วิธีเก็บเงินให้ได้เยอะๆ 22 วิธีโดนใจ


advertisements


วิธีเก็บเงินให้ได้เยอะๆ หลายท่านต้องการที่เก็บเงินเอาไว้ เพื่อที่จะใช้ในเรื่องต่างๆในชีวิต เช่น เก็บเงินไว้สร้างครอบครัว,ซื้อรถเป็นของตัวเอง,ซื้อบ้านเป็นของตัวเอง และอื่นๆอีกมากมายที่คุณจำเป็นต้องแลกมาด้วยเงิน อาจจะเก็บไว้ได้บ้างไม่ได้บาง ก็อยู่กับรายจ่ายในแต่ละเดือน หรือ อาจจะขึ้นอยู่กับความฟุ่มเฟือยของคุณหรือเปล่า เรามีวิธีการเก็บเงินไม่ให้รั่วไหลได้ ดังนี้

วิธีเก็บเงินให้ได้เยอะๆ
วิธีเก็บเงินให้ได้เยอะๆ

1.   ก่อนที่จะใช้เงินไปทำอะไรต้องจ่ายให้ตัวเองก่อน เวลาเงินออกในทุกๆเดือน ต้องนำ
เงินส่วนหนึ่งไปฝากไว้ในบัญชี แต่ห้ามยุ่งกับเงินส่วนนี้เด็ดขาด แต่ถ้ามีธุระจำเป็นที่จะต้องได้ใช้เงินจริงๆ จะต้องคำนึงเสมอว่า เมื่อเราไปถอนเงินมาแล้ว ให้คิดเหมือนกับว่าเราไปกู้เงินส่วนนี้มา เวลาจากคืนจะต้องฝากแบบมีดอกเบี้ยด้วย

2.   ทำนิสัยรักการหยอดกระปุกให้ชิน อย่าดูถูกเงินเหรียญ ถึงแม้อาจจะเป็นเงินเหรียญ ถ้าหยอดลง

กระปุกบ่อยๆ ก็อาจจะเป็นเงินก้อนที่สะสมมากมาย และเมื่อหยอดได้เต็มแล้วให้เปิดอีกหนึ่งบัญชีเพื่อที่
จะนำเงินนี้ไปฝาก 

3.   เก็บเงินคืนที่ได้รับจากเรื่องต่างๆ เงินที่ได้รับจากการซื้อสินค้าต่างๆแล้วได้ส่วนลด เงินคืนเบี้ย

ประกัน ให้นำเงินเหล่านี้เก็บสะสมไว้ หลังจากสิ้นปีคุณจะได้เห็นเงินเหล่านี้ เป็นก้อนใหญ่ และจะช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆได้อีกด้วย แต่ถ้าคุณไม่เก็บสะสมเงินเหล่านี้หรือไม่เห็นว่ามันจะสำคัญอะไร 
มันจะเป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากในการใช้เงินที่ฟุ่มเฟือย

4.   หยุดการใช้นิสัยฟุ่มเฟือยหรือการใช้เงินสุรุ่ยสุร่าย ตัดความคิดเหล่านี้ทิ้งให้หมด 

และก่อนที่จะใช้จ่ายอะไรในแต่ละเดือนก็ควรที่จะทำรายการ ควรจะเลือกจ่ายในสิ่งที่จำเป็น
ต่อชีวิตประจำวันของคุณเท่านั้น ไม่ใช้ว่าเวลาจะไปเลือกซื้ออะไร ไม่จัดรายการไว้ให้ดีแล้วก็ไปคิดที่หลัง นิสัยที่คุณกำลังปฏิบัติอยู่นี้ จะทำให้คุณติดนิสัย และจะทำให้การใช้จ่ายของคุณฟุ่มเฟือยมาก

5.   เพิ่มผลตอบแทนในการลงทุน  อย่าเพิ่งไปตัดสิ้นใจยอมรับในการลงทุนที่คิดว่าจะได้

ผลตอบแทนในอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างต่ำ และใช้เงินที่มีอยู่ ไปหาลู่ทางหรือทำการลงทุนในผลิตภัณฑ์ต่างที่คิดว่าจะได้ผลตอบแทนในอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูง และต้องหาเงินสำรองในการที่จะได้รับความเสี่ยงกับกิจการนั้นๆ 

6.   เป็นสมาชิกสหกรณ์ เป็นแหล่งที่ง่ายที่สุดในการออมเงิน และเวลาที่เราจะไปกู้เงินจะได้เสีย

ดอกเบี้ยในอัตราที่น้อย

7.   ใช้ประโยชน์จากการโอนเงินบัญชีธนาคาร เมื่อเงินเดือนของคุณได้ลอยมาในบัญชีของคุณแล้ว 

คุณควรจะต้องรักษาการที่จะต้องเงินเงินอยู่ในธนาคารให้นานที่สุด อย่ามัวแต่จะคิดว่าเมื่อเงินออกแล้วเราจะนำเงินไปใช้อะไรดีหรือ คิดว่าจะไปเที่ยวไหนดี ถ้ามัวจะคิดอย่างนี้คุณไม่มีวันที่จะเก็บเงินไว้ได้แน่ๆ

