

พระภูษาชุบสรง 

พระแสงปืน

รัดพระองค์ , ผ้าชุบสรง , ผ้าสรง พระปั้นเหน่ง

พระทวาร

พระแท่นบรรทม

ซับพระองค์ 

ผ้าเช็ดหน้า

กระจกส่อง

ข้าว 


น้ำกิน 

ตุ้มหู

ช้อน

ช้อนส้อม 

ปิ่น

ไม้เท้า

หมาก  

น้ำชา 

เหล้า

กางเกง

ซับพระพักตร์

พระฉาย 

พระกระยาเสวย( พระมหากษัตริย์ ) 

พระสุธารส 

พระกุณฑลพาน

ฉลองพระหัตถ์

ฉลองพระหัตถ์ส้อม 

พระจุฑามณี

ธารพระกร 

พานพระศรี 

พระสุธารสชา

น้ำจัณฑ์ 

พระสนับเพลา พระที่ (ราชวงศ์)
คําราชาศัพท์หมวดร่างกาย

ร่างกาย -- คำราชาศัพท์

ร่างกาย -- คำราชาศัพท์

ผม -- พระเกศา
ไหปลาร้า -- พระรากขวัญ
หน้าผาก -- พระนลาฎ 
ท้อง -- พระอุทร
หลัง -- พระขนอง
นิ้วมือ -- พระองคุลี 
บ่า -- พระอังสะ
จุก -- พระโมฬี 
นม -- พระถัน, พระเต้า
นิ้วชี้ -- พระดรรชนี
จมูก -- พระนาสิก
ฟัน -- พระทนต์ 
อก -- พระอุระ, พระทรวง
หู -- พระกรรณ 
เอว -- บั้นพระองค์, พระกฤษฎี
ลิ้น -- พระชิวหา
ผิวหนัง -- พระฉวี
ข้อเท้า -- ข้อพระบาท
ปอด -- พระปับผาสะ 
ปาก -- พระโอษฐ์
คาง -- พระหนุ
รักแร้ -- พระกัจฉะ
ดวงหน้า -- พระพักตร์
ผิวหน้า -- พระราศี 

 

ลิ้นไก่ -- มูลพระชิวหา
ไรฟัน -- ไรพระทนต์
ตะโพก -- พระโสณี
แข้ง -- พระชงฆ์
นิ้วก้อย -- พระกนิษฐา 
คอ -- พระศอ
เนื้อ -- พระมังสา
เหงื่อ -- พระเสโท
ปัสสาวะ -- พระบังคนเบา
สะดือ -- พระนาภี
อุจจาระ -- พระบังคนหนัก 
ขน -- พระโลมา
เถ้ากระดูก -- พระอังคาร 
น้ำลาย -- พระเขฬะ
ข้อมือ -- ข้อพระหัตถ์
คิ้ว -- พระขนง 
น้ำตา -- น้ำพระเนตร,
ต้นขา -- พระอุรุ พระอัสสุชล
หัวเข่า -- พระชานุ 
ต้นแขน -- พระพาหุ 
ขนระหว่างคิ้ว -- พระอุณาโลม
เงา -- พระฉายา 
จอนหู -- พระกรรเจียก
คําราชาศัพท์หมวดเครือญาติ ราชตระกูล

คำศัพท์

คำราชาศัพท์ 

คำศัพท์

คำราชาศัพท์ 

พ่อ

พระชนก พระบิดา 

แม่

พระชนนี, พระมารดา 

ปู่, ตา

พระอัยกา, พระอัยกี 

ย่า, ยาย

พระอัยยิกา 

ลุง

พระปิตุลา 

ป้า

พระปิตุจฉา 

พี่ชาย

พระเชษฐา 

พี่สาว

พระเชษฐภคินี 

น้องชาย

พระอนุชา 

ลูกสะใภ้

พระสุณิสา 

พ่อผัว, พ่อตา

พระสัสสุระ 

พี่เขย, น้องเขย

พระเทวัน 

ผัว

พระสวามี 

ลูกเขย

พระชามาดา 

 

