คําราชาศัพท์ หมวดต่างๆ เครื่องใช้ ร่างกาย เครือญาติ คำกิริยา สรรพนาม พระสงฆ์

advertisements

คําราชาศัพท์ รักจังดอทคอมได้รวบรวม ความหมาย วิธีการใช้ รวมทั้งที่มา และ คำราชาศัพท์หมวดต่างๆ ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น หมวดเครื่องใช้ หมวดร่างกาย หมวดเครือญาติ หมวดอากัปกิริยา รวมทั้งหมวดอื่นๆ มาไว้ให้ทุกท่านศึกษาอย่างแจ่มแจ้ง หวังว่าคงเป็นประโยชน์แก่ทุกท่าน

สารบัญ
 1. คําราชาศัพท์ หมายถึง  
 2. ที่มาของคำราชาศัพท์  
 3. คําราชาศัพท์หมวดเครื่องใช้  
 4. คําราชาศัพท์หมวดร่างกาย  
 5. คําราชาศัพท์หมวดเครือญาติ ราชตระกูล  
 6. คําราชาศัพท์หมวดคำกิริยา  
 7. คําราชาศัพท์หมวดสรรพนาม  
 8. คําราชาศัพท์หมวดพระสงฆ์  
 9. วิธีใช้คําราชาศัพท์ที่ควรสังเกตุ  

คําราชาศัพท์ ตามรูปศัพท์ หมายถึง ถ้อยคำที่ใช้กับพระมหากษัตริย์

แต่ในปัจจุบัน คำราชาศัพท์ หมายถึง ถ้อยคำสุภาพ ไพเราะที่ใช้ให้เหมาะกับฐานะของบุคคลในสภาพสังคมไทย ซึ่งผู้ที่ต้องใช้คำราชาศัพท์ด้วยมี ดังนี้


 1. พระมหากษัตริย์ 
 2. พระบรมวงศานุวงศ์ 
 3. พระภิกษุ 
 4. ขุนนางข้าราชการ 
 5. สุภาพชน
ที่มาของคำราชาศัพท์
คำราชาศัพท์ นั้น มีที่มาอยู่ 2 อย่าง คือ
 1. รับมาจากภาษาอื่น ภาษาเขมร เช่น โปรด เขนย เสวย เสด็จ เป็นต้น ภาษาบาลี-สันสกฤต เช่น อาพาธ เนตร หัตถ์ โอรส  เป็นต้น
 2. การสร้างคำขึ้นใหม่ โดยการประสมคำ เช่น ลูกหลวงซับพระพักตร์ ตั้งเครื่อง เป็นต้น

คำราชาศัพท์หมวดเครื่องใช้

เครื่องใช้

คำราชาศัพท์

เครื่องใช้

คำราชาศัพท์

เสื้อ 

รองท้า 

ของเสวย

ที่นอน

ม่าน, มุ้ง

ถาดน้ำชา

คนโทน้ำ

ผ้าอาบน้ำ

ปืน

เข็มขัด


ประตู

เตียงนอน

ผ้าเช็ดตัว

ฉลองพระองค์

ฉลองพระบาท 

เครื่อง 

พระยี่ภู่

พระวิสูตร พระสูตร

ถาดพระสุธารส 

พระสุวรรณภิงคาร 

พระภูษาชุบสรง 

พระแสงปืน

รัดพระองค์ , ผ้าชุบสรง , ผ้าสรง พระปั้นเหน่ง

พระทวาร

พระแท่นบรรทม

ซับพระองค์ 

ผ้าเช็ดหน้า

กระจกส่อง

ข้าว 


น้ำกิน 

ตุ้มหู

ช้อน

ช้อนส้อม 

ปิ่น

ไม้เท้า

หมาก  

น้ำชา 

เหล้า

กางเกง

ซับพระพักตร์

พระฉาย 

พระกระยาเสวย( พระมหากษัตริย์ ) 

พระสุธารส 

พระกุณฑลพาน

ฉลองพระหัตถ์

ฉลองพระหัตถ์ส้อม 

พระจุฑามณี

ธารพระกร 

พานพระศรี 

พระสุธารสชา

น้ำจัณฑ์ 

พระสนับเพลา พระที่ (ราชวงศ์)
คําราชาศัพท์หมวดร่างกาย

ร่างกาย -- คำราชาศัพท์

ร่างกาย -- คำราชาศัพท์

ผม -- พระเกศา
ไหปลาร้า -- พระรากขวัญ
หน้าผาก -- พระนลาฎ 
ท้อง -- พระอุทร
หลัง -- พระขนอง
นิ้วมือ -- พระองคุลี 
บ่า -- พระอังสะ
จุก -- พระโมฬี 
นม -- พระถัน, พระเต้า
นิ้วชี้ -- พระดรรชนี
จมูก -- พระนาสิก
ฟัน -- พระทนต์ 
อก -- พระอุระ, พระทรวง
หู -- พระกรรณ 
เอว -- บั้นพระองค์, พระกฤษฎี
ลิ้น -- พระชิวหา
ผิวหนัง -- พระฉวี
ข้อเท้า -- ข้อพระบาท
ปอด -- พระปับผาสะ 
ปาก -- พระโอษฐ์
คาง -- พระหนุ
รักแร้ -- พระกัจฉะ
ดวงหน้า -- พระพักตร์
ผิวหน้า -- พระราศี 