8.   เข้าร่วมแผนออมเงินของบริษัท แผนการออมในลักษณะนี้ จะเป็นการออมเงินแบบที่เราจะ

ปลอดภาษี และนอกจากนี้และผู้เป็นนายจ้างจึงมีส่วนช่วยในจ่ายสมทบทุนให้กับลูกจ้าง

9.   ใช้การเสียภาษีให้เป็นประโยชน์ เรื่องการเสียภาษีนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณมาก ถ้าคุณเรียนรู้

และศึกษาเรื่องภาษีให้ดี มันอาจจะช่วยลดหย่อนค่าใช้จ่ายต่างๆของคุณได้

10.   เข้าโครงการออมเงินที่น่าสนใจ ให้มั่นตรวจเช็ดข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการออมเงิน เพราะมัน

อาจจะมีโปรแกรมการออมเงินที่น่าสนใจ และจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารเงินในบัญชีของคุณได้

11.   ส้มหล่น ความหมายคือ เป็นเงินก้อนใหญ่ เช่น เงินที่ได้จากมรดก ถูกหวย เงินปันผลต่างๆ และ

อย่าเพิ่งใช้เงินก้อนนี้หมดเชียวนะ เพื่อเงินก้อนนี้จะช่วยในการนำมาลงทุนในการเกษียณอายุของคุณได้ และอีกอย่างเราควรจะปรึกษามืออาชีพในด้านภาษีให้ดีด้วย

12.   รัดเข็ดขัดชั่วคราว การรัดเข็มขัดนี้จะต้องใช้เวลาให้ได้ ประมาณ 2-3 เดือน เพราะเวลาที่เรา

อยากได้อะไรมากก็จะทำให้เรา เป็นเศรษฐีเงินผ่อนได้ในพริบตาเดียว เพราะฉะนั้น เราควรจะเก็บให้ได้เป็นก้อนใหญ่และไปซื้อที่เดียวเลย มันก็อาจจะดีกว่า

13.   ฝากเงินเข้าบัญชีส่วนบุคคลเพื่อการเกษียณอายุสัปดาห์ละครั้ง ในประเทศไทยจะมีกองทุน

สำรองโดยจะมีนายจ้างได้มีส่วนช่วยในการสมทบทุนให้ แต่ในต่างประเทศจะมักนิยมกันมาก ในเรื่องการทำบัญชี และบัญชีนี้จะมีส่วนช่วยในการหลีกเลี่ยงการจ่ายเงินก้อนในการจ่ายเพียงครั้งเดียว

14.   ให้นำเงินเดือนส่วนเพิ่มไปฝาก ถ้าเราได้รับเงินเป็น 2 สัปดาห์ได้รับเงิน 1 ครั้ง และบางเวลาเรา

อาจจะเห็นเงินก้อนเยอะกว่าปกติ และเราจะต้องนำเงินที่ได้เพิ่มมาจากปกติไปทำบัญชีฝากไว้

15.   เก็บเงินเบิกรายการต่างๆ ส่วนที่เกินจากรายจ่ายจริงเข้าบัญชีเงินออม จำนวนเงินต่างๆที่เบิกได้

หรือได้จากค่าการทำงานโอที ก็ให้เก็บเงินจำนวนได้มาเก็บไว้จริงๆ พอถึงสิ้นปีคุณก็จะเห็นเงินก้อนโตจากการที่ได้สะสมเงินเหล่านี้ไว้ได้ และเมื่อมีเรื่องด่วนหรือเรื่องจำเป็นที่จะต้องใช้เงินจริง ก็จะได้นำเงินส่วนนี้ออกมาใช้โดยไม่ต้องไปถอนเงินจากบัญชีธนาคารอีกเลย

16.   ยืมมาออม ในบางรายที่ไปยืนกู้ในธนาคารแล้วเกิดประสบผลสำเร็จในเรื่องกู้ ก็ควรจะนำเงินที่กู้

มาฝากไว้ในบัญชีธนาคารของตนเองอีกที่หนึ่ง วิธีการเช่นนี้จะช่วยในการหักลดหย่อนได้ 

17.   นำเงินปันผลและดอกเบี้ยไปต่อเงินโดยอัตโนมัติ จัดการเงินปันผลจากการ ฝากเงินทางการเงิน

ใดๆก็ตาม ไว้ให้ได้สัดส่วน หรือจะนำเอาดอกเบี้ยจากรายได้นั้นๆมาลงทุนทำการค้าอื่นๆได้อย่างอัตโนมัติ และรออีกไม่นานคุณก็จะเห็นผลได้อย่างน่าพอใจ

18.   ให้แยกแยะคำว่า “ ความจำเป็น ” และคำว่า “ อยากได้ ” เพราะสิ่งของทุกอย่างที่เราควรจะเลือก