คําราชาศัพท์หมวดคำกิริยา

 คำศัพท์

คำราชาศัพท์

คำศัพท์

คำราชาศัพท์

ถาม

พระราชปุจฉา

ดู  

ทอดพระเนตร

ทักทายปราศรัย

พระราชปฏิสันถาร

ให้

พระราชทาน

ไปเที่ยว

เสด็จประพาส

อยากได้ 

ต้องพระราชประสงค์

ทาเครื่องหอม

ทรงพระสำอาง

เขียนจดหมาย 

พระราชหัตถเลขา

ไหว้

ถวายบังคม

แต่งตัว 

ทรงเครื่อง

อาบน้ำ

สรงน้ำ

มีครรภ์ 

ทรงพระครรภ์

ตัดสิน

พระบรมราชวินิจฉัย

หัวเราะ 

ทรงพระสรวล

นอน

บรรทม

รับประทาน 

เสวย

นั่ง

ประทับ

ป่วย

ประชวร

ไป

เสด็จ

ชอบ

โปรดคําราชาศัพท์หมวดสรรพนาม 

คำที่ใช้แทน

คำราชาศัพท์ 

ใช้กับ

แทนชื่อผู้พูด (บุรุษที่ 1)

ข้าพระพุทธเจ้า 

กระผม, ดิฉัน 

พระมหากษัตริย์

ผู้ใหญ่, พระสงฆ์

แทนชื่อที่พูดด้วย (บุรุษที่ 2)

ใต้ฝ่าละอองธุรีพระบาท 

ใต้ฝ่าละอองพระบาท

พระมหากษัตริย์

พระบรมราชินี
พระบรมราชนนี
พระบรมโอสรสาธิราช
พระบรมราชกุมารี

แทนชื่อที่พูดด้วย

ฝ่าพระบาท 

เจ้านายชั้นสูง

แทนชื่อที่พูดด้วย

พระคุณเจ้า 

พระสงฆ์ผู้ทรงสมณศักดิ์

แทนชื่อที่พูดด้วย

พระคุณท่าน 

พระภิกษุสงฆ์ทั่วไป

แทนชื่อที่พูดด้วย

พระเดชพระคุณ 

เจ้านาย, หรือพระภิกษุที่นับถือ

แทนผู้ที่พูดถึง (บุรุษที่ 3)

พระองค์ 

พระราชา, พระพุทธเจ้า, เทพผู้เป็นใหญ่

แทนผู้ที่พูดถึง

ท่าน  

เจ้านาย, ขุนนางผู้ใหญ่, พระภิกษุ, ผู้ใหญ่ที่นับถือ

คําราชาศัพท์หมวดพระสงฆ์

 คำสามัญ

ราชาศัพท์ 

คำสามัญ

ราชาศัพท์ 

สรงน้ำ

อาบน้ำ  

จังหัน

อาหาร 

คำสอน(พระสังฆราช)

พระโอวาท 

คำสั่ง(พระสังฆราช)

พระบัญชา 

จำวัด

นอน

ฉัน

รับประทาน

ธรรมาสน์(พระสังฆราช)

พระแท่น

จดหมาย(พระสังฆราช)

พระสมณสาสน์

นิมนต์

เชิญ

อาพาธ

ป่วย

ที่นั่ง

อาสนะ

จดหมาย

ลิขิต

ปัจจัย

เงิน

ปลงผม

โกนผม

เรือนที่พักในวัด

กุฏิ

ห้องอาบน้ำ

ห้องสรงน้ำ

ประเคน

ถวาย

เพล

เวลาฉันอาหารกลางวัน

ห้องสุขา

ถาน,เวจกุฎี

อาหาร

ภัตตาหาร

มรณภาพ

ตาย

ประเคน

ถวาย

คำแจ้งถวายจตุปัจจัย

ใบปวารณา

อาหารถวายพระด้วยสลาก

สลากภัต

อังคาด

เลี้ยงพระ

ลิขิต

จดหมาย

สถานที่พระภิกษุใช้อาศัย

เสนาสนะ

เครื่องนุ่งห่ม

ไตรจีวร

ยารักษาโรค

คิลานเภสัช

คนรู้จัก

อุบาสก,อุบาสิกา

รูป

ลักษณนามสำหรัพระภิกษุ

องค์

ลักษณนามสำหรัพระพุทธรูปการใช้คําราชาศัพท์ที่ควรสังเกตุ

การใช้คำว่า “พระ” “พระบรม” “พระราช”
“พระ” ใช้นำหน้าคำนามที่เป็นอวัยวะ ของใช้ เช่นพระชานุ พระนลาฏ พระขนง เป็นต้น
“พระบรม”ใช้เฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เช่น พระบรมราโชวาท พระบรมราชานุเคราะห์ พระปรมาภิไธย เป็นต้น
“พระราช” ใช้นำหน้าคำนาม แสดงว่าคำนามนั้นเป็นของ พระมหากษัตริย์ สมเด็จพระบรมราชินี สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เช่นพระราชประวัติ พระราชานุญาต พระราชวโรกาส เป็นต้น