 

ลิ้นไก่ -- มูลพระชิวหา
ไรฟัน -- ไรพระทนต์
ตะโพก -- พระโสณี
แข้ง -- พระชงฆ์
นิ้วก้อย -- พระกนิษฐา 
คอ -- พระศอ
เนื้อ -- พระมังสา
เหงื่อ -- พระเสโท
ปัสสาวะ -- พระบังคนเบา
สะดือ -- พระนาภี
อุจจาระ -- พระบังคนหนัก 
ขน -- พระโลมา
เถ้ากระดูก -- พระอังคาร 
น้ำลาย -- พระเขฬะ
ข้อมือ -- ข้อพระหัตถ์
คิ้ว -- พระขนง 
น้ำตา -- น้ำพระเนตร,
ต้นขา -- พระอุรุ พระอัสสุชล
หัวเข่า -- พระชานุ 
ต้นแขน -- พระพาหุ 
ขนระหว่างคิ้ว -- พระอุณาโลม
เงา -- พระฉายา 
จอนหู -- พระกรรเจียก
คําราชาศัพท์หมวดเครือญาติ ราชตระกูล

คำศัพท์

คำราชาศัพท์ 

คำศัพท์

คำราชาศัพท์ 

พ่อ

พระชนก พระบิดา 

แม่

พระชนนี, พระมารดา 

ปู่, ตา

พระอัยกา, พระอัยกี 

ย่า, ยาย

พระอัยยิกา 

ลุง

พระปิตุลา 

ป้า

พระปิตุจฉา 

พี่ชาย

พระเชษฐา 

พี่สาว

พระเชษฐภคินี 

น้องชาย

พระอนุชา 

ลูกสะใภ้

พระสุณิสา 

พ่อผัว, พ่อตา

พระสัสสุระ 

พี่เขย, น้องเขย

พระเทวัน 

ผัว

พระสวามี 

ลูกเขย

พระชามาดา 

 

คําราชาศัพท์หมวดคำกิริยา

 คำศัพท์

คำราชาศัพท์

คำศัพท์

คำราชาศัพท์

ถาม

พระราชปุจฉา

ดู  

ทอดพระเนตร

ทักทายปราศรัย

พระราชปฏิสันถาร

ให้

พระราชทาน

ไปเที่ยว

เสด็จประพาส

อยากได้ 

ต้องพระราชประสงค์

ทาเครื่องหอม

ทรงพระสำอาง

เขียนจดหมาย 

พระราชหัตถเลขา

ไหว้

ถวายบังคม

แต่งตัว 

ทรงเครื่อง

อาบน้ำ

สรงน้ำ

มีครรภ์ 

ทรงพระครรภ์

ตัดสิน

พระบรมราชวินิจฉัย

หัวเราะ 

ทรงพระสรวล

นอน

บรรทม

รับประทาน 

เสวย

นั่ง

ประทับ

ป่วย

ประชวร

ไป

เสด็จ

ชอบ

โปรดคําราชาศัพท์หมวดสรรพนาม 

คำที่ใช้แทน

คำราชาศัพท์ 

ใช้กับ

แทนชื่อผู้พูด (บุรุษที่ 1)

ข้าพระพุทธเจ้า 

กระผม, ดิฉัน 

พระมหากษัตริย์

ผู้ใหญ่, พระสงฆ์

แทนชื่อที่พูดด้วย (บุรุษที่ 2)

ใต้ฝ่าละอองธุรีพระบาท 

ใต้ฝ่าละอองพระบาท

พระมหากษัตริย์

พระบรมราชินี
พระบรมราชนนี
พระบรมโอสรสาธิราช
พระบรมราชกุมารี

แทนชื่อที่พูดด้วย

ฝ่าพระบาท 

เจ้านายชั้นสูง

แทนชื่อที่พูดด้วย

พระคุณเจ้า 

พระสงฆ์ผู้ทรงสมณศักดิ์

แทนชื่อที่พูดด้วย

พระคุณท่าน 

พระภิกษุสงฆ์ทั่วไป

แทนชื่อที่พูดด้วย

พระเดชพระคุณ 

เจ้านาย, หรือพระภิกษุที่นับถือ

แทนผู้ที่พูดถึง (บุรุษที่ 3)