ซื้อต้องมาจากคำว่ามันจำเป็นต้องใช้จริงๆ ไม่จะมาจากคำว่า อยากได้ เพราะเมื่อไรที่คุณซื้อด้วยความอยากได้โดยไม่คำนึงถึงความจำเป็นคุณก็จะกำลังเป็นผู้บริหารเงินอย่างฟุ่มเฟือยไปได้โดยที่ไม่อาจคาดถึง และคุณอาจจะคิดเสียดายเงินเหล่านั้นในภายหลังก็เป็นได้

19.   ทำบัญชีรายรับรายจ่าย เพื่อที่จะได้รู้ว่าในแต่ละวัน ในแต่ละเดือน เรานำเงินไปใช้จ่ายอะไรบ้าง

และก็นำมาเปิดดูในแต่ละสิ้นเดือน แล้วก็ค่อยตัดในส่วนที่ไม่จำเป็นต้องจ่ายทิ้งไป วิธีนี้ก็ช่วยประหยัดได้มากเลยและยังรู้ได้อีกว่าเงินที่หายไปบ่อยๆเราไปใช้จ่ายอะไรบ้าง

20.   หยุดการช็อปในสถานที่ที่มีแต่ของแพงๆ เพราะสถานที่เหล่านี้แหละ อาจจะทำให้คุณเกิดตะบะ
แตกได้ และทำให้เงินกระเป๋าของคุณรั่วไหลได้ แต่ถ้าหยุดไปไม่ได้จริงๆ ก็นำเงินออกจากกระเป๋าซะ เพื่อป้องกันการช็อปเกินเหตุ และให้หัดฝึกสมาธิของตนเองไม่ให้เกิดกิเลส

21.   งดการซื้อหวย หรือ สลากใดๆ เพราะจะทำให้คุณใช้เงินอย่างไม่รู้ค่า เพราะถ้าในงดนี้ ไม่ถูกก็

จะเกิดการซื้อในครั้งถัดไปอีกเรื่อยๆ หรือถ้าขาดไม่ได้จริงๆก็ควรจะงดเป็น เดือนเว้นเดือนก็ได้

22.   ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อที่ให้เกิดความสุขในชีวิตครอบครัวและ

เกิดการประหยัดได้อย่างมาก

              อย่างไรก็ตามเราก็ควรจะใช้จ่ายเงินอย่างรู้คุณค่าของเงินที่สุดและให้คำนึงถึง อนาคตของเราและครอบครัวด้วย เพื่อที่จะทำให้เกิดความสุขในอนาคตของเรา 


advertisements


สุดยอดจิงๆค่ะมีหลายวิธีลองใช้มาแล้ว ได้ผลจิงๆโดยเอาข้อมูลจากในนี้ตอนนี้เริ่มมีเงินเก็บบ้างแล้วขอบคุณมากค่ะ


15 กันยายน 2556 - 15:11 , IP : 110.77.238.xxx

reply

วิธีของคุณก็โอเคนะ แต่เยอะไปปะ


17 กุมภาพันธ์ 2557 - 22:09 , IP : 27.55.147.xxx

reply

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเก็บเงิน คือ สจิ และ อดทน ผลออกมาย่อมสวยงามเสมอ


29 กรกฎาคม 2557 - 10:10 , IP : 122.154.29.xxx

reply

จะลองทำดูบ้างคะ


7 สิงหาคม 2558 - 11:19 , IP : 89.204.137.xxx

reply

เราทำงานถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ Moneylenders 1951 เราจะนำเสนอเงินให้กู้ยืมเงินสดทันทีให้กับรัฐบาลและพนักงานภาคเอกชน เราจะให้บริการที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

คุณจำเป็นต้องใช้เงินอย่างเร่งด่วน?
* โอนได้อย่างรวดเร็วมากและรวดเร็วบัญชีธนาคารของคุณ
* ชำระคืนเริ่มแปดเดือนหลังจากที่คุณได้รับเงินของคุณ
บัญชีเงินฝาก
* อัตราดอกเบี้ยต่ำ 2%
* ชําระคืนในระยะยาว (1-30 ปี) ระยะเวลา
* เงื่อนไขของเงินกู้ที่มีการชำระเงินที่มีความยืดหยุ่นและรายเดือน
* มันใช้เวลานานเท่าใดเพื่อกองทุน? หลังจากส่งใบสมัครสินเชื่อ
คุณสามารถคาดหวังการตอบสนองเริ่มต้นของน้อยกว่า 24 ชั่วโมง
เงินทุนใน 72-96 ชั่วโมงหลังจากที่ได้รับข้อมูลที่เราต้องการ
จาก

ติดต่อ บริษัท บัตรเครดิตที่ได้รับอนุญาตและมีใบอนุญาตที่ได้รับอนุญาต
ความช่วยเหลือทางการเงินกับประเทศอื่น ๆ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและแบบฟอร์มใบสมัครติดต่อกับเงินกู้เหล่านี้

E-mail: thecommunityloancmp@gmail.com
เว็บไซต์: Thecomloan.com


7 ธันวาคม 2558 - 07:32 , IP : 108.59.8.xxx

reply

ร่วมแสดงความคิดเห็น


captcha


Back to top