การใช้คำว่า “ทรง” มีหลัก 3 ประการ คือ
นำหน้าคำนามสามัญบางคำทำให้เป็นกริยาราชาศัพท์ได้ เช่นทรงรถ ทรงดนตรี ทรงช้าง ทรงเครื่อง เป็นต้น
นำหน้าคำกริยาสามัญทำให้เป็นกริยาราชาศัพท์ เช่นทรงวิ่ง ทรงเจิม ทรงออกกำลังกาย ทรงใช้ เป็นต้น
นำหน้าคำนามราชาศัพท์ทำให้เป็นกริยาราชาศัพท์ได้ เช่นทรงพระราชดำริ ทรงพระอักษร ทรงพระดำเนิน ทรงพระราชนิพนธ์ เป็นต้นคำกริยาที่เป็นราชาศัพท์อยู่แล้วไม่ใช้ “ทรง” นำหน้า เช่นเสวย เสด็จ โปรด เป็นต้น

การใช้ราชาศัพท์ให้ถูกต้องตามสำนวนไทย ไม่นิยมเลียนแบบสำนวนต่างประเทศ
ถ้ามาต้อนรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต้องใช้ว่า ประชาชนมาเฝ้า ฯ รับเสด็จ คำว่า”เฝ้าฯรับเสด็จ” ย่อมาจาก”เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ”ไม่ใช้คำว่า”ถวายการต้อนรับ”

คำว่า”คนไทยมีความจงรักภักดี” หรือ”แสดงความจงรักภักดี” ใช้ได้ แต่ไม่ควรใช่คำว่า “ถวายความจงรักภักดี”

การใช้คำราชาศัพท์ให้ถูกต้องตามเหตุผล
คำว่า “อาคันตุกะ” “ราชอาคันตุกะ” และ”พระราชอาคันตุกะ” ใช้ดังนี้ คือให้ดูเจ้าของบ้านเป็นสำคัญ เช่นแขกของพระมหากษัตริย์ ใช้คำว่า”ราช”นำหน้า ถ้าไม่ใช่แขกของพระมหากษัตริย์ก็ไม่ต้องมี”ราช”นำหน้า

ในการถวายสิ่งของแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถ้าเป็นของเล็กยกได้ก็ใช้ “ทูลเกล้าฯ ถวาย”ถ้าเป็นของใหญ่ยกไม่ได้ใช้ “น้อมเกล้า ฯ ถวาย”สื่อการเรียน คำราชาศัพท์


คําราชาศัพท์ หมวดต่างๆ เครื่องใช้ ร่างกาย เครือญาติ คำกิริยา สรรพนาม พระสงฆ์
ชอบจัง แบ่งให้เพื่อนดูด้วยดีกว่า >>
Pr'Ling-Ly Yup-Py'Sx
ขอบคุณสื่อที่ทำให้ได้รู้และได้นำไปใช้อย่างถูกต้องค่ะ ^^'
ความคิดเห็นที่ 103
13 ธันวาคม 2555 - 04:26     IP : 49.49.169.xxxx 

เด็กดี
เป็นความรู้มากค่ะวันพรุ่งนี้จะสอบเเล้วทำได้แน่
ความคิดเห็นที่ 118
13 มกราคม 2556 - 19:30     IP : 27.145.36.xxxx 

man
ได้ความรู้เยอะดี ใช้ในการทำแบบทดสอบได้
ความคิดเห็นที่ 121
17 มกราคม 2556 - 21:43     IP : 110.49.225.xxxx 

pack
ได้เรียนรู้เรื่องคำศัพท์มากมาย
ความคิดเห็นที่ 129
27 มกราคม 2556 - 08:21     IP : 118.173.44.xxxx 

จุฑาพร
นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแคนรักในหลวงนะค่ะ
ความคิดเห็นที่ 131
28 มกราคม 2556 - 11:05     IP : 1.2.222.xxxx 

Ong
จมูกแปลว่าอะไร
ความคิดเห็นที่ 136
4 กุมภาพันธ์ 2556 - 19:52     IP : 27.55.147.xxxx 

ริน ชลธิชา ชััยคำภา
ได้ความรู้มาก และมีคำราชาศัพท์มากหน้ารู้มาก
ความคิดเห็นที่ 137
5 กุมภาพันธ์ 2556 - 18:09     IP : 182.53.2.xxxx 