พระองค์ 

พระราชา, พระพุทธเจ้า, เทพผู้เป็นใหญ่

แทนผู้ที่พูดถึง

ท่าน  

เจ้านาย, ขุนนางผู้ใหญ่, พระภิกษุ, ผู้ใหญ่ที่นับถือ

คําราชาศัพท์หมวดพระสงฆ์

 คำสามัญ

ราชาศัพท์ 

คำสามัญ

ราชาศัพท์ 

สรงน้ำ

อาบน้ำ  

จังหัน

อาหาร 

คำสอน(พระสังฆราช)

พระโอวาท 

คำสั่ง(พระสังฆราช)

พระบัญชา 

จำวัด

นอน

ฉัน

รับประทาน

ธรรมาสน์(พระสังฆราช)

พระแท่น

จดหมาย(พระสังฆราช)

พระสมณสาสน์

นิมนต์

เชิญ

อาพาธ

ป่วย

ที่นั่ง

อาสนะ

จดหมาย

ลิขิต

ปัจจัย

เงิน

ปลงผม

โกนผม

เรือนที่พักในวัด

กุฏิ

ห้องอาบน้ำ

ห้องสรงน้ำ

ประเคน

ถวาย

เพล

เวลาฉันอาหารกลางวัน

ห้องสุขา

ถาน,เวจกุฎี

อาหาร

ภัตตาหาร

มรณภาพ

ตาย

ประเคน

ถวาย

คำแจ้งถวายจตุปัจจัย

ใบปวารณา

อาหารถวายพระด้วยสลาก

สลากภัต

อังคาด

เลี้ยงพระ

ลิขิต

จดหมาย

สถานที่พระภิกษุใช้อาศัย

เสนาสนะ

เครื่องนุ่งห่ม

ไตรจีวร

ยารักษาโรค

คิลานเภสัช

คนรู้จัก

อุบาสก,อุบาสิกา

รูป

ลักษณนามสำหรัพระภิกษุ

องค์

ลักษณนามสำหรัพระพุทธรูปการใช้คําราชาศัพท์ที่ควรสังเกตุ

การใช้คำว่า “พระ” “พระบรม” “พระราช”
“พระ” ใช้นำหน้าคำนามที่เป็นอวัยวะ ของใช้ เช่นพระชานุ พระนลาฏ พระขนง เป็นต้น
“พระบรม”ใช้เฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เช่น พระบรมราโชวาท พระบรมราชานุเคราะห์ พระปรมาภิไธย เป็นต้น
“พระราช” ใช้นำหน้าคำนาม แสดงว่าคำนามนั้นเป็นของ พระมหากษัตริย์ สมเด็จพระบรมราชินี สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เช่นพระราชประวัติ พระราชานุญาต พระราชวโรกาส เป็นต้น

การใช้คำว่า “ทรง” มีหลัก 3 ประการ คือ
นำหน้าคำนามสามัญบางคำทำให้เป็นกริยาราชาศัพท์ได้ เช่นทรงรถ ทรงดนตรี ทรงช้าง ทรงเครื่อง เป็นต้น
นำหน้าคำกริยาสามัญทำให้เป็นกริยาราชาศัพท์ เช่นทรงวิ่ง ทรงเจิม ทรงออกกำลังกาย ทรงใช้ เป็นต้น
นำหน้าคำนามราชาศัพท์ทำให้เป็นกริยาราชาศัพท์ได้ เช่นทรงพระราชดำริ ทรงพระอักษร ทรงพระดำเนิน ทรงพระราชนิพนธ์ เป็นต้นคำกริยาที่เป็นราชาศัพท์อยู่แล้วไม่ใช้ “ทรง” นำหน้า เช่นเสวย เสด็จ โปรด เป็นต้น

การใช้ราชาศัพท์ให้ถูกต้องตามสำนวนไทย ไม่นิยมเลียนแบบสำนวนต่างประเทศ
ถ้ามาต้อนรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต้องใช้ว่า ประชาชนมาเฝ้า ฯ รับเสด็จ คำว่า”เฝ้าฯรับเสด็จ” ย่อมาจาก”เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ”ไม่ใช้คำว่า”ถวายการต้อนรับ”

คำว่า”คนไทยมีความจงรักภักดี” หรือ”แสดงความจงรักภักดี” ใช้ได้ แต่ไม่ควรใช่คำว่า “ถวายความจงรักภักดี”

การใช้คำราชาศัพท์ให้ถูกต้องตามเหตุผล
คำว่า “อาคันตุกะ” “ราชอาคันตุกะ” และ”พระราชอาคันตุกะ” ใช้ดังนี้ คือให้ดูเจ้าของบ้านเป็นสำคัญ เช่นแขกของพระมหากษัตริย์ ใช้คำว่า”ราช”นำหน้า ถ้าไม่ใช่แขกของพระมหากษัตริย์ก็ไม่ต้องมี”ราช”นำหน้า

ในการถวายสิ่งของแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถ้าเป็นของเล็กยกได้ก็ใช้ “ทูลเกล้าฯ ถวาย”ถ้าเป็นของใหญ่ยกไม่ได้ใช้ “น้อมเกล้า ฯ ถวาย”สื่อการเรียน คำราชาศัพท์


คําราชาศัพท์ หมวดต่างๆ เครื่องใช้ ร่างกาย เครือญาติ คำกิริยา สรรพนาม พระสงฆ์
ชอบจัง แบ่งให้เพื่อนดูด้วยดีกว่า >>
มีมี้ คัฟผม
คำว่ามอบ กับ โอกาส
ความคิดเห็นที่ 5
3 กรกฎาคม 2555 - 21:19     IP : 180.183.72.xxxx 

พนิดา กันศรีใจเปนเรื่องที่น่ารู้และใช้สอบได้คะ

ความคิดเห็นที่ 12
24 กรกฎาคม 2555 - 14:29     IP : 115.67.0.xxxx 

ink
ใด้ความรุ้เยอะมากเลยจ้า
ขอบคุณมากคะ
ความคิดเห็นที่ 13
24 กรกฎาคม 2555 - 14:33     IP : 115.67.0.xxxx 

rakjung
โอกาศ และ วโรกาส

สำหรับคำว่า “วโรกาส” ตามข้อมูลจากทางสำนักราชเลขาธิการ มีธรรมเนียมการใช้เฉพาะเมื่อ “ขอโอกาส” จากพระมหากษัตริย์หรือพระราชวงศ์ และเมื่อพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ “ให้โอกาส”

ถ้าเป็นการขอโอกาสจากพระมหากษัตริย์ จะใช้คำราชาศัพท์ว่า “ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส”

แต่ถ้าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณสยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรง “ให้โอกาส” จะใช้คำราชาศัพท์ว่า “พระราชทานพระราชวโรกาส”

ส่วนกรณีอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากการนี้แล้วไม่ว่าจะเป็นโอกาสพิเศษหรือโอกาสอันยิ่งใหญ่ของพระมหากษัตริย์หรือเจ้านายพระองค์ให้ใช้คำว่า “โอกาส” ทั้งหมด

ตัวอย่าง
ใช้คำที่ถูกต้องคือ “ในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินเยือน...” หรือ “ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ผู้เข้าเฝ้าฯ ด้วย”
ใช้คำที่ไม่ถูกต้องคือ "ในพระบรมราชวโรกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ผู้เข้าเฝ้าฯ ด้วย”
ความคิดเห็นที่ 14
26 กรกฎาคม 2555 - 11:04     IP : 49.48.154.xxxx 

kampanat
ขอบคุณนะจะ
ความคิดเห็นที่ 19
18 สิงหาคม 2555 - 15:59     IP : 49.228.46.xxxx 

คนน่ารัก
ขอบคุณสำหรับคำราชาศัพท์ที่มอบให้ในวันนี้
ความคิดเห็นที่ 20
21 สิงหาคม 2555 - 15:26     IP : 182.93.187.xxxx 

nootae
ขอบคุณที่ให้ความรู้นะคะ thank you
ความคิดเห็นที่ 21
21 สิงหาคม 2555 - 15:29     IP : 182.93.187.xxxx 

stampzaza
พระลาน เเปลว่าอะไรช่วยบอก
ความคิดเห็นที่ 22
22 สิงหาคม 2555 - 21:17     IP : 119.63.83.xxxx 

บาส
ทำไมมีน้อยจังอ่ะ +_+
ความคิดเห็นที่ 25
30 สิงหาคม 2555 - 17:51     IP : 27.55.6.xxxx 

กัปตัน
คำราชาศัพท์น้อยไปนิด
ความคิดเห็นที่ 28
6 กันยายน 2555 - 17:12     IP : 10.130.73.xxxx 

ลาวัลย์
ราชาศัพท์ดีมากด
ความคิดเห็นที่ 29
7 กันยายน 2555 - 14:02     IP : 203.172.129.xxxx 

อรวรรณ
ขอบคุณนะค่ะ สำหรับข้อมูลดีๆ
ความคิดเห็นที่ 30
9 กันยายน 2555 - 22:01     IP : 171.5.16.xxxx 

jom
jomเย็ดsawที่โรงเเรม5ดาว
ความคิดเห็นที่ 44
10 กันยายน 2555 - 12:04     IP : 192.100.2.xxxx 

Thitaporn
มีความรู้มากเลยค่ะเข้าใจง่ายด้วยมีสาระดีค่ะ
ความคิดเห็นที่ 46
10 กันยายน 2555 - 16:57     IP : 182.232.202.xxxx 

โด
ทำให้เด็กๆรู้จักคำราชาศัพท์และนำไปสอบได้ด้วยนะครับ
ความคิดเห็นที่ 47
11 กันยายน 2555 - 21:07     IP : 171.100.232.xxxx 