นู๋ไอซ์กะไอ้เฟริ์ส
คำราชาศัพท์ก้อสำคัญกับเรา
ทัมหัยเราทำข้อสอบได้
ความคิดเห็นที่ 138
5 กุมภาพันธ์ 2556 - 19:14     IP : 27.55.2.xxxx 

นาเดียร์
มีอีกไหมคะหนูยังหาเจอไม่หมดเลยคะ
ความคิดเห็นที่ 141
11 กุมภาพันธ์ 2556 - 13:23     IP : 110.49.224.xxxx 

aod
หาไม่เจอเลยค่า สงสัยไม่มี
ความคิดเห็นที่ 147
14 กุมภาพันธ์ 2556 - 20:46     IP : 110.49.232.xxxx 

.....0.....0.....
ดีมากเลยคะ
ความคิดเห็นที่ 154
17 กุมภาพันธ์ 2556 - 09:21     IP : 125.24.92.xxxx 

ธวัชชัย ยอดประทุม
คำราชาศัพท์เหล่าให้นี้ให้ประโยชน์มากเลยครับ
ความคิดเห็นที่ 159
20 กุมภาพันธ์ 2556 - 17:45     IP : 101.51.183.xxxx 

Promsek
ขอบคุณครับ
ความคิดเห็นที่ 163
28 กุมภาพันธ์ 2556 - 21:17     IP : 125.26.195.xxxx 

nucha
คำราชาศัพท์
ความคิดเห็นที่ 166
13 มีนาคม 2556 - 21:16     IP : 10.7.0.xxx.1x 

Playboy
ให้ความรู้เยอะมากเปิดมาดูบ่อยๆทำให้จำได้ค้าป
ความคิดเห็นที่ 174
23 มีนาคม 2556 - 20:17     IP : 124.120.42.xxxx 

connor kenway
เขียนหนังสือ แปลว่าอะไรฮะ ใครรู้ตอบผมด้วย
ความคิดเห็นที่ 180
13 พฤษภาคม 2556 - 10:42     IP : 180.183.137.xxxx 

ตัวคนเดียว
หาได้เยอะเลย ขอบคุณคะ่
ความคิดเห็นที่ 194
9 กรกฎาคม 2556 - 12:25     IP : 203.158.176.xxxx 

อาทิตยา
แต่ละคำให้ความรู้ได้ดีมาก
ความคิดเห็นที่ 195
15 กรกฎาคม 2556 - 10:17     IP : 110.78.154.xxxx 

กูบ้าหูเบา
กูหาไม่เจอ
ความคิดเห็นที่ 198
23 กรกฎาคม 2556 - 10:05     IP : 223.204.97.xxxx 

Cansrez Thailand
ถูกใจดีนะ กำลังทำงานอยู่ที่ฏโรงเรียนผมชอบมาก ๆ นะที่พวกพี่ทำอย่างนี้ให้ผม ขอให้ทำแบบนี้อีกเยอะ ๆ นะพวกพี่ Love !
ความคิดเห็นที่ 201
29 กรกฎาคม 2556 - 08:52     IP : 192.168.0.xxxx 

Cansrez Thailand
พ่อมึงตายทำดีกว่ากูอีก
ความคิดเห็นที่ 204
29 กรกฎาคม 2556 - 09:28     IP : 192.168.0.xxxx 

kib
หาเพื่อทำการบ้าน
ความคิดเห็นที่ 207
3 สิงหาคม 2556 - 16:02     IP : 1.1.234.xxxx 

kok
ทำรายงานส่งครู ยังไม่เตยส่ง ซักคลั้งเลย
ความคิดเห็นที่ 208
5 สิงหาคม 2556 - 08:42     IP : 10.0.2.xxxx 

ช่วยบอกหน่อย
ห่วงใย กับ อวยพร
ความคิดเห็นที่ 210
6 สิงหาคม 2556 - 20:06     IP : 124.121.228.xxxx 

mean 555
สุดยอดเลย บอกละเอียดดีมากเลบค่ะ
ความคิดเห็นที่ 211
13 สิงหาคม 2556 - 18:50     IP : 125.25.245.xxxx 

karn
สุดยอดเลยครับ มีคำราชาศัพท์เยอะแยะเลย
ความคิดเห็นที่ 212
20 สิงหาคม 2556 - 17:11     IP : 27.55.171.xxxx 