อิสเบลล่า
อยากได้เยอะกว่านี้
ความคิดเห็นที่ 49
12 กันยายน 2555 - 17:09     IP : 110.77.185.xxxx 

hoa
ถูกใจที่เลยนะ จะบอกให้
ความคิดเห็นที่ 51
17 กันยายน 2555 - 15:12     IP : 58.10.171.xxxx 

hom
น่ารักอะ
ความคิดเห็นที่ 52
17 กันยายน 2555 - 15:19     IP : 58.10.171.xxxx 

joy
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งค่ะ
ความคิดเห็นที่ 53
17 กันยายน 2555 - 19:20     IP : 49.49.61.xxxx 

no
พระวิสุทธิ์ แปลว่าอะไรง่า
ความคิดเห็นที่ 56
24 กันยายน 2555 - 17:32     IP : 118.174.110.xxxx 

looktarn
น่าสนใจมว๊าก
ความคิดเห็นที่ 58
25 กันยายน 2555 - 11:42     IP : 172.16.100.xxxx 

เฟริส
ดีมากคาบ
ผมขอเบ.........คาบ
ความคิดเห็นที่ 61
27 กันยายน 2555 - 17:21     IP : 110.49.226.xxxx 

3333333
โอ้ยไม่มีหมวดแพทย์มั้ง เลยหายากจริงๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
ความคิดเห็นที่ 62
30 กันยายน 2555 - 14:47     IP : 61.19.67.xxxx 

มาย
ทัมไร
ความคิดเห็นที่ 68
3 ตุลาคม 2555 - 13:26     IP : 182.93.205.xxxx 

มาย
อย่าถือสาคนอย่างเรา
ความคิดเห็นที่ 73
3 ตุลาคม 2555 - 13:31     IP : 182.93.205.xxxx 

cream
เรียนรู้ได้ดีจิงจิงค่ะ
ความคิดเห็นที่ 78
28 ตุลาคม 2555 - 21:43     IP : 27.55.11.xxxx 

มัดหมี่
ขอบคุงมากๆน่อ
ความคิดเห็นที่ 79
1 พฤษจิกายน 2555 - 18:07     IP : 49.48.188.xxxx 

rukThai
อยากรู้อะไรมีไห้หมด และยังเป็นคำที่เรารู้ไว้ไม่เสียหายอีกด้วย
มีทุกคำที่เราอยากรู้ แถมความรู้ที่ได้ก็เยอะมากเลยค่ะ
และอีกอย่างหนึ่งนะค่ะคำราชาศัพท์ยังเป็นส่วนหนึ่งของภาษาไทยอีกด้วย
ความรู้เยอะจริงๆค่ะ
ความคิดเห็นที่ 82
7 พฤษจิกายน 2555 - 17:24     IP : 110.49.224.xxxx 

oooo
หมวดพระสงฆ์สลับกันนนะ
ความคิดเห็นที่ 85
10 พฤษจิกายน 2555 - 08:48     IP : 171.6.180.xxxx 

55
เรื่องคำราชาศัพท์ยากเลยเกิน
ความคิดเห็นที่ 87
12 พฤษจิกายน 2555 - 19:16     IP : 110.49.251.xxxx 

สา
ได้ความรู้ดีค่ะ
ความคิดเห็นที่ 88
12 พฤษจิกายน 2555 - 19:48     IP : 27.55.163.xxxx 

พรพิไล
พระเจ้าอยู่หัวเราไม่ได้มีไว้ให้ใครต่อใครมาล่อกันได้
ความคิดเห็นที่ 89
12 พฤษจิกายน 2555 - 20:08     IP : 192.168.1.xxxx 

รัตน์ตวัน
หนูมาหาได้ทุกคำเลยค่ะเเต่ก็ขาดอยู่นะค่ะ เเต่ขอบคุณมากนะค่ะ
ความคิดเห็นที่ 90
13 พฤษจิกายน 2555 - 18:13     IP : 27.130.217.xxxx 

parate
อยากรู้ใครโพส จะทำบรรณานุกรม TUT
ความคิดเห็นที่ 91
15 พฤษจิกายน 2555 - 21:11     IP : 115.87.84.xxxx 

Ratchaneewan Kalmit
ได้เยอะเลยค่ะ
ความคิดเห็นที่ 92
17 พฤษจิกายน 2555 - 12:00     IP : 110.49.249.xxxx 

ฟุ๊ๆๆ จิบิ
ได้สาระดี มากมาย อ่าน่า '' จิบิ
ความคิดเห็นที่ 99
28 พฤษจิกายน 2555 - 18:39     IP : 115.67.39.xxxx 

มีนา
น่ารักอะ
ความคิดเห็นที่ 102
7 ธันวาคม 2555 - 09:49     IP : 58.10.171.xxxx 

Pr'Ling-Ly Yup-Py'Sx
ขอบคุณสื่อที่ทำให้ได้รู้และได้นำไปใช้อย่างถูกต้องค่ะ ^^'
ความคิดเห็นที่ 103
13 ธันวาคม 2555 - 04:26     IP : 49.49.169.xxxx 

sumransup
เป็นเรื้องที่ดีและหาได้ง่าย
ความคิดเห็นที่ 104
17 ธันวาคม 2555 - 13:13     IP : 182.93.209.xxxx 

สวยบล
ขอบใจ
ความคิดเห็นที่ 105
18 ธันวาคม 2555 - 20:30     IP : 223.204.136.xxxx 

โดม
ไก้รุ้คำราชาศัพท์
ความคิดเห็นที่ 106
19 ธันวาคม 2555 - 19:18     IP : 118.173.203.xxxx 

kfkh
คับคับคับ หายากจิง
ความคิดเห็นที่ 107
26 ธันวาคม 2555 - 09:23     IP : 192.168.0.xxxx 

บี
น่าสนใจ
ความคิดเห็นที่ 108
1 มกราคม 2556 - 18:11     IP : 118.172.82.xxxx 

oui
คำทุกอย่างมีความรู้มากที่สุดเลย<3
ความคิดเห็นที่ 111
4 มกราคม 2556 - 15:51     IP : 182.93.203.xxxx 

chiranan
ขอบคุณครับมีประโยชน์มากครับ
ความคิดเห็นที่ 116
12 มกราคม 2556 - 13:21     IP : 113.53.88.xxxx 

เด็กดี
เป็นความรู้มากค่ะวันพรุ่งนี้จะสอบเเล้วทำได้แน่
ความคิดเห็นที่ 117
13 มกราคม 2556 - 19:30     IP : 27.145.36.xxxx 

เด็กดี
เป็นความรู้มากค่ะวันพรุ่งนี้จะสอบเเล้วทำได้แน่
ความคิดเห็นที่ 118
13 มกราคม 2556 - 19:30     IP : 27.145.36.xxxx 

omee
ขอบคุณมากครับ
ความคิดเห็นที่ 120
17 มกราคม 2556 - 20:18     IP : 223.204.31.xxxx 

man
ได้ความรู้เยอะดี ใช้ในการทำแบบทดสอบได้
ความคิดเห็นที่ 121
17 มกราคม 2556 - 21:43     IP : 110.49.225.xxxx 

พลอย
อะไรก็ไม่รู้
ความคิดเห็นที่ 123
21 มกราคม 2556 - 18:27     IP : 118.173.142.xxxx 

อรอุสา เทียนศิริ
คำว่า รูปภาพ กับ
รูปวาด
หนูหาไม่เจอ

ความคิดเห็นที่ 127
24 มกราคม 2556 - 17:32     IP : 192.168.2.xxxx 

pack
ได้เรียนรู้เรื่องคำศัพท์มากมาย
ความคิดเห็นที่ 129
27 มกราคม 2556 - 08:21     IP : 118.173.44.xxxx 

จุฑาพร
นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแคนรักในหลวงนะค่ะ
ความคิดเห็นที่ 131
28 มกราคม 2556 - 11:05     IP : 1.2.222.xxxx 

Ong
จมูกแปลว่าอะไร
ความคิดเห็นที่ 136
4 กุมภาพันธ์ 2556 - 19:52     IP : 27.55.147.xxxx 

ริน ชลธิชา ชััยคำภา
ได้ความรู้มาก และมีคำราชาศัพท์มากหน้ารู้มาก
ความคิดเห็นที่ 137
5 กุมภาพันธ์ 2556 - 18:09     IP : 182.53.2.xxxx 

นู๋ไอซ์กะไอ้เฟริ์ส
คำราชาศัพท์ก้อสำคัญกับเรา
ทัมหัยเราทำข้อสอบได้
ความคิดเห็นที่ 138
5 กุมภาพันธ์ 2556 - 19:14     IP : 27.55.2.xxxx 

นาเดียร์
มีอีกไหมคะหนูยังหาเจอไม่หมดเลยคะ
ความคิดเห็นที่ 141
11 กุมภาพันธ์ 2556 - 13:23     IP : 110.49.224.xxxx 

ริส
เก่งจัง มีความรู้ด้วย
ความคิดเห็นที่ 143
12 กุมภาพันธ์ 2556 - 18:51     IP : 118.173.248.xxxx 

แหม่ม
ขอบคุณมากๆค่ะ
ความคิดเห็นที่ 146
14 กุมภาพันธ์ 2556 - 16:40     IP : 58.8.235.xxxx 

aod
หาไม่เจอเลยค่า สงสัยไม่มี
ความคิดเห็นที่ 147
14 กุมภาพันธ์ 2556 - 20:46     IP : 110.49.232.xxxx 

ชมพู่
อยากหาคำว่า เมือง แต่ดัน ก็ หา ไม่ เจอ 5555555+
ความคิดเห็นที่ 148
15 กุมภาพันธ์ 2556 - 13:16     IP : 202.29.189.xxxx 

กัปตัน'โยชิ
ขอบคุนมากๆๆ คับบบ .