ไอ แอม ขอ ขวัญ
ชอบค่ะ อ่านง่ายได้ใจความ ไม่โดนครูตีละ
ความคิดเห็นที่ 214
22 สิงหาคม 2556 - 12:54     IP : 110.77.250.xxxx 

new
อยู่วางวางมาคำราชาศัพท์กันนะ
ความคิดเห็นที่ 217
24 สิงหาคม 2556 - 17:56     IP : 182.52.36.xxxx 

ja
ใด้ความรุ้เยอะมากเลยจ้า
ขอบคุณมากคะ
ความคิดเห็นที่ 220
31 สิงหาคม 2556 - 16:07     IP : 115.67.164.xxxx 

น้องมีน
หาได้หลากหลาย
ความคิดเห็นที่ 226
15 กันยายน 2556 - 12:10     IP : 118.173.118.xxxx 

Patcharaporn odthon
โอ้ very good มากๆค่ะ
ความคิดเห็นที่ 227
19 กันยายน 2556 - 15:40     IP : 118.172.238.xxxx 

Nichaphat
คำที่ใช้กับในหลวงห้ามเอามาใช้กันคนทั่วไปนะจร้า
ความคิดเห็นที่ 229
22 กันยายน 2556 - 11:30     IP : 113.53.70.xxxx 

ด.ญ อภิสรา ฟักเงิน
เขียนดีมากมากคะ่
ความคิดเห็นที่ 230
22 กันยายน 2556 - 19:53     IP : 183.88.163.xxxx 

pim
ได้ความรู้ไปส่งครู
ความคิดเห็นที่ 239
3 ตุลาคม 2556 - 17:27     IP : 171.99.208.xxxx 

ณรงค์ชัย เทียมทัน
ทำให้ผมรู้คำราชาศัพท์มากขึ้น เช่น พระราชทาน,ทอดพระเนตร,ลิขิต,เสด็จ เป็นต้น
ขอขอบคุณคับ
ความคิดเห็นที่ 241
16 ตุลาคม 2556 - 12:34     IP : 110.169.249.xxxx 

Nanami
ขอบคุณค่ะ
ความคิดเห็นที่ 242
21 ตุลาคม 2556 - 10:15     IP : 49.230.171.xxxx 

คุณหญิง แยมมี้
เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยค่ะ
ความคิดเห็นที่ 243
27 ตุลาคม 2556 - 17:25     IP : 122.155.44.xxxx 

make
อยากให๊คนที่อ่านเรียนเก่ง
ความคิดเห็นที่ 248
5 พฤษจิกายน 2556 - 10:39     IP : 10.154.168.xxxx 

gop
ขอบคุณค่ะดีจริงๆ
ความคิดเห็นที่ 249
11 พฤษจิกายน 2556 - 20:34     IP : 223.207.150.xxxx 

ไนท์
คำราชาศัพท์ได้ความรู้มากเบย
ความคิดเห็นที่ 251
13 พฤษจิกายน 2556 - 11:24     IP : 106.0.200.xxxx 

ดาริกา
อยากให้มีมาเยอะ
ความคิดเห็นที่ 256
14 พฤษจิกายน 2556 - 10:56     IP : 182.93.189.xxxx 

ดาริกา
like ให้เลย
ความคิดเห็นที่ 257
14 พฤษจิกายน 2556 - 11:00     IP : 182.93.189.xxxx 

คนไร้นาม
สาระดีมากครับ
ความคิดเห็นที่ 258
14 พฤษจิกายน 2556 - 18:41     IP : 171.7.50.xxxx 

stamp
ชอบมากๆ
ความคิดเห็นที่ 259
15 พฤษจิกายน 2556 - 10:26     IP : 182.93.215.xxxx 

earn
หัวปลี คำราชาคัพท์พูดว่าอะไร
ความคิดเห็นที่ 264
24 พฤษจิกายน 2556 - 11:11     IP : 125.27.142.xxxx 

ตาม
หวยออกอะไร
ความคิดเห็นที่ 269
26 พฤษจิกายน 2556 - 15:24     IP : 180.180.110.xxxx 

pong
ขอบคุนจิงๆๆๆที่ได้พบเธอ
ความคิดเห็นที่ 271
28 พฤษจิกายน 2556 - 12:51     IP : 202.29.179.xxxx 

pong
ขอบคุนจิงๆคับเรียนรู้ดีๆมากๆๆเลย
ความคิดเห็นที่ 272
28 พฤษจิกายน 2556 - 12:56     IP : 202.29.179.xxxx 