ความคิดเห็นที่ 152
15 กุมภาพันธ์ 2556 - 13:31     IP : 203.172.223.xxxx 

.....0.....0.....
ดีมากเลยคะ
ความคิดเห็นที่ 153
17 กุมภาพันธ์ 2556 - 09:20     IP : 125.24.92.xxxx 

khing
เข้าอันเดียวได้ความรู้เยอะจังงงงงงงงงงง
ความคิดเห็นที่ 156
19 กุมภาพันธ์ 2556 - 14:44     IP : 10.0.1.xxxx 

ธัชชัย ยอดประทุม
คำราชาศัพท์คำว่าพระอุทรแปลว่ำอะไรครับ
ความคิดเห็นที่ 158
20 กุมภาพันธ์ 2556 - 17:37     IP : 101.51.183.xxxx 

พิมพ์ an ก้อย an แอม
อยากหั้ยมีคำราชาศัพท์เยาะกว่านี้อีก

จะดั้ยรุเรื่องเกี่ยวกับคำราชาศัพท์มากกกกกกกกกกกกกก(258)
ความคิดเห็นที่ 160
23 กุมภาพันธ์ 2556 - 18:03     IP : 125.26.232.xxxx 

Promsek
ขอบคุณครับ
ความคิดเห็นที่ 163
28 กุมภาพันธ์ 2556 - 21:17     IP : 125.26.195.xxxx 

ืnatdanai
เล็บ นี้ มันพระ อะไร มันมะมีบอกงิงิ๊ +_+
ความคิดเห็นที่ 165
13 มีนาคม 2556 - 16:45     IP : 183.89.47.xxxx 

nucha
คำราชาศัพท์
ความคิดเห็นที่ 166
13 มีนาคม 2556 - 21:16     IP : 10.7.0.xxx.1x 

เปรม
ไม่เห็นมีคำว่าลูกสาวกับลูกชายเลย
ความคิดเห็นที่ 167
17 มีนาคม 2556 - 15:28     IP : 223.206.170.xxxx 

เเพรรี่
ดีมากๆเลยคะ กระทู้นี้ ท้าสงสัยอะไรถามได้ใช่มั้ยค่ะ
ความคิดเห็นที่ 169
18 มีนาคม 2556 - 21:46     IP : 110.49.233.xxxx 

Biwty = บิวตี้นะจ๊ะ
ใด้ความรุ้เยอะมากเลยขอบคุณมากคะเป็นเรื่องที่น่ารู้และใช้สอบเข้าโรงเรียนได้เลยนะเนี่ย
ความคิดเห็นที่ 172
20 มีนาคม 2556 - 19:52     IP : 58.11.81.xxxx 

Playboy
ให้ความรู้เยอะมากเปิดมาดูบ่อยๆทำให้จำได้ค้าป
ความคิดเห็นที่ 173
23 มีนาคม 2556 - 20:17     IP : 124.120.42.xxxx 

Playboy
ให้ความรู้เยอะมากเปิดมาดูบ่อยๆทำให้จำได้ค้าป
ความคิดเห็นที่ 174
23 มีนาคม 2556 - 20:17     IP : 124.120.42.xxxx 

pearjaa
ไม่ลงกระหม่อมไม่เป่าหัว ไม่คลุมตัวบังสุกุลให้ องค์ไม่ผ่านไม่กล่าวขานรู้จักใคร ไม่มีพิธีใดแต่นี้ไปอนัตตา แปลว่าอะไรใครรู้ช่วยบอกที
ความคิดเห็นที่ 176
4 พฤษภาคม 2556 - 12:28     IP : 122.154.122.xxxx 

oooppw
บวช คำราชาศัพเขียนว่าอย่างไรครับช่วยบอกทีครับ
ความคิดเห็นที่ 178
7 พฤษภาคม 2556 - 12:21     IP : 58.8.202.xxxx 

connor kenway
เขียนหนังสือ แปลว่าอะไรฮะ ใครรู้ตอบผมด้วย
ความคิดเห็นที่ 180
13 พฤษภาคม 2556 - 10:42     IP : 180.183.137.xxxx 

Rossana
ดีจังเร้ย
ความคิดเห็นที่ 183
4 มิถุนายน 2556 - 16:40     IP : 113.53.168.xxxx 

koonguy

ใช้คำที่ถูกต้องคือ “ในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินเยือน...” หรือ “ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ผู้เข้าเฝ้าฯ ด้วย”
ใช้คำที่ไม่ถูกต้องคือ "ในพระบรมราชวโรกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ผู้เข้าเฝ้าฯ ด้วย”

ความคิดเห็นที่ 14


26 กรกฎาคม 2555 - 11:04 IP : 49.48.154.xxxx
1
ความคิดเห็นที่ 184
6 มิถุนายน 2556 - 09:27     IP : 1.4.176.xxxx 

ปพิชญา สุวรรณธีรางกูร
ได้ความรู้เกี่ยวกับคำราชาศัพท์หลายๆๆหมวดหมู่
ความคิดเห็นที่ 186
9 มิถุนายน 2556 - 17:01     IP : 49.48.25.xxxx 

Nongnat
ทำไมไม่มีคำว่า "ทำความเคารพ"
ความคิดเห็นที่ 190
26 มิถุนายน 2556 - 18:04     IP : 223.205.82.xxxx 

ตัวคนเดียว
หาได้เยอะเลย ขอบคุณคะ่
ความคิดเห็นที่ 194
9 กรกฎาคม 2556 - 12:25     IP : 203.158.176.xxxx 

อาทิตยา
แต่ละคำให้ความรู้ได้ดีมาก
ความคิดเห็นที่ 195
15 กรกฎาคม 2556 - 10:17     IP : 110.78.154.xxxx 

ตรีชานนท์ ขุยจันทึก
อั๋นบอกว่าเขาอยากเป็นดาราตลกเพราะเขาตลก
ความคิดเห็นที่ 199
24 กรกฎาคม 2556 - 10:49     IP : 182.93.183.xxxx 

Cansrez Thailand
ถูกใจดีนะ กำลังทำงานอยู่ที่ฏโรงเรียนผมชอบมาก ๆ นะที่พวกพี่ทำอย่างนี้ให้ผม ขอให้ทำแบบนี้อีกเยอะ ๆ นะพวกพี่ Love !
ความคิดเห็นที่ 201
29 กรกฎาคม 2556 - 08:52     IP : 192.168.0.xxxx 

kok
ทำรายงานส่งครู ยังไม่เตยส่ง ซักคลั้งเลย
ความคิดเห็นที่ 208
5 สิงหาคม 2556 - 08:42     IP : 10.0.2.xxxx 

ช่วยบอกหน่อย
ห่วงใย กับ อวยพร
ความคิดเห็นที่ 210
6 สิงหาคม 2556 - 20:06     IP : 124.121.228.xxxx 

mean 555
สุดยอดเลย บอกละเอียดดีมากเลบค่ะ
ความคิดเห็นที่ 211
13 สิงหาคม 2556 - 18:50     IP : 125.25.245.xxxx 

karn
สุดยอดเลยครับ มีคำราชาศัพท์เยอะแยะเลย
ความคิดเห็นที่ 212
20 สิงหาคม 2556 - 17:11     IP : 27.55.171.xxxx 

ไอ แอม ขอ ขวัญ
ชอบค่ะ อ่านง่ายได้ใจความ ไม่โดนครูตีละ
ความคิดเห็นที่ 214
22 สิงหาคม 2556 - 12:54     IP : 110.77.250.xxxx 

new
อยู่วางวางมาคำราชาศัพท์กันนะ
ความคิดเห็นที่ 217
24 สิงหาคม 2556 - 17:56     IP : 182.52.36.xxxx 

ja
ใด้ความรุ้เยอะมากเลยจ้า
ขอบคุณมากคะ
ความคิดเห็นที่ 220
31 สิงหาคม 2556 - 16:07     IP : 115.67.164.xxxx 

น้องมีน
หาได้หลากหลาย
ความคิดเห็นที่ 226
15 กันยายน 2556 - 12:10     IP : 118.173.118.xxxx 

Patcharaporn odthon
โอ้ very good มากๆค่ะ
ความคิดเห็นที่ 228
19 กันยายน 2556 - 15:41     IP : 118.172.238.xxxx 

Nichaphat
คำที่ใช้กับในหลวงห้ามเอามาใช้กันคนทั่วไปนะจร้า
ความคิดเห็นที่ 229
22 กันยายน 2556 - 11:30     IP : 113.53.70.xxxx 

ด.ญ อภิสรา ฟักเงิน
เขียนดีมากมากคะ่
ความคิดเห็นที่ 230
22 กันยายน 2556 - 19:53     IP : 183.88.163.xxxx 

kam Jang Sang Kung
ขอบคุณระคะ พอดีครูให้หาคำศัพท์พอดีเลย พอมาเปิดหาก๊ใช้ได้เลยค่ะ เยี่ยมๆๆ ‰☺☺♥♥♫♫
ความคิดเห็นที่ 232
23 กันยายน 2556 - 20:09     IP : 192.168.1.xxxx 

Fogging
อยากให้มีเกี่ยวกับยารักษาโรค (ต้องการมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเลยคำนี้)
ความคิดเห็นที่ 235
24 กันยายน 2556 - 17:47     IP : 110.49.226.xxxx 

pim
ได้ความรู้ไปส่งครู
ความคิดเห็นที่ 239
3 ตุลาคม 2556 - 17:27     IP : 171.99.208.xxxx 

เมฆ คนสวยค่ะ
มีมี้ คัฟผม คำว่ามอบ กับ โอกาส
ความคิดเห็นที่ 240
8 ตุลาคม 2556 - 13:21     IP : 110.77.213.xxxx 
1 2

ร่วมแสดงความคิดเห็น

กรอกข้อความที่เห็น

ชื่อ : Name


go to top