เจน ant โจโจ้ คอกช้าง ดอนสัก
สุเทพดำดีสีไม่ตก ปูขาวสกมรกคบไม่ได้
ความคิดเห็นที่ 274
29 พฤษจิกายน 2556 - 15:12     IP : 118.173.233.xxxx 

DaDa
ให้ความรู้เยอะมากๆคะ อาจานย์สั่งงานเมื่อไรรู้ตลอด
ความคิดเห็นที่ 276
4 ธันวาคม 2556 - 14:22     IP : 182.93.150.xxxx 

GM_GIO
อยากรู้ความหมายว่าอะไรก็มาดูเลยนะ
ความคิดเห็นที่ 277
5 ธันวาคม 2556 - 08:17     IP : 1.4.243.xxxx 

โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง
ได้เรียนรุู้คำราชาศัพท์ ที่ยังไม่รู้มากมาย ขอบคุณค่ะ
ความคิดเห็นที่ 278
8 ธันวาคม 2556 - 13:53     IP : 1.4.252.xxxx 

ีรรี
พอใช้ 50
ความคิดเห็นที่ 280
9 ธันวาคม 2556 - 20:23     IP : 58.9.238.xxxx 

น้ำฝน
เสด็จพระราชสมภพ หมายถึงอะไร ค่ะ
ความคิดเห็นที่ 284
11 ธันวาคม 2556 - 13:32     IP : 182.93.177.xxxx 

เพชร
กำลังหาพอดีคับ
ความคิดเห็นที่ 286
13 ธันวาคม 2556 - 11:34     IP : 202.29.178.xxxx 

เหมียว
ราชาศัพท์ทำไห้เรามีความรู้
ความคิดเห็นที่ 287
15 ธันวาคม 2556 - 10:41     IP : 10.140.148.xxxx 

Am_smile56
ขอบคุนที่ลงความรู้ ให้อ่านค่ะ
.^^
ความคิดเห็นที่ 289
22 ธันวาคม 2556 - 08:12     IP : 115.67.4.xxxx 

อัสมา คร้าบผม
ชอบมาคคร้าาารักจุงเบย
ความคิดเห็นที่ 290
24 ธันวาคม 2556 - 18:23     IP : 124.122.198.xxxx 

ploy love ome
ทำไมไม่มีคำมากกว่านี้
ความคิดเห็นที่ 301
26 มกราคม 2557 - 11:52     IP : 1.10.245.xxxx 

nana jung
มีประโยชน์มากกก
ความคิดเห็นที่ 312
11 กุมภาพันธ์ 2557 - 19:21     IP : 49.230.154.xxxx 

ณ๊องฝ้าย สลายตัน
ได้รู้ถึงการใช้คำอย่างถูกต้องมากมายเรยค่ะ
ความคิดเห็นที่ 313
12 กุมภาพันธ์ 2557 - 15:50     IP : 203.172.201.xxxx 

got
ขอบคุณครับ
ความคิดเห็นที่ 315
17 กุมภาพันธ์ 2557 - 16:51     IP : 171.101.224.xxxx 

ดิน
คำราชาศัพท์นี้ ครูผมให้หามาแล้วจะออกข้อสอบ
ความคิดเห็นที่ 329
12 มีนาคม 2557 - 17:44     IP : 125.25.238.xxxx 

ฝ้าย
ได้ความรู้จะสอบพอดี
ความคิดเห็นที่ 339
8 กรกฎาคม 2557 - 19:41     IP : 1.47.96.xxxx 

เเหวนอิอิ
หนุอยากได้คำเเบบเครือยาดค่ะหนุขอร้องนะค่ะหนูจะได้ไปศึกษาค่ะ ขอขอบคุณนะค่ะ
ความคิดเห็นที่ 342
23 กรกฎาคม 2557 - 15:10     IP : 182.93.210.xxxx 

พ่อ'หนุ่ม' วัด'หว่าง'
อยากได้คำศัพทเยอะๆอ่า
ความคิดเห็นที่ 345
31 กรกฎาคม 2557 - 13:50     IP : 202.29.179.xxxx 

Name
พระราชทานแปลว่า
ความคิดเห็นที่ 348
17 สิงหาคม 2557 - 14:24     IP : 101.109.107.xxxx 
1

ร่วมแสดงความคิดเห็น

กรอกข้อความที่เห็น

ชื่อ : Name


go to top